• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Bažnyčia „Gyvenimo Palydovas“ 2010-iesiems

„Gyvenimo Palydovas“ 2010-iesiems

El. paštas Spausdinti PDF

Sample Image  Seniai norėjau kreiptis į brangius brolius ir seseris, paliesdamas Biblijos skaitymo temą. Iš tiesų mūsų gyvenimai yra užimti labai daugeliu darbų, ir nesuklysiu sakydamas, jog dažnas krikščionis neberanda laiko Dievo žodžio skaitymui, arba, paskyręs laiko skaitymui, sunkiai apsisprendžia, ką jam skaityti, kuo jis šiuo metu  galėtų pastiprinti savo sielą, kaip galėtų išgirsti Dievo žodį.

  Šio trumpo kreipimosi tikslas - paraginti naudotis keliais gerais „instrumentais“, padedančiais skaityti Bibliją, todėl nekalbėsiu, kodėl ir kaip ją skaityti, bet pristatysiu, kuo jie yra naudingi mums visiems, Laisvųjų krikščionių bažnyčios tikintiesiems. Dabar pristatau „Gyvenimo Palydovą“ kaip labai gerą metodą Biblijos skaitymui, o vėliau pamėginsiu perteikti kito kasdienio skaitymo planą  „Bibliją skaitome kasdien”.

  Iš tiesų „Gyvenimo Palydovas“ nėra kažkuo ypatingai išsiskiriantis iš kitų skaitinių rinkinių: čia taip pat pateikiamas tam tikras Biblijos skaitinių planas. Jo išskirtinumas turbūt yra tame, kad pradėtas leisti nuo 1728 m. gegužės 3 d. jis yra pats seniausias ir plačiausiai pasaulyje skaitomas tokio tipo leidinys. Kasmet 50 šalių parduodama maždaug 1,5 milijono šio leidinio vienetų.  Herrnhuto Brolija, pradėjusi leisti „Gyvenimo Palydovą“, susiformavo, grafui Zinzendorfui į savo valdas Berthelsdorf'e priglaudus iš pogrindžio Moravijoje (dab. Čekija) pasitraukusius Jano Huso sekėjus, žinomus Behemijos Brolijos vardu. Herrnhuto Brolija yra išskirtinė ir  tuo, kad jos nariai pirmieji protestantiškoje bažnyčioje pradėjo įgyvendinti misijas ir daugiau kaip šimtą metų laikėsi nuolatinės 24/7/365  maldos įsipareigojimo (kai 24 žmonės maldos susibūrimo vietoje parą budėdavo maldoje). Taigi, „Gyvenimo Palydovo“ pradininkai mums atneša ne vien švietėjišką, tačiau ir ypatingą bendravimo su Dievu, bei tarnavimo Jam patirtį. Juo naudotis yra naudinga dėl kelių priežasčių:

  Nuoseklus ir kasdieninis Biblijos skaitymas. Žinoma, Bibliją galima skaityti ir be jokio plano, tačiau pripažinkime, kad patys išsiblaškome ir būna dienų, kuomet skaitinį praleidžame ir nebežinome, nuo ko pradėti. Biblijos skaitymo planas naudingas savo forma: tu matai ir praeitį, ir ateitį (panašu į dienoraštį). Tai, ką perskaitei, pasibrauki, šalia gali parašyti pastabą ar pasižymėti to skaitymo metu išryškėjusią Dievo žodžio mintį. Jei praleidi vienos dienos skaitinį, matai tuščią nežymėtą „tarpą“, gali grįžti ir jį perskaityti, o, atradęs ir pasižymėjęs gerą mintį, tu lengvai ir greitai gali ją vėl rasti ir apie ją mąstyti plačiau. Iš tiesų Dievo žodžio skaitymas pagal planą, jeigu, žinoma, jo laikaisi, tave augina ir padeda neatsilikti nuo užsibrėžtų skaitymo tikslų, trukdo įsigalėti neišprusimui ir aplaidumui. Tokiam skaitymui skaitymo planą reikia nešiotis kartu su Biblija.

  Skaitymas kartu. Kai skaitai Bibliją kartu su visais, tam tikra prasme visi esate viena. Daug reiškia  jau vien tai, kad šis skaitinys yra platinamas 50 šalių. Daugybė žmonių tą pačią dieną skaito ir mąsto apie tas Rašto mintis ir yra Dievo žodžio įkvepiami. Būdami Kristaus sekėjais savo šalyje, mes taip pat galime būti suvienyti šio skaitinio: jo pagalba kiekvieną dieną mes mintame panašiu dvasiniu maistu. Iš patyrimo žinau, kaip tokio plano laikymasis padeda krikščionių sueigose, kada atrodo būtų gerai kažką paskaityti, tačiau nėra aišku ką. Susitikimo proga lyg ir reikėtų ypatingo skaitinio, tačiau nesinori suklysti, parinkant ne tokį (tuo tarpu „Gyvenimo Palydove“ štai jau yra kasdieninė duona, Dievo žodis mums visiems, kalbantis paguoda, pabarimu, padrąsinimu, apreiškimu).  Žinoma, Biblijos skaitymo planas nėra apribojantis. Jeigu turi paraginimą skaityti Šventą Raštą plačiau negu pateikiama „Gyvenimo Palydove“, tai nuostabu: skaitydamas šiuos skaitinius, gali juos papildyti jau perskaitytom ištraukom ir jas užsirašyti paraštėse. Šiuo atžvilgiu rekomenduoju kiekvieną dieną papildomai perskaityti po patarlę (praktinei gyvenimo išminčiai) ir po psalmę ar dvi (maldai). Šis leidinys Laisvųjų krikščionių bažnyčioje platinamas jau daugelį metų, ir iš dalies per Biblijos skaitymą jis mus dar labiau suvienija.

  Girdėjimas, ką sako Dievas. Dar viena skaitymo pagal planą nauda - Dievo kalbėjimas. Kad išgirstum iš Dievo, dažniausiai užtenka vienos kitos frazės, apie kurią gali mąstyti, ją medituoti. Šie kasdieniai skaitiniai taip pat  prasideda, pateikiant dvi trumpas temines eilutes, o po jų seka parinktos pastraipos, kurioms jau reikia atsiversti Biblją. Viena pastraipa  yra kasdien pratęsiama, pavyzdžiui, jeigu šiandien skaitėme tam tikro laiško pirmą skyrių, tai rytoj bus antras ir t.t., o kita - parinkta visai iš kitos srities, taigi skaitymas įvairus. Maždaug kaip pietaudamas valgai sriubą ir antrą patiekalą ir dar ko nors atsigeri, taip ir čia. Dažnai nutinka, kad būtent įvairiai skaitydamas ir gauni atsakymą į kažkokį klausimą, kuris tuo metu buvo toks reikalingas. Nesumaišykime, Dievas kalba ne per „Gyvenimo Palydovą“, bet per savo Žodį, tačiau „Gyvenimo Palydovas“ mums padeda atsiversti šį Žodį ir pradėti jo klausytis.

Atnaujinta ( Trečiadienis, 09 Gruodis 2009 23:30 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia