• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Bažnyčia
Bažnyčia
Šioje dalyje - apie BAŽNYČIĄ - skaitysite straipsnius apie tai, ką reiškia būti tarnu, apie mūsų ir kitų krikščionių liturgija (žmonių "darbas" - tai, ką veikiame susirinkę kartu) ir kt.
# Straipsnio antraštė Autorius Populiarūs
1 Eutanazija ir gyvybės šventumas Lkb.lt 21493
2 Sekminių palydovas - Šventoji Dvasia Lkb.lt 7488
3 Žymūs lietuviai evangelikai Lkb.lt 5119
4 Lietuviai įsilieja į pasaulinę broliškųjų menonitų šeimą. Lkb.lt 6130
5 Adventas Markus Geibel 6729
6 Velykos - daugiau nei pavasarinė šventė Lkb.lt 2620
7 Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje Lkb.lt 2417
8 Ištiktas piemuo ir išsklaidytos avys Artūras Rulinskas 2798
9 Tikėjimas ir Jėzaus Kristaus gimimas Artūras Rulinskas 6541
10 Krikštas Šiauliuose Kristofas 1904
11 Evangelikų tikėjimo išpažinimas Pilypas Melanchtonas 2146
12 Krikščionybės medis Rita Latauskaitė 3640
13 Marijanas ir Marija Kozak: Bendruomenės steigimas Alytuje Lkb.lt 2711
14 EBI kviečia laisvuosius klausytojus Lkb.lt 1982
15 „Gyvenimo Palydovas“ 2010-iesiems Artūras Rulinskas 2682
16 Atviras laiškas giesmių kūrėjams Brian McLaren 4039
17 Laisvė ir rėmai, dvasia ir tiesa. Iš naujo atrasti biblinį šlovinimą N. T. Wright 9565
18 Kodėl reikalinga narystė bendruomenėje? Lawrence Warkentin 5128
19 Naujieji vienuolynai? 4450
20 Daugiau laiko su mažesniu žmonių skaičiumi 4120
21 Postmodernus krikščionis - III dalis 3860
22 Postmodernus krikščionis - II dalis 3892
23 Postmodernus krikščionis - I dalis 4571
24 Bendros tendencijos 4628
25 15 bažnyčios reinkarnacijos tezių 4834
26 Bažnyčia ir postmodernizmas - Evangeliškas Biblijos Institutas 6437
27 Idėja sekminėms 1739471
28 Ką daryti su naujais krikščionimis? 6120
29 Šnaiderio manifestas 4201
 

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia