• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Misijos Naujienos iš misionierių Indijoje (IV)

Naujienos iš misionierių Indijoje (IV)

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, mielieji!

Linkėjimai iš Indijos visiems draugams, artimiesiems ir bendruomenių tikintiesiems!

„Viešpatie, kaip gera šlovinti tave, giedoti šlovės giesmes tavo vardui, Aukščiausias, skelbti kas rytą tavo ištikimą meilę, kas naktį tavo ištikimybę.“ (Ps 92,2-3) Tikrai, šlovė Viešpačiui už Jo palaiminimus, malonę, aprūpinimą ir ištikimybę. 

Sample Image

Viešpats nuostabiai mus laimina čia, Indijoje. Ir dar kartą ačiū visiems, prisidėjusiems prie šio tikslo įgyvendinimo. Jei tik galėtume aprašyti, kaip Dievas liečia mūsų širdis ir keičia jas... Jei tik galėtume parodyti, kokia begalinė yra Jo malonė šios bendruomenės tikintiesiems ir kaip širdys trokšta artimiau pažinti Viešpatį... Varginami visų neramumų ir suspaudimų, tikintieji čia tikrai gali pasakyti: „Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti; mes svyruojame, bet nenusimename. Mes persekiojami, bet neapleisti; mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne.“ (2 Kor 4,8-10).

Jaunimo grupelės susitikimas pas mus namuose

Jau sekmadienio vakaras, ir vėl belieka atsidusti: „Kaip greitai prabėgo savaitė“. Vos prieš keletą minučių išleidome jaunimą, kuris buvo pas mus susirinkęs savaitiniam susitikimui. Šiandien po pamaldų abu jautėmės kiek pavargę ir prastos sveikatos (gal nuo dulkių, o gal nuo besikeičiančio oro), tačiau vis tiek nusprendėme pasiūlyti jaunimo namų grupelę rengti mūsų namuose. Pasiūlymas buvo sutiktas su dideliu entuziazmu, todėl be didesnių svarstymų užsukome į vietinį turgelį nusipirkti pieno indiškai arbatai (ind. Chai), vaisių bei duonos amerikietiškiems sumuštiniams su riešutų sviestu ir džemu, kurie buvo milžiniškas hitas jaunimo konferencijos metu. Laikas netruko prabėgti ir, vos pabaigus mums ruoštis, pilni namai prigužėjo margo jaunimėlio. Ir mūsų nuovargis bematant išgaravo! Pastorius atsinešė gitarą, kurios lydimi, garsiai, su ritmingais plojimais ir žaismingais judesiais, pašlovinome Viešpatį giesmėmis. Susipažinimui ir tam, kad pralaužti ledus bendraujant, grupelės vadovas pravedė žaidimą, kuris nepaliko nei vieno abejingo. Visi kvatojomės, pilvus susiėmę. Klegesiui nurimus, dalinomės šios savaitės patyrimais, liudijome apie malones, kuriomis mus Dievas apdovanojo, meldėmės ir drąsinome vienas kitą. Dvi valandos bendravimo pralėkė kaip dvidešimt minučių. Kartu su mumis susirinkime dalyvavo ir pastorius, kuris rūpinasi jaunimo sielovada ir kuris inicijavo jau minėtą jaunimo konferenciją. Jis nuostabiai moka bendrauti su jaunimu, o ir jaunimas jo ne kiek nesivaržo. Todėl šį vakarą visi kartu, - tiek 10-mečiai, tiek 38-čiai, - labai smagiai praleidome laiką. Kalbėdami su septyniolikmečiu jaunimo grupelės vadovu sužinojome, kad šios jaunimo grupelės tikslas – dalintis Viešpačiu ne tik per Šventąjį Raštą, bet ir per žaidimus, bendravimą, šlovinimą ir liudijimus. Ir tikrai, paaugliai atsiveria ne tiek per pamokymus ir Biblijos studijas, kiek per paprastą ir nuoširdų bendravimą.

Sample Image

 

PTL centre

Didžioji šios savaitės dalis prabėgo PTL centre. Rytais, kaip įprasta, -  tarnautojų dalijimasis Žodžiu ir trumpa malda, kurioje ir mums yra priskirtas vedančiųjų vaidmuo. Ateinantį trečiadienį I. ruošiasi vesti maldą, o šį penktadienį aš dalinausi žodžiu rytinėje maldoje. Ir vakare, lyderių bei jaunimo susirinkimo metu, buvau paprašyta papasakoti apie krikščionybę Lietuvoje, - sunkumus ir palaiminimus, bažnyčios veiklą savo šalyje bei Europoje. Taip pat, kiek laikas ir aplinkybės leidžia, stengiamės dalyvauti rytinėje (4 val.) maldos sesijoje su seserimis iš bendruomenės.

Gimtadienio staigmena

Ketvirtadienį mano vyras suorganizavo man tikra staigmeną. Po rytinės maldos pastorius paprašė mūsų niekur nesiskirstyti ir kažkur jį išsivedė. Na, maža kas gali būti, - sėdime visi, laukiame jų grįžtant. Paskui paslaptingomis aplinkybėmis dingsta kitas pastorius. Man galvoje ima kirbėti įtarios mintys, bet dar save tyliai baru: „Išsigalvoji čia viską“. Tačiau, kai vienas pastorių, atidaręs duris, pasikviečia mane minutėlei, galvoju, tai jau tikrai kažkas vyksta! Bet gi - ne! Vedasi mane jis į valgomąjį ir kalbina, ar esu pasiruošusi rytojaus maldai ir kaip aš jaučiuosi būdama čia, tarnautojų apsupty ir šiaip – Indijoje ir pan. Galite įsivaizduoti  - aš visiškai apstulbusi, sakau: „Jaučiuosi gerai. Rytojaus maldai pasiruošusi, tik dar reikia šį bei tą peržiūrėti... O kodėl klausiate?“ Jo atsakymas man sukelia šypseną. „Ne, nieko, šiaip sau. Tiesiog noriu pasiteirauti, ar gerai jautiesi“. „Gerai“,- sakau. „Na, gerai, jei gerai. Tada nebetrukdysiu tavęs.“ Ir mes grįžtame į ofisą. Einu koridoriumi, ir jau nebesulaikau šypsenos, - aišku, kaip dieną, kas manęs ofise laukia. Ir iš tikrųjų! Tik atidarau duris - tamsu, o paskui užsidega šviesa ir visi uždainuoja „Su gimimo diena“. Labai jau amerikietiškas būdas pasveikinti su gimtadieniu, bet patikėkite - labai veiksmingas ir malonus jubiliatui. Na, paskui raikėme tortą, kurį išrinko vienas pastorius su žmona ir komentavome šio slapto plano įgyvendinimą. Ačiū vyrui ir visiems tarnautojams PTL centre, gimimo diena tikrai nebuvo liūdna. Be to, po pietų mus trumpam išleido į sostinę. Delyje aplankėme keletą įžymių vietų: garsiąją Lotoso šventyklą, Indiros Gandi buvusią rezidenciją - dabar muziejų bei Delio vartus. Nepaisant to, kad siaubingas oro užterštumas tą dieną ir dulkės mums sukėlė tikrą kosulio priepuolį, kelionė buvo labai įdomi ir smagi.

Sample Image

 

Bibliotekos sisteminimas

Vienas pastorius paprašė mūsų padėti susisteminti PTL centro biblioteką, todėl didžiąją dalį popiečių praleidome su juo ir vienu Biblijos koledžo dėstytoju, ieškodami geriausių variantų šiai užduočiai įgyvendinti. Kadangi dar niekada neteko daryti kažko panašaus, tai daug svarstėme ir mąstėme, kaip viskas turėtų atrodyti. Bet, atrodo, radome išeitį, kuri tenkintų abi puses, - tiek mus, kurie imsimės šio darbo, tiek didelio sisteminio funkcionalumo siekiančius Biblijos koledžo dėstytojus. Panašu, kad šios savaitės didžiąją dalį popiečių praleisime prie šio projekto, kurį, tikimės, baigti iki gruodžio mėnesio.

Prašome melstis

Norime paprašyti melstis už mūsų sveikatą, kuri pastaruoju metu vis labiau šlubuoja. Ir ypatingai dabar, kai mums po truputį atsiveria durys į įvairias tarnystes ir bendravimą. Melskitės už Indijos tikinčiuosius ir tuos, kurie neša Žodį tiems, kurių Jis dar nepasiekė. Melskitės, kad Viešpats sustiprintų tuos, kurie patiria smurtą ir persekiojimą. Melskitės išgelbėjimo jų skriaudėjams. Melskite, kad Viešpats užbaigtų pradėtą darbą ir atneštų permainų vėją į Indiją. Melskitės už teisingą valdžią Indijoje, kuri būtų pagal Dievo valią. Melskitės ir už tai, kad Viešpats duotų mums galimybių dalintis Jo meile ir Evangelija su tais, kurie Jo dar nepažįsta.

Su meile,

Jūsų misionieriai Indijoje K. ir I.

Atnaujinta ( Trečiadienis, 19 Lapkritis 2008 22:52 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia