• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Interviu su LKB vyskupu

El. paštas Spausdinti PDF
Balandžio 8 dieną Laisvųjų krikščionių bažnyčios (LKB) konferencijoje Panevėžyje buvo įšventintas LKB vyskupas. Juo tapo 43 metų vokietis Kristofas Hėgelis (Christoph Hägele), kuris jau septynerius metus su šeima tarnauja Lietuvoje. Be vyskupo tarnystės šiuo metu jis eina laikinojo Lietuvos krikščioniškojo fondo prezidento, Šiaulių laisvųjų krikščionių bendruomenės tarybos nario bei pastoriaus padėjėjo pareigas. Kristofas Hėgelis taip pat dėsto Evangeliškame Biblijos Institute.

IMG_0074-lkb_konf_vyskupas.jpg
Kristofai, kokios yra tavo, kaip vyskupo, pareigos?

LKB vadovų taryba nusprendė, kad į vyskupo pareigas įeina visų Laisvųjų krikščionių bažnyčių lankymas. Aš planuoju mažiausiai du kartus per metus aplankyti kiekvieną bendruomenę. Šių apsilankymų metu pamokslausiu, bendrausiu su pastoriumi ir bažnyčios taryba, atsižvelgdamas į bažnyčios reikmes, rengsiu seminarus. Mano pagrindinė užduotis – dalyvauti bendruomenių gyvenime, išklausyti pastorius, melstis su jais, susipažinti su bendruomenių tikslais bei sunkumais.

Jau, berods, prieš pusę metų tu pradėjai lankyti bendruomenes, užmezgei artimesnį ryšį su jomis. Kaip sekėsi žengti pirmuosius žingsnius?

Aš jau aplankiau visas bažnyčias po vieną kartą. Kai kurias du ar tris kartus. Kaune pravedžiau seminarą apie dvasines dovanas. Taip pat jau teko pamokslauti. Pastebėjau, kad bažnyčiose yra įvairių reikmių. Kai kurie pastoriai - dar gana jauni. Jiems reikia daugiau pagalbos. Pabendravau su jais, išklausiau, susipažinau su jų sunkumais bei džiaugsmais. Man ši tarnystė teikia džiaugsmą, patinka atvažiuoti į bendruomenes ir joms pasitarnauti.

Kaip tu pats vertini šią tarnystę? Ar tai nėra vien savęs dalijimas?

Per tai aš gaunu palaiminimą, savo akimis regiu, kaip Dievas veikia bažnyčiose, džiugu matyti tarnaujančius žmones, įgyjančius daugiau savarankiškumo, randančius savo vietą bendruomenėse, džiaugiuosi, kai jauni pastoriai perima atsakomybę. Mano nuopelnas tame yra mažas. Bendruomenės yra savarankiškos. Jos valdomos nehierarchiniu būdu. Aš galiu tik patarti. Aišku, kokioje nors bendruomenėje iškilus sudėtingoms problemoms, mes, kaip LKB bendrija, turėtume nelikti abejingi, bet suteikti pagalbą.

Kristofai, esi pirmasis Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas. Kaip bendruomenės priima tave?

Jaučiu žmonių palankumą ir atvirumą. Tiesa, vyskupo pareigų iki šiol nebuvo. Bet LKB niekada nesakė ir nesakys, kad vyskupas yra šventesnis už kitus tikinčiuosius. Jis yra brolis broliams ir seserims, patarėjas, žmogus, kuris klausosi, išgirsta ir stengiasi padėti.

Kokiais klausimais galima kreiptis į tave? Kada galima tikėtis tavo patarimo?

Iškilusius klausimus bendruomenių nariai visų pirma turėtų spręsti per pastorių ir bendruomenės tarybą. Jeigu bendruomenei reikia pagalbos ir ji norėtų išgirsti mano nuomonę kokiu tai klausimu, tuomet ji gali kreiptis į mane. Galėčiau pravesti seminarą, išklausyti, diskutuoti aktualiais klausimais, duoti patarimus ar pasiūlymus. Bet jie patys turėtų spręsti ar tam pritarti, ar ne. Esu užsienietis, iš kitos kultūros, dėl to norėčiau duoti patarimą tik tokiu atveju, jei žmonės klausia. Aš galiu padėti, bet bendruomenės taryba pati turėtų priimti galutinį sprendimą.

Dėkoju už pokalbį.
Atnaujinta ( Trečiadienis, 14 Sausis 2009 11:34 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„...Išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį ­ amžinąjį gyvenimą“. (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia