• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Artūro skrynia Lengviau išsipainioti, kai esi ne vienas, nors draugai kartais ir žeidžia

Lengviau išsipainioti, kai esi ne vienas, nors draugai kartais ir žeidžia

El. paštas Spausdinti PDF

Prisimink, ar kas kada, būdamas nekaltas, pražuvo? Ar buvo kur nors dorieji sunaikinti? Kalbu iš patirties: kas pikta aria ir bėdą sėja, tas tai ir pjauna. Nuo Dievo kvėptelėjimo jie pražūva, nuo jo įniršio gūsio sunyksta.
Jobo 4, 7–9

 Jobui prabilus ir išliejus savo apmaudą, kurio apimtas jis kaltino visą pasaulį, prabyla vienas iš artimiausių jo draugų Elifazas. Tarp kitų draugų jis, atrodo, yra vyriausias ir su Jobu kalba griežčiausiai. Gali būti, kad bičiuliai labai ilgą laiką nesimatė, ir Elifazas nebe itin gerai pažįsta Jobą, nežino, kaip jis gyvena, bet vis vien jis yra draugas – norintis Jobui geriausio. Žiūrint į jo žodžius matyti, kad jis tvirtai laikosi tam tikros pasaulėžiūros. Elifazas teigia, kad jeigu gerai elgiesi, tai ir Dievas su tavimi elgsis gerai; o jei darai blogus darbus, tai blogis ištiks tave patį. Toks yra šio vyro požiūris į gyvenimą, jis apie tai kalba 4–5, 15, 22 skyriuose. Savo požiūriui pagrįsti jis turi daug svarių argumentų. Toks požiūris atsiskleidžia seniausiose Biblijos knygose, kur Dievas sako: jei eisi mano keliais ir darysi gera, tuomet tave laiminsiu, o jei nusigręši nuo manęs ir darysi bloga, tuomet pražūsite (PĮst 30). Tačiau Jobas nesutinka su tokia Elifazo nuomone, nes gyvenime patiria ką kita.

Elifazas laikosi savo, nors ir girdi Jobą kalbant apie jo nekaltumą, pirštu vis rodo į draugą kartodamas: „Tu kažką padarei, ko mes nežinome, bet tai žino Dievas, pakeisk savo gyvenseną ir viskas išsispręs, Dievas atleis“. Kodėl Elifazas taip tvirtai laikosi šio požiūrio? Pats jis sakosi, kad turėjęs regėjimą nežinomos dvasios (4, 15–16), taigi savo mąstymams jis grindžia ne būties, realybės, bet nežinomos dvasios pagrindu. Dar paprasčiau pasakius, Elifazo pasaulėžiūra yra remiasi prietarais, kitų žmonių nuomone: „girdėjau“, „taip mane mokė“, „taip yra nuo senovės...“ Elifazas savo protu logiškai sprendžia problemos, bet ne Jobo būties klausimą. Filosofas A. Maceina rašo:

Elifazo formulė sudūžta į konkrečią egzistenciją. Labai prasmingai Jobo knygos autorius šią formulę ir priskiria nakties šešėliui, vadinasi, bekraujei ir beširdei būtybei, kuri turi protą, bet neturi gyvybės. Elifazo šešėlis yra simbolis visų tų teorinių abstrakčių įkvėpimų, kurie pasidaro garsūs žmogaus minties istorijoje, tačiau kurie konkrečios žemiškosios egzistencijos nepaliečia ir neišsprendžia. <...> žemiškoji egzistencija vyksta šalia jų. Jie nesudaro ano aukščiau minėti pagrindinio žmogaus buvimo akto, kurio jis stato pats save.1

Iš tikrųjų daug kas mąsto kaip Elifazas. Ištikus nelaimei, jeigu žmogus tiki arba bent mano, kad yra Dievas, iškart kyla mintis: o ką aš ne taip padariau, kodėl dabar mane Dievas baudžia? Taigi taip yra laikomasi požiūrio, kad nelaimės yra Dievo bausmės ženklas. Kita šio požiūrio pusė yra ta, kad klestėjimas, sveikata, turtai yra akivaizdus Dievo palaiminimo ženklas. Visa tai atrodo teisinga iki tol, kol viskas sekasi, kol neištinka nesėkmė.
 Labai gaila, tačiau ir krikščionys pasiduoda tokiai pasaulėžiūrai. Ne viena bažnytinė denominacija laikosi tokios tikėjimo pozicijos. Tačiau žmonės vis vien suserga, ištinka nesėkmės versle, žlunga santykiai. Tada jie ima Dievą papirkinėti daugiau dėdami į aukų dėžutę, daugiau atgailaudami nežinia dėl ko, smukdydami savo vertę, o jei niekas nesikeičia – praranda tikėjimą.
 Elifazas tiesiogine prasme įžeidžia Jobą mesdamas jam neteisingus kaltinimus. Skaitydami Jobo atsakymus matome, kad jis ginasi ir mušasi į krūtinę sakydamas: „Nieko blogo nepadariau, net nežinau, ar apskritai esu padaręs nuodėmių, kurios man būtų nežinomos!“ Šiuo metu draugas Jobui atrodo labiau panašus į priešą, bet taip nėra. Artimas bičiulis jam drįsta visa tai pareikšti, nes tam ir yra bičiulis – kad nebijotų kalbėti taip, kaip jam iš tiesų atrodo. Patarlių knygoje pasakyta: Žaizdos nuo draugo yra geriau negu klastingas priešo pabučiavimas (Pat 27, 6). 

Atnaujinta ( Penktadienis, 24 Spalis 2008 17:31 )  

Prisijungę

Mes turime 52 svečius online

Baneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Pradžia @duona Artūro skrynia Lengviau išsipainioti, kai esi ne vienas, nors draugai kartais ir žeidžia

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia