• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Apie LKB
Apie LKB

Trumpai apie Laisvųjų krikščionių bažnyčią

Laisvųjų krikščionių bažnyčia (LKB) yra šešių bendruomenių Lietuvoje bendrija. LKB bendruomenės yra įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Šilutėje. Alytuje bendruomenė yra steigimosi stadijoje.

Pavadinimas: Laisvųjų krikščionių bažnyčia (sutrumpintai - LKB)
Tikslai: Auginti bendruomenę brandumu ir skaičiumi, stiprinti ir drąsinti viena kitą, kurti naujas bendruomenes Lietuvoje ir kitose šalyse, formuoti LKB įvaizdį visuomenėje, ugdyti stiprius vadovus bendruomenėms.
Kilmė: Pirmosios laisvųjų krikščionių bendruomenės pasaulyje įsikūrė veikiant Anabaptistų judėjimui XVI a.
Istorija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia įregistruota 2003-iųjų pabaigoje. Pirmoji bendruomenė įsikūrė apie 1990 m.
Bendruomenių vadovavimo struktūra: Pastorius kartu su bendruomenės vyresniaisiais sudaro bendruomenės Tarybą.
Vidutinis bendruomenių narių skaičius: 35.


LKB vertybės:
Evangeliška laisvė (Vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos).
Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas.
Bendruomeniškumas
(Skatiname žmogų sieti savo gyvenimą su kitais bendruomenės tikinčiaisiais, kartu tarnauti kitiems)

Evangelijos liudijimas

Glaudus bendradarbiavimas
tarp LKB bendruomenių (Skatiname efektyviai panaudoti turimus išteklius ir ugdyti jų potencialą.)
Bendravimas su kitomis bendruomenėmis (Siekiame dvasinės vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis.)
Socialinė tarnystė (Skatiname bendruomenes rūpintis vargšais.)
Šiuolaikiškumas
(Stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti, bendrauti.)

LKB bendradarbiai:
Krikščioniškos organizacijos Lietuvoje:
Lietuvos Krikščionių Studentų bendrija (LKSB) www.lksb.lt
Vaikų krikščioniško ugdymo draugija (VKUD)
Labdaros ir paramos fondas „Romumas“
Lietuvos krikščioniškas fondas (LKF) www.lkf.lt
Evangeliškas Biblijos Institutas www.ebi.lkb.lt
Lietuvos Biblijos draugija www.biblijosdraugija.lt
Lietuvos Biblijos skaitymo draugija www.biblijos-skaitymas.lt
„Tarnavimas kaliniams“

Krikščioniškos organizacijos užsienyje:
(Eastern Mennonite Missions) www.emm.org

MBMSI (Mennonite Brethren Missions and Services International) www.mbmsi.org

Kontaktmission www.kontaktmission.de
DMG (Deutsche Missionsgemeinschaft) www.dmgint.de
LIO (Licht im Osten) www.lio.org

Bendri LKB projektai
Kartą per metus, sausio mėnesį, pastoriams organizuojamas „Atgaivos savaitgalis“, kurio metu pastoriai bendrauja tarpusavyje, meldžiasi ir drąsina vienas kitą.

Vasarą organizuojamos palapinių stovyklos. Šiam tikslui nuomojamas žemės sklypas šalia ežero. LKB rengia vaikų, paauglių, jaunimo, vyrų ir šeimų stovyklas.

Kiekvienais metais spalį organizuojama savaitgalio moterų konferencija.

Vieną kartą per metus visos bendruomenės renkasi į metinę LKB konferenciją, kurioje susirinkusieji klausosi Dievo žodžio, šlovina Dievą giesmėmis, dalyvauja trumpuose teminiuose seminaruose. Taip pat kiekviena bendruomenė – dažniausiai remiantis vizualinėmis priemonėmis - pristato savo aktualijas.

Nuo 2007-ųjų LKB koordinuoja ir krikščioniškos literatūros leidybą.
Jau išleista bukletų serija „Tikėjimas ir gyvenimas“ (11 temų), Richardo Fosterio (Richard Foster) knyga „Dvasinės pratybos“. Liepos mėnesį planuojama išleisti Džono Stoto (John Stott) knyga „Šiuolaikinis krikščionis“ ir šiais metais išleisime Džeimso Pakerio (James Packer) knygą „Pažinti Dievą“. Kartu su Lietuvos Biblijos Draugija pradėtas didžiulis projektas Biblijos Konkordancijos lietuviškajam leidimui.

LKB adresai
Vilniaus
LKB Krivulės g. 12A, Vilnius
Pamaldos: sekmadieniais 10.00 val.

Kauno LKB Nemuno g. 16a, Kaunas
Pamaldos: sekmadieniais 11.00 val.

Klaipėdos LKB Vytauto 38, Klaipėda
Pamaldos: sekmadieniais 11.30 val.

Šiaulių LKB Žeimių g. 7, Ginkūnai, Šiauliai
Pamaldos: sekmadieniais 11.00 val.

Panevėžio LKB Mackevičiaus g. 5, Panevėžys
Pamaldos: sekmadieniais 11.00 val.

Šilutės LKB Gluosnių g. 13, Šilutė
Pamaldos: sekmadieniais 11.00 val.

Alytaus LKB Ulonų g. 33B (II a.), Alytus
Pamaldos: sekmadieniais 11 val.


Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia