• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Artūro skrynia Vyras, ieškantis teisių sprendimų

Vyras, ieškantis teisių sprendimų

El. paštas Spausdinti PDF

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.
Mt 1, 18–19

 Apie Juozapą iš Biblijos iš tiesų nedaug ką tesužinome. Kaip personažas, jis pasirodo tik Evangelijų pradžioje. Juozapas nieko nekalba, neatlieka jokių ypatingų darbų, bet vis dėlto patikimai stovi ant aukščiausios pakylos su tokiais tikėjimo vyrais ir savo protėviais kaip Abraomas, Jokūbas, Juozapas, Mozė, Samuelis, Dovydas. Tiesa, Juozapas neturėjo tokios visuomeninės padėties ir įtakos kaip šie vyrai, tačiau tai kuo jis buvo tuo daugiau ir tapo, ir tai tik dėl savo apsisprendimo gyventi teisiai.
 Į Juozapą žvelgiame kaip į šeimos žmogų, kaip į vyrą savo žmonai ir tėvą vaikams. Tokie pavyzdžiai mums yra gyvybiškai svarbūs ir neįkainojamai reikšmingi. Vyriškumas dažniausiai siejamas su fizine vyro jėga, ir žinoma, tai nėra be pagrindo. Tik pažiūrėkime į mažus berniukus ir pamatysime, kad vos pradėję vaikščioti ir kalbėti jie jau pradeda demonstruoti savo jėgą ir fizines galimybes. Būti berniukais jiems reiškia bėgti, varžytis, nuolat šokinėti, kovoti, jiems reikia purvo, ginklų ir nuotykių. 
 Iš pateiktos teksto atkarpos matome, kad Juozapas buvo svarbiausias Jėzaus gyvenimo vyras.

Žvelgiant iš Jėzaus ir Dievo perspektyvos, Juozapo svarbumas yra jo tėvystė. Rodydamas mums Juozapą Dievas tarsi sako: štai aš pasirinkau jį būti Marijos vyru ir pasirinkau jį užauginti savo Sūnų. Tikras vyras rūpinasi šeima, ir iš tiesų tai yra pati vyriškiausia vyro savybė. Deja, gyvenime matome daug šios savybės kraštutinumų. Dievo savybė yra rūpintis savo žmonėmis, ir savo rūpestį jis parodė atsiųsdamas savo Sūnų. Taip ir vyras, būdamas sukurtas pagal Dievo atvaizdą, turi savybę rūpintis savo šeima, o tas rūpestis yra Dievo atvaizdo jame rezultatas. 
 Paulius taip kalbėjo Efezo bažnyčios vyrams: Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų <...> vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį (Ef 5, 25 –26, 28). Visų dalykų, kuriuos taip žmonės vertina Dievui svarbiausia yra pats žmogus ir jo nuostata į kitus žmones. 
 Kuo buvo ypatingas Juozapas, kad į jį Viešpats atkreipė dėmesį? Biblijoje kai kurie žmonės sulaukia tarsi išvados apie jų gyvenimą ir yra apibūdinami vienu žodžiu: Abraomas – Dievo draugas, Mozė – nuolankiausias, Dovydas – žmogus pagal Dievo širdį, o Juozapas yra teisus žmogus. Dievas, siųsdamas Sūnų į žemę, norėjo, kad jis augtų teisaus žmogaus globojamas ir veikiamas. Ne stipraus lyderio, ne tautos gelbėtojo, ne apsukraus verslininko, ne teologijos dėstytojo. Kažkodėl Dievui svarbu buvo, kad Jėzus augdamas matytų vykdomą teisumą, ir todėl jis pasirinko Juozapą. 
Tiesa, labai svarbu atskirti teisingumą nuo teisumo. Pabrėžiama, kad Juozapas buvo teisus, o ne teisingas žmogus. Kaip tikintieji, mes turbūt suprantame, kad nenorime nei patys patirti nei vykdyti teisingumo, nes jei norėtume, kad Dievas elgtųsi su mumis teisingai, mes pražūtume, jei norėtume vykdyti teisingumą – taptume daugelio žmonių priešais. Teisinguoliai yra labai sunkūs žmonės, nes kartais įstatymai ne taip lengvai dera žmogaus mintyse, ir dėl teisingumo labai dažnai reikia aukoti meilę, širdingumą, draugiškumą. Malonė yra aukščiau teisingumo, o mes, būdami nuodėmingi, net ir nenoromis teisingumą iškraipome. 
 Taigi Juozapas yra teisus žmogus. Prieš galvodamas apie taisykles ir atlygius, pirmiausia jis galvoja apie žmogų, apie tai, kaip jis jausis, apie tai, kaip jam galima padėti. Teisumo įstatymas toks: mylėk savo artimą, kaip pats save (Mt 19, 19), arba elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi žmonės elgtųsi. Ir štai mes konkrečiai matome, kad sužinojęs, jog Marija yra nėščia, Juozapas nusprendžia ne išviešinti šį reikalą, ne pagal įstatymą įvykdyti teisingumą (Įst 22, 20), o tylomis merginą atleisti – jis pasielgia teisiai Marijos ir jos tėvų atžvilgiu.
Juozapas yra išties geras pavyzdys daugeliui tikinčiųjų. Jeigu štai susiklosto bažnyčioje kas nors panašus į Marijos situaciją, daugelis tikinčiųjų bendruomenių tokius nusidėjėlius pasmerkia ir atskiria, ir tai yra teisinga. Tačiau teisu yra galvoti apie tai, kas su jais po to nutiks, kur jie ras vilties bendruomenę ir atleidžiančius žmones, kurie nepasmerks už klaidingus pasirinkimus. Tik turėdami teisių žmonių pavyzdį žmonės gali augti teisume. 

 

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia