• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Bažnyčia Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje

Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje

El. paštas Spausdinti PDF
Straipsnis
Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje
2. puslapis
Visi puslapiai

Pažintis su šiandieninės Europos menonitais  

2011 m. rugsėjo mėn. Pasaulinės menonitų konferencijos delegacija Koinonia aplankė Olandijos menonitus. „Deja, nelabai turime kuo jus nudžiuginti,“  - prisipažinome mes. Paskui delegacijos nariams pasakojome, kad krikščionybė Europoje – ypač šiaurinėje ir vakarinėje jos dalyse – išgyvena krizės laikotarpį. Krizę patiria visos denominacijos, nors sekmininkams, kai kuriems evangelikams ir daugumai migruojančių bažnyčių sekasi kiek geriau. Tačiau visi kiti patiria tapatybės krizę, skaičiai mažėja, bažnyčios susiduria su naujais dėl to kylančiais sunkumais. 

Tačiau kad ir kaip ten būtų, nereikia pamiršti, kad istoriškai Europa šiaip ar taip yra anabaptizmo lopšys. Šis judėjimas XVI a. pradžioje prasidėjo iškart keliuose kraštuose. Tai buvo era, kai žmonija pasijuto pribrendusi pasaulėžiūros permainoms, nusistovėjusių politinių ir socio-ekonominių struktūrų kaitai.

Pakilo tokie didieji reformatoriai kaip Liuteris ir Cvinglis. Jų idėjas beregint kritiškai vertinti ėmėsi žmonės, vėliau tapę anabaptizmo pradininkais. Anabaptistų judėjimas augo ir plėtėsi, atlaikė persekiojimus ir migravimo sunkumus. XX a. įvairios anabaptistų grupelės patyrė atsinaujinimą, iš naujo atrado savo šaknis ir grįžo prie jų. Deja, pastaraisiais dešimtmečiais pastebimas gan ryškus nuosmukis ir nykimas.

Europos menonitus galima suskirstyti į keturias grupes:

Šveicarijos, Pietų Vokietijos ir Prancūzijos menonitai pasižymi paprastu, Šv. Raštu grįstu tikėjimu, kuriam anksčiau nemažą įtaką darė pietizmas, o pastaruoju metu – evangelikalizmas. Daugelis šių tikinčiųjų protėvių, religinio persekiojimo genami, 1711 metais bėgo į Olandiją ir Ameriką. Šių menonitų sutiksite kaimo vietovėse, dauguma jų – puikiai integravęsi į visuomenę. Jie deda pastangas, kad būtų labiau pastebimi ir ne tokie tylūs savam krašte.

Šiaurės Vokietijos ir Olandijos menonitai, priešingai nei anie, buvo visuomenės atvirai priimti dar XVII a., tad miestų gyvenime lig šiol atlieka savitą vaidmenį. Tarp jų yra nemažai mokslininkų, menininkų ir net politikų. Daugelis jų siekia sumažinti skurdą, gina žmogaus teises. Tačiau net ir šių tikinčiųjų bendruomenės neretai užduoda sau klausimą: Kokia mūsų tikroji tapatybė? Olandijos Algemene Doopsgezinde Sociëteit bendrijos pirmininkas Otto Blekeris dažnai kartoja: „Mums reikia oficialaus pristatymo.“

Trečiąją grupę sudaro tikintieji, kurių protėviai XVIII a. išvyko iš Prūsijos gyventi į Rusiją ir Ukrainą. Kai dėl susiklosčiusios netikusios politinės situacijos jiems pasidarė nebeįmanoma tenai gyventi pagal giliausius savo įsitikinimus, dauguma XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje emigravo arba pabėgo į Šiaurės Ameriką ir Lotynų Ameriką. Po Antrojo pasaulinio karo daugelis likusiųjų emigravo į Vakarų Europą, daugiausia į Vokietiją. Pastarieji tikintieji labiau žinomi Umsiedler (vok. „persikėlėliai“) vardu. Vokietijoje šiandien šie tikintieji sudaro didžiausią anabaptistų grupę. Čia svarbu paminėti, kad dėl nesenos skausmingos istorijos, izoliacijos ir dažnai išsiskiriančių nuomonių šiems tikintiesiems sunkoka vienytis ar dėtis prie senesniųjų Vokietijos menonitų grupelių. Šiuo metu šalyje yra per dešimt vokiečių-rusų anabaptistų asociacijų. Tačiau pastebima ženklų, liudijančių apie iniciatyvas mezgant ryšius su kitais Europos menonitais. 

Ir galiausiai ketvirtoji anabaptistų grupė – tai naujos bendruomenės, užgimusios po Antrojo pasaulinio karo kaip šiaurės Amerikos menonitų misijų darbo vaisiai tokiose šalyse, kaip Italija, Ispanija, Prancūzija, Anglija, Šiaurės Airija ir kt. Šių anabaptistų bendrijų nekamuoja tapatybės krizė – jos gali pasigirti stipriu taikos liudijimu bei aktyvia socialine veikla vietiniame kontekste. Tik gaila, kad kai kurios bendrijos izoliuojasi nuo seserinių bažnyčių.

Tokios naujai susikūrusios bendrijos Prancūzijoje jau tapusios Prancūzijos menonitų asociacijos narėmis. Daugiakultūrės Paryžiaus regiono bendruomenės praturtino senąsias bendrijas. Na, o Ispanijos bendrijos pasijuto pakankamai stiprios 2006 m. Menonitų Europos regiono konferenciją surengti savo šalyje. Dar čia svarbu paminėti ir Londono menonitų centrą, kuris išvystė įspūdingą tinklą, kur daugelis kitų denominacijų atstovų dalijasi savo vizija su anabaptistais.

Bendruomiškumo paieškos ir atsinaujinęs liudijimas

Regis, prošvaisčių Europos anabaptistai vis dėlto turi. Taip tvirtinti galime remdamiesi faktu, kad jie išdrįso bendradarbiauti vieni su kitais. Ryšiai tarp visų grupių stiprėja, nors istoriniai, kalbos ir tradicijos skirtumai neretai sukelia gan rimtų kliūčių. Derėtų pabrėžti, kad nuolat vyksta mainai tarp Bynenbergo (Šveicarija), Amsterdamo (Olandija) ir Bonos (Vokietija) seminarijų. Šios mokyklos neretai kviečiasi dėstytojus iš kitų šalių, ypač iš Prancūzijos.

Dar vienas didelis ir puikus suvienytų pastangų ir bendro darbo vaisius – nemažos apimties leidinio „Pasaulio anabaptistų istorijos“ tomas „Tikėjimo ir tradicijos analizė“ (2006 m.). Šiemet šis leidinys pasirodys prancūzų ir olandų kalbomis.

Ir galiausiai ne mažiau svarbu paminėti, kad vienų šalių menonitai mielai aplanko savo brolius ir seseris kituose Europos kraštuose: pvz., Olandijos Doopsgezinden bendrijos nariai vyksta į Lenkijos miestą Gdanską, o vokiečių-rusų Umsiedler grupės lankosi Vitmarsume (Olandijoje), kur kadaise darbavosi Menas Simonsas.

Be glaudžių tarpusavio ryšių Europos menonitai gali pasigirti unikaliomis dovanomis, kuriomis gali praturtinti savo visuomenę. „Visuomenei mes prisistatome labiau kaip tikėjimo bendruomenė nei kaip institucinė bažnyčia,“ – sako Henkas Stenversas, Olandijos bažnyčių generalinis sekretorius. Mūsų visuomenė – postkrikščioniška. Esame įsitikinę, kad anabaptistų tikėjimas gali būti išeitis ir atsakymas visai postkrikščionijai.“ Tokį liudijimą skleidžiantys anabaptistai šiandien ypač vertinami už taikos propagavimą ir socialinę tarnystę.Atnaujinta ( Antradienis, 20 Lapkritis 2012 22:39 )  

Prisijungę

Mes turime 629 svečius online

Baneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Pradžia Bažnyčia Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

...Buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo vergais. (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia