• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia @duona Pamąstymai Baltarusija ir Jėzus - kas tarp jų bendro?

Baltarusija ir Jėzus - kas tarp jų bendro?

El. paštas Spausdinti PDF
Baltarusija

Gyvenam savo gyvenimą ramiai. Turbūt panašiai, kaip jį gyveno žmonės Islandijoje, JAV, Vokietijoje - žinodami, kad kažkur ten lietuviai kovojo už savo nepriklausomybę, kad žuvo žmonės, kad važinėjo tankai, kad buvo nepaisoma, kaip jautėsi tie, kuriuos daužė automatų buožėmis ir lazdomis... O ką žmogus gali padaryti?.. Ta mintis jau pradeda vimdyti. Nervina, kai skaitai, kas ten dedasi, ir negali padaryti praktiškai nieko...

Šiandien toliau skaičiau The Story We Find Ourselves In. Ten kalbama apie panašius dalykus. Įsivaizduokite, kad esate žydas - kad nors Mozė ir išvedė jus iš Egipto vergijos (beje, šiandieninis Biblijos skaitinys apie tą patį), vergija, toli gražu, nesibaigė. Tai jus užima Asirai, tai Babilonas, tai dar koks nors rėžimas. Tai jūsų žemę užgrobia negailestingi romėnai. Ką galvoti? Kaip čia taip Dievas mus „išsirinko“?

Tevje, miuziklo Smuikininkas ant stogo personažas (žydas Sovietų Sąjungos gimtadienio išvakarėse, prieš pat Revoliuciją), ironiškai klausia Dievo:

„Žinau, žinau, mes - tavo išrinktoji tauta. Bet bent karts nuo karto gal galėtum išsirinkti ką nors kitą?“

Jėzaus laikais, Izraelyje matome keletą skirtingų reakcijų į šį cezario rėžimą (Palestiną valdo romėnai). Vieni jų - kolaborantai. Žymiausias kolaborantas - karalius Erodas. Jie susitaikė su padėtimi - mesijas (Dievo siųstas išgelbėtojas, išvaduotojas, „pateptasis“) , greičiausiai, neateis, todėl reikia rūpintis savo kailiu ir iš gyvenimo pasiimti tai, kas geriausia. Tarp tokių žmonių yra ir muitininkai bei mokesčių rinkėjai.

Kiti - fariziejai. Šitie mąsto, kad mesijas neateina dėl jų pačių kaltės. Jie mato nesibaigiančią nuodėmę - paleistuvystę, neteisingumą ir t.t. ir pan. - ir sako, kad kol tokie dalykai tęsis, sunku tikėtis išgelbėjimo. Mesijas, matyt, dabar ir neateis. Reikia atgailauti ir melstis.
Dar kiti - uolieji, maištininkai. Jie taip pat galvoja, kad jokio kito mesijo, išskyrus juos pačius, nebus. Vietoje to, kad sudėję rankas melstumėmės, reikia organizuoti normalią kovos strategiją ir imtis darbo - perrėžti keletą romėnų gerklių, ir reikalai kaip mat pasitvarkys. Galbūt pats Dievas mums siųs pergalę, jei tik imsimės iniciatyvos!

O atėjęs Jėzus... nepatenkina nė vieno iš šių lūkesčių. Jis nekeliauja pas cezarį derybų bei kėsinasi į Erodo sostą (bent jau jis taip interpretuoja išminičių iš Rytų šalies cituojamą titulą „jums gimė Izraelio karalius“). Argi galima tikėtis ko nors gero?!

Jezus nepuola į glėbį fariziejams, rodo jų veidmainystę ir bendrauja su paleistuvėmis. Kaip jis drįsta tvirtinti, kad jis jų ir jų Dievo pusėje?!

Dar daugiau - jis bendrauja su kolaborantais, tais niekingais muitininkais ir mokesčių rinkėjais! Jie juk Izraelio šiukšlės, gėda nacionaliniam pasididžiavimui. Taip jokios revoliucijos nesukelsi - ką jau kalbėti apie pergalę. Taip mąsto uolieji.

Ar stebuklas, kad jį nukryžiavo? Bet kol kas visai neprasitarėme apie patį Jėzų... Ko jis siekia? Kaip manote jūs? Ir kuo tai susiję su Baltarusija?

Atnaujinta ( Ketvirtadienis, 30 Kovas 2006 17:18 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas.
Bet vergas ne amžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams.
Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. (
Jėzus)Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia