• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Bažnyčia
Bažnyčia
Šioje dalyje - apie BAŽNYČIĄ - skaitysite straipsnius apie tai, ką reiškia būti tarnu, apie mūsų ir kitų krikščionių liturgija (žmonių "darbas" - tai, ką veikiame susirinkę kartu) ir kt.
# Straipsnio antraštė Autorius Populiarūs
1 Eutanazija ir gyvybės šventumas Lkb.lt 19141
2 Sekminių palydovas - Šventoji Dvasia Lkb.lt 6909
3 Žymūs lietuviai evangelikai Lkb.lt 4592
4 Lietuviai įsilieja į pasaulinę broliškųjų menonitų šeimą. Lkb.lt 5304
5 Adventas Markus Geibel 5982
6 Velykos - daugiau nei pavasarinė šventė Lkb.lt 2248
7 Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje Lkb.lt 1939
8 Ištiktas piemuo ir išsklaidytos avys Artūras Rulinskas 2166
9 Tikėjimas ir Jėzaus Kristaus gimimas Artūras Rulinskas 4772
10 Krikštas Šiauliuose Kristofas 1597
11 Evangelikų tikėjimo išpažinimas Pilypas Melanchtonas 1775
12 Krikščionybės medis Rita Latauskaitė 3066
13 Marijanas ir Marija Kozak: Bendruomenės steigimas Alytuje Lkb.lt 2300
14 EBI kviečia laisvuosius klausytojus Lkb.lt 1683
15 „Gyvenimo Palydovas“ 2010-iesiems Artūras Rulinskas 2344
16 Atviras laiškas giesmių kūrėjams Brian McLaren 3697
17 Laisvė ir rėmai, dvasia ir tiesa. Iš naujo atrasti biblinį šlovinimą N. T. Wright 8846
18 Kodėl reikalinga narystė bendruomenėje? Lawrence Warkentin 4318
19 Naujieji vienuolynai? 4094
20 Daugiau laiko su mažesniu žmonių skaičiumi 3840
21 Postmodernus krikščionis - III dalis 3623
22 Postmodernus krikščionis - II dalis 3621
23 Postmodernus krikščionis - I dalis 4271
24 Bendros tendencijos 4197
25 15 bažnyčios reinkarnacijos tezių 4469
26 Bažnyčia ir postmodernizmas - Evangeliškas Biblijos Institutas 6121
27 Idėja sekminėms 1418408
28 Ką daryti su naujais krikščionimis? 5840
29 Šnaiderio manifestas 3861
 

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia