• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Kad širdis džiaugtųsi ... Kaip išmintingai naudoti laiką?

Kaip išmintingai naudoti laiką?

El. paštas Spausdinti PDF
Straipsnis
Kaip išmintingai naudoti laiką?
2. puslapis
Visi puslapiai

„Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad būtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos“ (Ef 5,15-16)

Viena parduotuvė, prekiaujanti kompiuteriais Lietuvoje, paskelbė apie naktinį išpardavimą. Tada pagalvojau: kas gi naktį važiuos pirkti, užuot miegojęs? Tačiau išgirdau, kad per labai trumpą laiką Vilniuje buvo viskas išparduota. Žmonės, pamatę monitorių, kompiuterį, svarstė, ar jiems apsimoka įsigyti tai už pusę kainos. Ir nusprendė pirkti. Tai yra būtent tai, apie ką kalba apaštalas Paulius: žmonės išnaudoja tą trumpą laiką, dabartines aplinkybes, kurios nebesugrįš. Paulius mums liepia būti išmintingiems naudojant laiką. Graikų kalboje laikui apibūdinti vartojami keli žodžiai: „Hronos“- tai laikas, kuris eina: „Kairos“ reiškia trumpą laikotarpį, kurį duoda Dievas ir kuris nebegrįš. Tą akimirką reikia išnaudoti. Dievo Žodis sako: „Gerai naudokite laiką, nes dienos yra piktos“. Neišmintingi žmonės praleidžia galimybes, o išmintingi jas išnaudoja.

Laikas yra labai brangus dalykas

Kiekvienas iš mūsų turime 24 valandas per parą, 60 minučių per valandą. To laikotarpio mes negalime prailginti, negalime tos akimirkos pakartoti. Mes galime tik užgaišti laiką: valandas, dienas, savaites ir daryti tai, kas mums nenaudinga. Galime skaityti nenaudingus žurnalus, žiūrėti negerus filmus arba laidas. Vieno laikraščio skiltyje“ Pamesta ir rasta“ buvo patalpintas toks skelbimas apie laiką: „Vakar tarp aušros ir saulės nusileidimo prarastos 2 auksinės valandos. Kiekviena – po 60 deimantinių minučių. Nieko neatsilyginsiu, nes jos prarastos visam ir visiškai“. Šis žmogus nerašė, kas įvyko, bet minėjo, kad tos 2 valandos jam yra prarastos visam. Todėl ir apaštalas Paulius sako, jog laikas yra labai brangus, ir mes turime jį išnaudoti. 

Mes turime atlikti veiksmus, kol yra galimybė juos atlikti.

Turime veikti, daryti kažką, kol tam yra galimybė. Šventasis Raštas kalba, kad:

1. Yra laikas ieškoti Viešpaties

Laikas ieškoti ir rasti Viešpatį Jėzų – reiškia laiką įtikėti. Ši galimybė bus ne visada. Žmogaus gyvenime būna keli momentai, kai Šventoji Dvasia labai aiškiai jam sako: „Aš noriu, kad tu priimtum Kristų“. Aplinkybės įtikėti nebus visada tos pačios. Neretai žmonės sako, kad jie įtikės, kai pasens. Tada jie turės laiko skaityti ir tada krikščionybė jiems tiks. Tačiau taip nebus. Jei kada nors lankėtės senelių namuose, turbūt pastebėjote, kad ten daug žmonių yra kietos širdies. Jie gyvena praeitimi, nusivylę gyvenimu ir žmonėmis. Jų širdys užkietintos ir jiems labai sunku įtikėti. Yra laikas ieškoti Viešpaties, yra galimybė įtikėti Jėzų ir tą galimybę reikia būtinai išnaudoti. Pranašas Izaijas sako: „Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis arti“ (Iz 55,6). Kitais žodžiais sakant, galimybė priimti Evangeliją nebus visada šalia. Gal tu esi tas žmogus, kuris sakai: „Taip aš noriu įtikėti į Jėzų Kristų, sutvarkyti savo santykius su Dievu, bet aš tai padarysiu ne šiandien, o vėliau.“ Evangelija kviečia mus paklusti Dievui.

Sekminių dieną, apaštalui Petrui pamokslaujant, žmonės jo paklausė, ką jie turi daryti. Jis atsakė, kad jie turi atsiversti ir kiekvienas pasikrikštyti vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jiems nuodėmės ir tada jie gautų Šventosios Dvasios dovaną (Apd 2,37-38).

Filipų miesto kalėjimo prižiūrėtojas paklausė, ką jis turi daryti, kad būtų išgelbėtas. Paulius į tai atsakė: „Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai (Apd 16,30-31). Raštas kalba, jog dabar yra laikas įtikėti ir pakviesti Jėzų į savo gyvenimą, kad Jis mums atleistų, pakeistų mūsų gyvenimą, kad valdytų mus (2 Kor 6,2). Yra laikas atidaryti savo širdies duris, kurios taip ilgai buvo uždarytos Viešpačiui.

Papasakosiu tikrą istoriją. Vienoje darbovietėje krikščionis statybininkas dažnai dalydavosi savo tikėjimu su kitais. Kartą jis pakvietė savo kolegą ateiti į evangelizacinį renginį. Žmogus atsakė turįs įtikėjusi sūnų, kuris už jį visada meldžiasi. „Aš žinau, kad turiu įtikėti, - sakė jis. – Įtikėsiu, bet ne šiandien ir ne rytoj“. Kitą dieną, sėdėdamas prie savo namų ant laiptų, šis vyras su draugais girtuokliavo. Per vieną akimirką jis nukrito nuo visiškai neaukštų laiptų, susilaužė sprandą ir mirė vietoje. Tai ekstremali situacija, tačiau istorija – tikra. Mes turime žinoti, kad laikas ateiti pas Viešpatį Jėzų yra brangus. Nepraleiskime progos įtikėti, neatidėliokime tos akimirkos ir galimybės. Laikas ieškoti ir rasti Jėzų yra dabar. Jėzus kviečia.

2. Yra laikas liudyti Kristų

Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą (Rom 10,10).

Gal tarp mūsų yra išgelbėtų žmonių, kurie niekada viešai neišpažino, kad yra Jėzaus mokiniai? Manyti, kad mes galėsime sekti Jėzumi kitiems nepastebint, yra klaidingas suvokimas. Turėti savo širdyje tikėjimą, bet neišpažinti jo viešai klasėje, darbo vietoje, niekada nesakyti, kad tu priklausau Jėzui, yra labi blogai. Niekas negali augti tikėjime, neišpažindamas Jėzaus viešai. Mes turime rodyti savo vėliavą- Jėzų. Jis yra mūsų Gelbėtojas. Nemažai žmonių Europoje, ir Lietuvoje, atsitiktinai išgirsta arba kažkas jiems asmeniškai liudija, jog galima asmeniškai priimti Kristų. Jie klausia, kodėl niekas ankščiau to jiems nesakė. Visur krikščionybės ženklai, kryžiai, tačiau niekas žmonėms to suprantamai nepaaiškino. Klausimas mums: „Ar norėtume savo mirties dieną, kai stovėsime prieš Viešpatį, kad mūsų kaimynai arba kolegos paklaustų: Kodėl tu man niekada nesakei, kad galima įtikėti per Kristų? Kartais nėra lengva, nes žmonės vadina mus sektantais, kartais mes nerandame išmintingo būdo, kaip skelbti, kviesti žmones ir prieiti prie jų. Dėl to reikia melstis. Tačiau Šventasis Raštas liepa liudyti. Naudokite tą laiką, nes dienos yra piktos.Atnaujinta ( Šeštadienis, 23 Rugpjūtis 2014 14:52 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti.“ (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia