• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Artūro skrynia Motina, kuriai rūpi, kad vyktų šventė

Motina, kuriai rūpi, kad vyktų šventė

El. paštas Spausdinti PDF

 

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno.“ Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jono 2, 1– 3

Be jokios abejonės, čia mes skaitome apie vieną įtakingiausių pasaulio moterų – Jėzaus motina Mariją, bet paprasčiausioje gyvenimiškoje situacijoje. Jos stulbinanti įtaka sūnui netiesiogiai yra paveikusi viso pasaulio žmones. Marija nebuvo protestuotoja ir kovotoja už moterų teises, bet jos įtaka Jėzui iš tiesų išaukštino ją tarp daugelio kitų kilnių moterų. Dievas, davęs šiai moteriai pagimdyti Dievo Sūnų, taip pat davė jai pačiai jį ir pristatyti pasaulio žmonėms. Pradėjęs nuostabų darbą Marijos gyvenime, Viešpats leido jai ir išvysti šio darbo vaisius. Pažvelkime į keletą asmeninių Marijos bruožų: jai rūpi, kad žmonės patirtų džiaugsmą ir laimę, ji skatina gyventi pagal savo galimybes ir dovanas, padeda žmonėms pamatyti Jėzaus šlovę.

 

 

Šiame pasakojime Mariją matome jau kaip brandžią moterį, kurios vyriausiam sūnui maždaug 30 metų. Iki šiol ją regėdavome daugiau tokiose, jei taip galima sakyti, sakralinėse situacijose: besikalbančią su angelu, garbinančią Viešpatį, gimdančią angelų chorui giedant, einančią į šventyklą, besiklausančią pranašavimų, kalbančią apie savo sielvartą Jėzui šventykloje. O štai čia ją sutinkame visiškai kitokiomis aplinkybėmis: ji yra vestuvių pokylyje, kur valgoma ir geriama, šokama ir dainuojama.

Skaitydami šią istoriją netgi galime manyti, kad Marija yra ne tik svečias vestuvėse, bet ir turi tam tikrų įsipareigojimų, nes išsibaigus vynui ji išgyvena ir eina kalbėtis su tuo, kuris gali pagelbėti. Galime daryti prielaidą, kad Marija tose vestuvėse šeimininkavo. Visai tikri tuo nesame, tačiau mums aišku viena: susiklosčiusi padėtis dėl vieno produkto stokos verčia sunerimti motiną Mariją, vadinasi, ji buvo ne vien viešnia. Be to, vestuvių prievaizdas nežinojo, kad jau baigiasi vyno atsargos, taigi tai buvo žinoma tik nedaugeliui žmonių, kurie patarnavo vestuvėse švenčiantiems.

Kanos vestuvėse mes matome ir Jėzų su savo mokiniais. Jie šioje šventėje yra tikriausi svečiai, ir kai Marija pasikviečia sūnų į šalį pakalbėti apie iškilusią problemą, Jėzus jai tiesiog atsako: O kas man ir tau, moterie? Dabartine kalba geriausia būtų versti: „Tai ne mano ir ne tavo reikalas“. Biblijos vertėjas A. Jurėnas, šį pasakymą verčia taip: Moterie, ką tas tavo rūpestis turi darbo su manim? Jėzus buvo svečias ir jam nerūpėjo virtuvės reikalai, o Marija tokį rūpestį turėjo, ir pagal Jėzaus pasakymą mums taip pat aišku, kad vyno stoka šiose vestuvėse buvo visai ne Marijos reikalas. Gali būti, kad už vyną buvo atsakingas prievaizdas, kuris už stalo sau linksmas sėdėdamas jau taip buvo įsismaginęs, kad nebematė realios situacijos.

Taigi žvelgiant į Mariją, tiesiog iš šių įžvalgų drįstu spręsti, kad ji arba savanoriškai, arba už atlyginimą, bet tose vestuvėse patarnavo. Jeigu savanoriškai, tai greičiausiai čia vyksta jų giminės šventė – tačiau apie tai tekstas nieko nesako. Taigi labiau tikėtina, kad ji buvo samdoma šeimininkė, atėjusi dirbti į Kaną iš Nazareto, kuris yra maždaug dešimties kilometrų.

Ką mums šie pasvarstymai gali pasakyti apie Mariją? Tai, kad ji buvo samdoma šeimininkė, mums duotų suprasti, kad ši moteris gerai išmanė savo darbą, turbūt skaniai gamino valgį, be to, ji nurodinėja tarnams ir tie jo klauso – tai liudija tam tikrą jos autoritetą, gebėjimą vadovauti. Dar mes matome, kad ji dirba ne pas turtingus žmones, o pas tokius, kuriems vestuvių metu pritrūksta vyno. Ji greičiausiai buvo tokia moteris, kuri prisiimdavo įsipareigojimą suruošti šventę, net jeigu tam skirti resursai yra minimalūs. Ir dar matome, kad pastebėjusi grėsmę šventei Marija ėjo kalbėtis ne su jaunikiu, kuriam toks rūpestis jo paties vestuvių metu greičiausiai būtų aptemdęs šventę, ne su prievaizdu, kuris apleido savo pareigas, bet su tarp svečių sėdinčiu savo sūnumi. Aš šiek tiek abejoju, kad Marija būtų tikėjusis, kad Jėzus štai ims ir padarys vyno. Greičiausiai ji kaip ir daugelis šeimininkių, kurios susiduria su panašiomis situacijomis, manė, kad kilusią problemą galima išspręsti paprasčiausiu būdu – nueiti ir nupirkti to, ko pritrūko, o tai, žinoma, gana greitai galėtų padaryti Jėzus – arba pats, arba liepęs tarnams, savo mokiniams.

Marija šioje istorijoje nėra nei aptarnaujama, nei garbinama. Ji ne užkelta ant pjedestalo, o virtuvėje besirūpinanti jaunavedžių gerove ir šventės sėkme, daro tai, ką gerai moka ir greičiausiai jau yra dariusi daugybę metų.

 Ką šios įžvalgos duoda mums suprasti apie Marijos moteriškumą ir apskritai – apie moteriškumą? Biblija, aprašydama moterį, kaip svarbiausias jos savybes mini ne tas, kurias ji gavo nieko nedariusi, kaip statusas ar grožis, o tas, kurios ugdomos daugybę metų. Be jos tikėjimo ir nuolankumo, iš šio pasakojimo matome šios moters praktiškumą, darbštumą, rūpestingumą, pastabumą, tarnavimą peržengiant savo galimybes, pasitikėjimą savo sūnumi. Šios įžvalgos iš tiesų yra vertos ir mums patiems apsvarstyti, nes iš ko mes galime išmokti būti praktiški, darbštūs, rūpestingi, pastabūs, tarnaujantys, jei ne iš gerų ir iškilių asmenybių pavyzdžių. Lengva yra nuvertinti, kad tas ar kitas žmogus yra rūpestingas ar tarnaujantis, tačiau jeigu išgirstame, kad štai tokią didelę įtaką ir taip labai visuomenėje gerbiamas žmogus rūpinasi kitais, tuomet tai visai kas kita. Nemanykime, kad Marija yra tik geras pavyzdys bažnytinės liturgijos metu – ji puikiausias pavyzdys kasdieniam mūsų gyvenimui.

 

Atnaujinta ( Antradienis, 05 Sausis 2010 12:02 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia