• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Bažnyčia
Bažnyčia
Šioje dalyje - apie BAŽNYČIĄ - skaitysite straipsnius apie tai, ką reiškia būti tarnu, apie mūsų ir kitų krikščionių liturgija (žmonių "darbas" - tai, ką veikiame susirinkę kartu) ir kt.
# Straipsnio antraštė Autorius Populiarūs
1 Eutanazija ir gyvybės šventumas Lkb.lt 20784
2 Sekminių palydovas - Šventoji Dvasia Lkb.lt 7352
3 Žymūs lietuviai evangelikai Lkb.lt 5002
4 Lietuviai įsilieja į pasaulinę broliškųjų menonitų šeimą. Lkb.lt 5954
5 Adventas Markus Geibel 6570
6 Velykos - daugiau nei pavasarinė šventė Lkb.lt 2520
7 Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje Lkb.lt 2271
8 Ištiktas piemuo ir išsklaidytos avys Artūras Rulinskas 2628
9 Tikėjimas ir Jėzaus Kristaus gimimas Artūras Rulinskas 6149
10 Krikštas Šiauliuose Kristofas 1821
11 Evangelikų tikėjimo išpažinimas Pilypas Melanchtonas 2051
12 Krikščionybės medis Rita Latauskaitė 3495
13 Marijanas ir Marija Kozak: Bendruomenės steigimas Alytuje Lkb.lt 2613
14 EBI kviečia laisvuosius klausytojus Lkb.lt 1880
15 „Gyvenimo Palydovas“ 2010-iesiems Artūras Rulinskas 2591
16 Atviras laiškas giesmių kūrėjams Brian McLaren 3951
17 Laisvė ir rėmai, dvasia ir tiesa. Iš naujo atrasti biblinį šlovinimą N. T. Wright 9363
18 Kodėl reikalinga narystė bendruomenėje? Lawrence Warkentin 4916
19 Naujieji vienuolynai? 4330
20 Daugiau laiko su mažesniu žmonių skaičiumi 4047
21 Postmodernus krikščionis - III dalis 3791
22 Postmodernus krikščionis - II dalis 3819
23 Postmodernus krikščionis - I dalis 4497
24 Bendros tendencijos 4546
25 15 bažnyčios reinkarnacijos tezių 4762
26 Bažnyčia ir postmodernizmas - Evangeliškas Biblijos Institutas 6353
27 Idėja sekminėms 1584842
28 Ką daryti su naujais krikščionimis? 6044
29 Šnaiderio manifestas 4123
 

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia