• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Artūro skrynia Motina, kuri skatina Sūnų patarnauti šventėje

Motina, kuri skatina Sūnų patarnauti šventėje

El. paštas Spausdinti PDF

 Sample ImageJo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“  Jn 2, 5

Norisi grįžti prie tos minties, kad Jėzus toks, kokį mes jį pažįstame per Šventąjį Raštą, buvo ir dėl jo motinos Marijos įnašo į Sūnaus gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų kaip tam tikrą paveldą gauname ir savyje turime ką nors iš savo tėvų. Kai kurie iš mūsų esame iš veido panašūs į savo tėvus, kai kurių charakteriai panašūs, dar kai kurių elgesys, mąstymas ir kt. turi panašumo į gimdytojus. Evangelijose matome vieną iš tokių paveldėtų Jėzaus savybių – gebėjimą skatinti žmones peržengti savo supratimo ribas.

 Žveją Petrą jis pakviečia palikti žvejybą ir sekant paskui jį mokytis gaudyti žmones Dievo karalystei. Godųjį muitininką Zachiejų Jėzus įkvepia nesąžiningai susikrautą turtą išdalyti vargdieniams. O berniukas, pasitikėdamas Jėzumi, atiduoda jam savo pietų davinį – duoną bei žuvį, ir ne tik atgauna savo maistą, bet iš jo duonos ir žuvies pamaitinamos tūkstantinės minios.

Nėra ko stebėtis, kad tokią pačią savybę – raginti atlikti daugiau, negu žmogui atrodo, kad jis yra pajėgus, – matome ir Jėzaus motinos paveiksle. Tik prisiminkime jos jaunystę ir suprasime, kad ši moteris net neįmanomiausiose situacijose matydavo išeitį ir pasirinkdavo gyventi geriau rizikuodama, kad pasiektų tai, kam ją Dievas kviečia, negu likti savo „komforto zonoje“ be praradimų rizikos. Apaštalas Paulius tokiai mąstysenai kvietė Korinto miesto tikinčiuosius: Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti (1 Kor 10, 13). Šventasis Raštas apreiškia, kad Dievas kviečia žmones atlikti ne lengviausias užduotis, o tokias, kurioms reikia ryžto, kur yra ko bijoti ir dėl ko išgyventi, bet jos yra įmanomos atlikti. Paprastai esama daug tokių iššūkių, kurių žmogus prisiimti ir jiems apsispręsti pats vienas nėra pajėgus – čia reikalingas paskatinimas, reikalingi padrąsintojai. Akivaizdžiai matome, kad Marija ir buvo toks – drąsinantis kitus priimti iššūkius žmogus. Pirmiausia tai matyti jos pačios šeimoje: su Juozapu kritinę nėštumo savaitę ji keliauja į Betliejų, vėliau palaiko Juozapo sprendimą keliauti į Egiptą, kasmet kartu su šeima apie 100 kilometrų vykdavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Galėtume iš jos išgirsti daug žodžių apie patirtus gyvenimiškus nepatogumus, bet tokių žodžių nėra, atvirkščiai – mes labiau matome užsispyrimą pačiai ir visai jos šeimai vykdyti tai, kas teisinga Dievo akyse.

Vėliau matome Mariją kartu su Jėzaus mokiniais keliaujančią, stovinčią prie Kristaus mirties kryžiaus, kas, atrodytų, motinai turėjo būti nepakeliama. Po sūnaus mirties ji negrįžta atgal į Nazaretą, bet lieka Jeruzalėje palaikyti Jėzaus vizijos, meldžiasi ir už mokinius. Pagal padavimus dar vėliau, iškeliavusi iš Jeruzalės, ši moteris apsigyveno graikiškai kalbančiame Efezo mieste.

Kaip aprašyta situacija Kanos vestuvėse mums atskleidžia, kad Marija yra ta, kuri skatina ir drąsina? Jos pokalbis su Jėzumi parodo, kad žodžiai „ne, ne mūsų reikalas, neįmanoma“ jai neegzistuoja. Matydama, kad šventė griūna, ji nepasiduoda kompromisams ir net Jėzui nesutikus su jos prašymu, argumentuojant, kad dar neatėjo jo laikas, tarnams Marija sako: Darykite, ką tik jis jums lieps. Kaip jau buvo pastebta anksčiau, ji greičiausiai tikėjosi, kad Jėzus imsis įprastų darbų vestuvėms aprūpinti, o ne padarys stebuklą, ir manyčiau, kad jos tvirtas įsitikinimas paskatino Jėzų tvirtai ir aiškiai pradėti savo darbus.

Marijos padrąsinimas iš tiesų tapo stulbinančio stebuklo priežastimi. Jėzus, Marijos pastūmėtas, apsisprendžia gelbėti šventę ir apreikšti savo šlovę. Istorija pasakoja, kad jis liepęs pripilti vandens į šešis ritualiniam apsiplovimui skirtus indus ir tą vandenį pasėmus nešti ant stato. Mane iš tiesų stebina padaryto vyno kiekybė ir jo vertė. Pasakojime sakoma, kad būta šešių indų, kurie talpino po du tris saikus vandens. Vienas saikas – 39 litrai, taigi, skaičiuojant apytiksliai, Jėzus galėjo padaryti nuo 468 iki 702 litrų vyno. Tai be galo daug – tokiame vyno kiekyje lengvai gali „paskęsti“ visas kaimas. O jeigu vieno litro vyno kainą įvertintume 20 litų (geras vynas kainuoja dar bent dukart daugiau), tuomet šio gėrimo, skaičiuojant mūsų dienų kainomis, padaryta maždaug už 14 tūkstančių litų. Tačiau ta suma, ko gera, turėtų būti dar didesnė, nes stalo prievaizdas nusistebėjo – koks geras vynas tai buvo.

Jėzus iš tiesų jeigu jau ką darydavo – nesismulkindavo. Jam liepus užmęsti tinklus, žvejai pagavo tiek žuvies, kad vyrai jas vos iš vandens ištraukė, o sukrovus viską į valtis, šios vos nepaskendo. Tūkstantines minias Jėzus pamaitino žuvimi ir duona, ir abu kartus liko daug maisto likučių pintinių. Jeigu jis ką pakviesdavo sekti paskui, keliama sąlyga būdavo arba visiškas gyvenimo būdo pokytis, arba atsižadėjimas šiame pasaulyje įtvirtinančių dalykų ir radikalus parinkimas tarnauti Dievo karalystės šlovei bei garbei.

Jėzaus nesmulkmeniškumas ir dosnumas atspindi jo motinos Marijos, kuri irgi nesismulkino Dievo dalykuose, būdą. Jeigu skęsti, tai skęsti Dievo valioje ir jo artume, jei plaukti – tai tik pučiant Dievo krypties vėjui, jei kentėti skausmą, tai geriau vykdant Dievo valią ir stovint priešakinėse linijose, negu visų Dievo tarnų užnugaryje vargti dėl savo paties nuodėmių ir prieštaravimų jo valiai.

Tikiuosi, kad šis Viešpaties Jėzaus motinos portretas ir daugelį iš mūsų įkvėps būti tokiais žmonėmis, kurie padeda atsiskleisti kitiems, skatina juos tarnauti, prisiimti tokius iššūkius, kurie, atrodo, randasi visai ne laiku.

Atnaujinta ( Penktadienis, 15 Sausis 2010 16:42 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia