• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Misijos Naujienos iš misionierių Indijoje (II)

Naujienos iš misionierių Indijoje (II)

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, mielieji!

Linkėjimai iš tikinčiųjų bendruomenės Indijoje ir mūsų! Žinome, kad prisimenate mus ir meldžiatės už mus. Už tai esame jums labai dėkingi. Mes taip pat dažnai apie jus galvojame ir minime savo maldose.

Sample Image
Taksi paslaugos

Pirmosios dienos

Pirmas kelias dienas praleidome savo vadovų draugijoje, kalbėdami ir dalindamiesi įspūdžiais bei kultūriniais niuansais, o sekmadienį važiavome į pamaldas. Apskrityje, kur jos rengiamos, gyvena keletas milijonų gyventojų. Skaičiuojant vietiniais standartais, tai nėra daug. Didžioji gyventojų dalis nėra matę baltaodžio žmogaus. Kadangi esame greičiausiai vieninteliai tokie tame rajone, kur beeitume, visada esame dėmesio centre. O atsižvelgiant į tai, kad kiekviena gatvė pilna žmonių, kažkur einančių, kažką parduodančių, tvarkančių reikalus ar šiaip stoviniuojančių, tai dėmesio sulaukiame per akis. 

 Sample Image

Indai - iš prigimties labai smalsūs žmonės. Jie nori žinoti viską, todėl klausia tiesiogiai ir nesijaučia nesmagiai. Mes, europiečiai, labai mėgstame nustatyti ribas, kas mums priimtina, o kas ne, kas privatu, o kuo galime pasidalinti. Čia nereikia nustebti, jei tavęs paklaus, kiek tu mokėjai už šitą laikrodį, ar ką valgei pusryčiams. Jie nori pažinti tave, o tam reikalinga informacija. Aišku, bendraujant su tikinčiaisiais, visada išlaikomos tam tikros domėjimosi ribos. 

Sample Image

Bendruomenė

Tikinčiųjų bendruomenė, kurioje mes lankomės, per pastaruosius du metus išaugo nuo kelių dešimčių iki šimto ir daugiau narių. Pamaldų eiga yra beveik tokia pat, kaip mūsų bendruomenėje: šlovinimas, vaikų palaiminimas, įžanga, pamokslas, Viešpaties vakarienė, skelbimai ir malda. Praėjusį sekmadienį pamokslas vyko hindi kalba su vertimu į anglų kalbą. Bendruomenė šiuo metu turi keturis pastorius, organizuojamos namų grupės, rytiniai maldos susirinkimai ir įvairūs papildomi užsiėmimai. Tame pačiame pastate, kuriame vyksta pamaldos, yra įrengtas PTL Indija bendruomenės ofisas, kompiuterių klasė, biblioteka, rengiamos teologinės paskaitos ir įvairūs kursai.

Sample Image

Pirmosios pažintys

Pirmąją savaitę mūsų tvarkaraštis nebuvo labai įtemptas. Pirmas kelias dienas daugiau pratinomės prie kultūros, tvarkėmės naujuosiuose namuose. Susipažinome su dviem bendruomenės pastoriais bei jų šeimomis, ragavome naminio indiško maisto bei klausėmės patarimų, kaip Indijoje elgtis saugiai. Vienas pastorius su žmona dar yra jauni ir jie abu puikiai kalba angliškai, net ir jų 2,5 metų sūnelis moka keletą frazių anglų kalba. Ketvirtadienį buvome pasikvietę juos vakarienei ir artimesniam bendravimui bei kartu praleidome malonų vakarą.

Sample Image

 

Kai tiek naujų pažinčių ir veiklos, nenuostabu, kad laikas neprailgsta. Vakaras prasideda apie šeštą, ir sutemsta greitai - per 5-10 minučių. Vakarais dėl nesaugumo gatvėse geriau likti namuose, o moteriai irgi nerekomenduotina vienai vaikščioti po miestą, tad visur einame kartu. Nuo mūsų namų iki bažnyčios tėra tik kilometras kelio, o iki nedidelio prekybos centro mums reikia eiti 15-25 minutes - todėl, kiek leidžia aplinkybės, vaikštome pėstute. Į tuos rajonus, kuriuos pasiekti pėstute būtų sudėtinga, PTL centro darbuotojai mielai mus nuveža.

Sample Image

Jis mumis rūpinasi

Kasdien dėkojame Dievui, už tai, kaip Jis mumis rūpinasi ir už nuostabius seseris ir brolius, kuriuos atradome šioje bendruomenėje. Jeigu mums, nepažįstantiems kultūros ir tam tikrų jos aspektų, reikėtų savaime įsilieti į visuomenę, būtų tikrai didesnis kultūrinis šokas. Tačiau PTL centro darbuotojai yra tikra Dievo palaima. Didžioji jų dalis puikiai kalba angliškai, todėl kalbos barjero beveik nejaučiame. Jie mus supažindino su organizacijos veikla, atviromis širdimis priėmė mus į savo tarpą. Didžioji dalis mūsų tarnystės bus būtent jų bendruomenėje.

Šiuo metu visoje Indijoje vyksta krikščionių persekiojimai, ne išimtis ir Delis, o matydami mūsų odos spalvą, vietiniai automatiškai mus priskiria prie krikščionių. Kol būsime šioje vietovėje, tarnausime PTL bendruomenei. Taip pat yra numatyti ir mūsų išvykimai į nuošalesnius rajonus, į kaimus, kuriuose tik pradedamos steigti tikinčiųjų bendruomenės, bet kol kas su konkrečiais planais dėl išvykų į kitus regionus dar nesusipažinome.

Sample Image

 Galime daug ko išmokti iš indų

Tikrai yra didelis palaiminimas bendrauti su vietiniais tikinčiaisiais, semtis iš jų užsidegimo tarnauti Viešpačiui. Mūsų bendruomenės daug ko galėtų pasimokyti iš Indijos krikščionių. Šie žmonės neša Viešpaties deglą į tamsiausius šalies pakraščius, jie yra dažnai niekinami ir persekiojami. Vyriausybė tik spaudoje ir viešumoje teigia kažką daranti, o iš tikrųjų užmerkia akis į neteisybę. Kartais net specialiai kursto nesantaiką. Krikščionybė skelbia lygybę, kas iš pagrindų prieštarauja induizmo religijai, kuri pagrįsta kastų sistema. Kastų sistema paremta visa šalies ekonomika, įstatymai ir tvarka. Taigi krikščionybė griauna nustatytą tvarką valstybėje, todėl ją stengiamasi apjuodinti įvairiais šmeižtais ir pramanytais kaltinimais. Daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių krikščionių vienoje valstijoje vis dar slapstosi miškuose, be maisto, vandens ir elementarių sanitarinių reikmių. Niekam neleista jiems siųsti humanitarinės pagalbos; tam, kad išgyventų, žmonės geria savo pačių šlapimą. Laikraščiai marga kvietimais grįžti į namus, tačiau namų nebėra - jie sudeginti. Tuo pasirūpina specialiosios radikalų grupuotės, kurios dabar taip įgudusios šį „meną“, kad gali ištisą kaimą suniokoti viso labo tik per pusę valandos. O ir sugrįžti į namus gali tik su sąlyga, kad išsižadėsi savo tikėjimo. Tad tikintieji lieka tremtyje, tegalėdami šauktis vien Viešpaties pagalbos.

"Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk manęs, nes pas tave ieškau prieglobsčio.
Tavo sparnų ūksmėje ieškau užuovėjos, kol praeis šėlstančios audros.
Šaukiuosi Dievo Aukščiausiojo, Dievo, kuris manimi rūpinasi.
Tesiunčia jis pagalbą iš dangaus ir teišgelbsti mane; tesugėdina tuos, kurie mane mindo.
Tesiunčia Dievas savo gerumą ir ištikimybę.
Guliu kniūbsčias tarp priešų lyg ryjančių liūtų;
Jų dantys - ietys ir strėlės, o jų liežuviai - aštrūs kalavijai.
Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve, ir savo šlovę visai žemei! <...>
Mano širdis ištikima; giedosiu ir šlovinsiu tave!
Pabusk, mano siela! Pabuskite, arfa ir lyra! Aš pažadinsiu aušrą.
Tautose dėkosiu tau, Viešpatie, giedosiu tau šlovės giesmę tarp pagonių.
Juk tavo gerumas didis kaip dangūs, o ištikimybė siekia debesis.
Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve, ir savo šlovę visoje žemėje!           
(57 Psalmė)                                                                       

Melskimės

Susivienykime maldoje už Indijos krikščionis. Melskime Viešpaties, kad siųstų jiems savo pagalbą, apsaugą ir padrąsinimą. Savo kasdienėse maldose minėkime juos, melsdami jiems malonės. Melskimės už vykstantį prabudimą Indijoje. Juk neveltui toks stiprus šėtono pasipriešinimas prieš Viešpaties žodžio skleidimą. Pjūtis gausi, tik darbininkų maža. Melskimės, kad Viešpats pažadintų daugiau tarnautojų, ir nutiestų jiems kelią malone ir palaiminimu. Melskimės, kad Viešpats atvertų žmonių širdis priimti Jo žodį. Melskimės, kad Dievas apsaugotų naujai įtikėjusius bei siųstų savo Šventąją Dvasią, kuri vestų juos per sunkumus. Melskimės už tarnautojus, kurie jau ėmėsi tarnystės įvairiuose Indijos regionuose. Viešpats užbaigs pradėtą darbą, bet melskimės už tikinčiųjų ištvermę ir palaiminimą.

Su meile,

Jūsų misionieriai Indijoje

I. ir K.

Atnaujinta ( Ketvirtadienis, 30 Spalis 2008 11:31 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas.
Bet vergas ne amžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams.
Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. (
Jėzus)Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia