• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Artūro skrynia Kūčių vakarui - Mus aplankė šviesa iš aukštybių

Kūčių vakarui - Mus aplankė šviesa iš aukštybių

El. paštas Spausdinti PDF

Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.“
Luko 1,78-79

 Izraelyje prieš gimstant Dievo Sūnui įvyko daug ženklų, kurie buvo patvirtinimas šio ypatingo Dievo pažado išpildymo. Skaitydami Jėzaus gimimą lydinčias istorijas dažniausiai mes pradedame nuo kunigo Zacharijo ir jo žmonos Elzbietos, kurie senatvėje susilaukė sūnaus Jono. Štai ši eilutė, kurią ką tik perskaitėme yra viena mintis iš kunigo Zacharijo pranašystės, kurią jis būdamas kupinas Šventosios dvasios išsakė po to kai Viešpats atvėrė jam burną kalbėti po devynių mėnesių tylos. Kai jam buvo vėl suteikta malonė kalbėti, Zacharijas pradėjo kalbėti šlovindamas Dievą ir skelbdamas žmonių viltį, kurią jiems pagaliau apreiškė Dievas. Taigi, apie ką būtų gerai prisiminti per Kūčias?
 Pirmiausia apie Dievo gailestingumą. Šios žinios nepastebėti šioje pranašystėje yra neįmanoma. Dievas žmonėms rodo gailestingumą parodydamas į Savo Sūnų ir duodamas mums suprasti kas toks jis buvo ir ką jis šioje žemėje atliko. Tai, kad šį vakarą švenčiame mes Kūčias, kurios yra Kristaus gimimo išvakarės, tai dar kartą mums primena apie Dievo gailestingumą – jam rūpi žmonės, jis nebėga nuo tolyn pailsėti, o ateina jų gelbėti jų bėdose ir pražūtyje. 

Šis Dievo gailestingumas pasižymi tuo, kad mus aplankė šviesa iš aukštybių. Ir taip mes jau gauname šviesą iš aukštybių ir ją saulės dėka mes vadiname diena. Šio šviesulio spindėjimas yra toks šviesus, kad atvira akimi į saulę žiūrėti negalima, nebent yra noras sudeginti savo akis. 
 Televizijoje yra programa, kurios metu yra renkamas mūsų tautos šviesuolis, tai paprastai yra žmogus, kuris kitiems žmonėms suteikė pagalbą, arba darė daug gerų ir gražių darbų. Reikia pripažinti, kad tautos išrinkti šviesuoliai nėra tokie šviesūs, mes net nežinome, kas buvo išrinktas tautos šviesuolis šiais ir praeitais metais.
 Dievo Sūnus mums žmonėms yra šviesa, žiūrėdami į jo gyvenimą, kaip jis mąstė, kokius darbus darė, ką jis mokė mes žiūrime į šviesą. Bent taip jau skelbia Dievo Žodis. Minėdami Jėzaus gimimą, mes minime dieną kada į pasaulį atėjo šviesą ir pasaulis įgavo vilties. 
 Ši šviesa reikalinga būtent mums, apie kuriuos Dievas sako, kad esame tūnantys tamsoje ir mirties ūksmėje. Jeigu tamsa mūsų negąsdina, tuomet mirties ūksmė turi gąsdinti. Jeigu šį vakarą užgestų visos šviesos, būtų gaila, kad nebegalėtume matyti, tačiau jei šį vakarą kam nors iš mūsų užgęstu gyvybė, tuomet visiems būtų ypatingai liūdna. Pasaulio tamsą Zacharijas lygina su mirties ūksme, su vieta kuri yra be durų su išėjimu, kaip kambarys į kurį įėjęs būtinai mirsi. Nė vienas nenorėtume įeiti į tokį kambarį ir suprasti, kad dabar jame liksime visam laikui, gyvenimas tame kambaryje būtų beprotiškai liūdnas, tačiau jeigu šį tamsų mirties kambarį, kas nors apšviestų ir parodytų sunkiai matomą išėjimą, tuomet visi mes būtume be galo dėkingi. Taip ir Zacharijas mums sako, kad šviesa atėjo į šį mūsų tamsų kambarį apšveisti mus pačius ir parodyti mums išėjimą. 
 Dar šioje pranašystėje yra eilutė primenanti, kad mes turime eiti ramybės keliu. Dievo linkėjimas su Kristaus gimimo dieną persakytas per angelus yra: Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms! (Lk 2,14). Ramybė tikinčiam žmogui yra ne tai, kad bus kas bus ir todėl mes turime būti ramūs, nes bereikalingas emocijų demonstravimas vis vien nieko nepakeis, o atrasti ramybės kelią ir juo eiti Dievo link.
 Taigi šį Kūčių vakarą, kurį patys esame tarsi keleiviai keliaujantys būti suskaičiuoti, ir apsistoję savo kelionės Betliejuje, pasidengę savo kelionės stalą, gerą tokį kokį turime, prieš sėsdami valgyti prisiminkime, kad Dievas mums rodo gailestingumą, ir savo Sūnumi jis mums šviečia teikdamas ramybę. 
 Šviesa mus aplankė iš aukštybių, ir ši tamsiausia metų diena tebūnie visiems mus šviesa, nes Tėvas ir Jo Sūnus yra mūsų tarpe ir kviečia mus į savo ramybę. 

Atnaujinta ( Trečiadienis, 24 Gruodis 2008 17:10 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

...Buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo vergais. (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia