• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Dvasingumas Kas yra kūrėjas? - 2. puslapis

Kas yra kūrėjas? - 2. puslapis

El. paštas Spausdinti PDF
Straipsnis
Kas yra kūrėjas?
2. puslapis
Visi puslapiai

 

4. Jėzus Kristus yra Kūrėjas

Apie Jėzus Kristaus, Kūrėjo, veiklą toliau skaitome Laiško kolosiečiams 1, 16 – 17: „Nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam, jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.“

Regimame, medžiaginiame pasaulyje nėra nieko, kas nebūtų sukurta per Jėzų – ne tik šis milžiniškas kosmosas su milijonais galaktikų, bet ir smulkiausios gyvų ląstelių veiklos detalės bei struktūrinė atomo sandara. Jėzus yra ne tik mikrokosmoso bei makrokosmoso Autorius, bet ir visa ko Valdovas.

Taip pat ir mums nematomas pasaulis yra struktūras per Jėzų. Danguje Jis apgyvendino daugybę būtybių , kurias Biblija vadina angelais. Nematomas pasaulis, kaip ir visa Dievo kūrinija, yra įvairiapusis, bet kartu ir sutvarkytas – apie tai liudija tokios sąvokos kaip „sostai‘, ‚viešpatystės‘, kunigaikštystės‘ ir ‚valdžios‘.

Jėzus yra ne tik šio pasaulio Kūrėjas, bet ir jo Išlaikytojas. Jis yra visa ko stabilumo garantas. Sukūręs pasaulį, Jėzus nepaliko jo likimo valiai, bet laiko ir išlaiko jį savo galingu žodžiu. Todėl mums nereikia bijoti kosminių katastrofų, susidūrus žvaigždėms, Saulės sudegimo ar atšalimo. Jėzus išlaikys pasaulį iki savo sugrįžimo. 

Žmogus yra ne atsitiktinis loterijos rezultatas, kaip teigė Nobelio premijos laureatas Žakas Mono (Jacques Monod), bet kūrinys su tikslu ir tvirtu pašaukimu – pas Jėzų! Be šio tikslo mūsų gyvenimas yra beprasmis.

5. Kuriamoji Jėzau veikla Senajame Testamente

Patarlių knygos 8, 22 + 23 sakoma: „Viešpats turėjo mane savo kelio pradžioje, prieš visus savo darbus. ...aš buvau šalia Jo kaip įgudęs menininkas...“. K. Burbulio Biblijos vertime panaudotas žodis ‚meninnkas‘ taip pat pabrėžia kuriamąją Jėzaus veiklą. 102 psalmės 26 eilutė yra cituojama Laiško hebrajams 1, 10 ir taikoma Jėzui : „Iš pradžių tu, Viešpatie, padėjai pamatus žemei, ir dangūs – tavo rankų darbas.“

6. Kaip Kūrėjas sukūrė savo darbus?

Norėdami sužinoti, kaip buvo kuriama, Biblijoje rasime atskleistus šios Kūrėjo metodus:

-         Dievo Žodžiu: Psalmių 33,6: Jono 1, 1 – 4

-         Be pradinės medžiagos: Hebrajams 11, 3

-         Dievo jėga: Jeremijo 10, 12

-         Dievo išmintimi: Psalmių 104, 24; Kolosiečiams 2, 3

-         Pagal Dievo valią: Pradžios 1, 26; Apreiškimo 4, 11

-         Per Dievo Sūnų: Jono 1, 1-4; 1, 10; Kolosiečiams 1, 15 – 17

-         Pagal Jėzaus charakterį: Mato 11, 29; Jono 10, 11 

Šie faktoriai ėmė veikti per šešias pasaulio sukūrimo dienas. Jie nėra priklausomi nuo gamtos dėsnių vyksmo ir todėl gali būti suvokiami vien tik tikėjimu. Šiandieniniai gamtos dėsniai reguliuoja mūsų pasaulyje vykstančius procesus,  tačiau jie yra ne kūrinijos priežastis, bet jos išdava.

7. Kas mums duota Jėzuje Kristuje?

Jėzus Kristus yra pamatas, ant kurio mes drąsiai galime statyti savo gyvenimą. Palyginus su Jėzaus atnešta gerąja naujiena, bet kokie reklaminiai pažadai tėra vienadienės smėlio pilys. Kristuje viskas turi savo pagrindą: kūrinija, Biblija, tikėjimas, išganymas, ramybė, viltis, kelias pas Tėvą, gyvenimo tikslas. Kristus yra nepajudinama tvirta uola (1 Korintiečiams 10, 4), į kurią atsitrenkę sudūžta bet kokios žmonių sukurtos sistemos. Dievo žodžiai: „Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį“ (1 Korintiečiams 1, 19) reiškia, kad tai įvyks ties uola – Jėzumi. Ideologijos, ateizmai ir evoliucijos sistemos suduš būtent čia. O jų atstovams vieną dieną teks priklaupti prieš Viešpatį (Filipiečiams 2, 10), nepaisant to, kad šiandien jie dar kategoriškai atstumia „Planuotoją“, „Dizainerį“, „Kūrėją“ bei „Gelbėtoją“.

8. Kodėl evoliucijos mokymas yra toks pavojingas?

Kodėl evoliucijos mokymas ne tik formuoja klaidingą pasaulėžiūrą, bet ir veda į neviltį, kurią taikliai aprašė Žanas Polas (Jean Paul): „Dievo nėra...Sustingusi šalta nebūtis! Šalta amžina būtinybė! Beprotiškas atsitiktinumas... Kiekvienas yra toks vienišas šiame dideliame Visatos kape!“

Evoliucijos mokumas tvirtina galįs paaiškinti ši pasaulį šį pasaulį be Kūrėjo ir taip suvilioja žmones eiti ateizmo klystkeliu. Tačiau su ateistinėmis pažiūromis mes, kaip liudija Jėzus, pateksime į pragarą: „O kas netikės, bus pasmerktas“ (Morkaus 16, 16) Kai kas bando evoliuciją interpretuoti kaip Dievo veikimo būdą. Bet jei tai būtų tiesa, tada:

-         nebūtų pirmosios žmonių poros

-         nebūtų ir nuodėmės, nes „agresija – tai evoliucijos smagratis“ (Joachima Illies)

-         Dievas mirtį būtų panaudojęs kaip kūrybinį įrankį

-         Išgelbėjimas per Jėzų, kuris, kaip nuodėmingojo Adomo priešprieša, yra vadinamas „paskutiniu Adomu“ (1 Korientiečiams 15, 45) būtų nepagrįstas. 

Tokie teiginiai parodo, kad vadinamoji „teistinė evoliucija“ suardo Biblijos pamatus ir taip ją paneigia. Todėl šia klaidingą idėją mes turime griežtai atmesti. 

9. Kvapą gniaužianti mintis 

Mes pažinome Jėzų kaip visa ko Kūrėją. Jis buvo nuo amžių. Jis yra dangaus karalystės valdovas.

Jam duota visa valdžia tiek danguje, tiek ir žemėje (Mato 28, 18). Tikrai nelengva patikėti, tačiau ant Golgotos nukryžiuotas vyras ir šio pasaulio bei gyvybė Kūrėjas yra vienas ir tas pats asmuo! Vedamas savo neišmatuojamos meilės mums, Jis leidosi nukryžiuojamas, kad mums atsiverstu dangaus vartai. Tas, kuris Jį atstumia, praranda viską:

„Tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos (teisėtos bausmės), jei paniekinsime tokį didį išganymą?“ (Hebrajams 2, 3), o tas, kuris Jį priima, laimi viską: „Kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžintąjį gyvenimą,... nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą“ (Jono 5,24). Paprašykite Viešpaties Jėzaus atleisti Jums visas Jūsų nuodėmes, kad nebūtumėte pasmerkti Dievo teisme, priimkite Jį kaip savo asmeninį Kūrėją bei Išganytoją ir sekite paskui Jį! 

prof. techn. m. dr. Werner Gitt

 

 

 

 Atnaujinta ( Šeštadienis, 23 Rugpjūtis 2014 14:45 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia