• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Artūro skrynia Siekimas būti šlovingoje vietoje

Siekimas būti šlovingoje vietoje

El. paštas Spausdinti PDF

Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“. Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“
Morkaus 10, 35–37

Kiekvienas žmogus turi tam tikrą valdžią ir įtaką kitų žmonių gyvenimams. Tėvai turi galią savo vaikams, suaugę vaikai turi tam tikrą galią pasenusiems tėvams. Darbdaviai, mokytojai, įvairūs vadovai turi tam tikros galios ir ja naudojasi. Valdžia turbūt yra pats geriausias žmogaus išbandymas – galima pamatyti, koks jis yra iš tikrųjų, kaip naudojasi (arba nesinaudoja) savo galiomis. Užimdamas aukštą poziciją žmogus praranda arba gauna, yra išaukštinamas arba pažeminamas. Beveik visada valdžia yra glaudžiai susijusi su šlove, nes galingasis yra šlovingas, todėl valdžia yra labai rizikingas dalykas. Biblijoje ir gyvenime yra daug istorijų apie tai, kai net dievoti žmonės patyrę valdžią pasikeičia ir jau tarnauja nebe Dievo, o savo interesams.

Šioje Biblijos ištraukoje skaitome pasakojimą apie Jėzaus pokalbį su mokiniais apie įtakos vietą. Jokūbas ir Jonas sumąstė, kad jau metas jiems veikti ir užsitikrinti vietą šalia Jėzaus šlovės. Jėzus eina į Jeruzalę, kurioje jį išduos, kankins ir nukryžiuos. Apie tai jis ką tik kalbėjo savo mokiniams, o štai du broliai galvoja apie šlovę, apie įtakingą padėtį.

Beje, manyčiau ir mes patys esame panašūs, trokštantys tik šiek tiek šlovingesnės padėties. Kiekvienam atrodo, kad geriau būti vadovu negu pavaldiniu. Mokiniai daug nenorėjo – tik sėdėti iš dešinės ir kairės Jėzaus šlovėje, ir apie tai atėjo pasikalbėti su Jėzumi. Beje, mes šiame pasakojime žvelgiame į Joną su Jokūbu ir ant jų supykstame, kad jie gali taip galvoti, bet ir kiti dešimt mokinių lygiai taip pat supyko. Tik įdomu, ar jie supyko dėl to, kad jiems pasirodė, jog brolių prašymas yra nepadorus, ar dėlto, kad broliai pirmi nusprendė prasimušti pro dvylikos žmonių konkurenciją juos apeidami ir išsiprašydami geriausias vietas?

Iš tiesų Biblijoje kalbama, kad tikinčiųjų laukia šlovinga ateitis. Paulius rašo: Kai apsireikš Kristus – jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi (Kol 3, 4). Tačiau žiūrint Dievo apreiškimo, kad sėdėtum šlovingoje vietoje, pirmiausia reikia gyventi Dievo šlovei: Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei (1 Kor 10, 31).

Grįžtant prie tuometinės šių mokinių mąstysenos, galime pastebėti, kad daugelis iš mūsų vis dar taip pat mąstome klysdami ateities klausimuose. Kaip ir mokiniai, manome, kad vietų skaičius Jėzaus šlovėje yra ribotas (dešinė ir kairė). Tuomet likusieji pyko, o mes labiau įsivaizduojame, kad tos vietos jau yra užimtos, ir mums, šiuolaikiniams tikintiesiems, nebėra jokių šansų, todėl neverta nė ir stengtis. Geriau gyventi paprastą gyvenimą, per daug neįsitraukiant į Kristaus reikalus, nes ką ten toks nuveiksiu, ar ne? Kaip mokiniai, taip ir mes manome, kad geras santykis su Jėzumi yra mūsų ateities garantas. Mes nelabai norime galvoti apie tarnavimą Jėzui, apie jo žinios skelbimą, savo laiko skyrimą – juk tikime Jėzų, ir jis supras kokioje aplinkoje mes gyvenome, ir mūsų santykis, o ne darbai yra mūsų garantijos, ar ne? Na, gal ir būtų taip, bet nei Jonui, nei Jokūbui ypatingas santykis nepadėjo. Manau, kad Jėzus ir toliau liks nešališkas.

Kaip mokiniai kadaise, tai ir dabar žmonės galvoja, kad būdami pakankamai religingi, užsitikrina ateitį su Jėzumi. Jėzus jų klausia – ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir būti pakrikštyti mano krikštu? Mokiniai net negalvodami sako – galime. Krikštas ir taurė yra Kristaus paliepimai, kurie atspindi esminius krikščioniško tikėjimo požymius. Mokiniai įsivaizduoja, kad vykdydami tikėjimo reikalavimus (krikštas ir taurė) jie automatiškai pelno Kristaus simpatiją, garantuojančią jiems šlovingą ateitį. Įspūdis toks, kad per pažintį ir religingumą galime patirti šlovę. O kokį mes matome tą šlovingą kelią į šlovės poziciją šalia Kristaus?

Atnaujinta ( Antradienis, 27 Lapkritis 2007 12:10 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia