• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Misijos Naujienos iš misionierių Indijoje (VI)

Naujienos iš misionierių Indijoje (VI)

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, draugai ir artimieji!

Žinau, kad daugelis laukiate, nekantraujate sužinoti, kaip mums sekasi, ar sveiki gyvi sugrįžome iš kelionių. Ačiū Dievui, kad mumis rūpinosi ir saugiai sugrąžino namo. Kaip minėjau paskutiniame laiške, buvome išvykę į Rytinę dalį. Dviejų savaičių laikotarpyje aplankėme tris Kristaus Akademijos mokyklas.

Sample Image

Itin šiltas priėmimas pirmoje mokykloje

Pirmąsias dienas praleidome Indijos standartais vertinant dideliame kaime. Tačiau šiame kaime yra apie 18 mokyklų. Mokyklos vadovas ir mūsų geras draugas apgailestavo, kad gali priimti mokytis tik apie 200 vaikų, nes daug anketų tenka atmesti dėl vietos stygiaus. Mokykla nuomojasi patalpas bei šalia jų esanti lauką, kuriame mokiniai susirenka rytinei maldai bei pasisveikinimui. Mes iš karto pamilome šią mielą mokyklėlę, jos vaikus ir mokytojus. Nepaisant įvairių kultūrinių, kastų bei religinių skirtumų, mokykloje vyravo draugiška, šilta atmosfera. Mus priėmė išskėstomis rankomis ir rūpinosi kaip savo šeimos nariais. Šios mokyklos mokiniai kas rytą duoda priesaiką mylėti savo šalį, šeimą ir gerbti kiekvieną žmogų, choru susako „Tėve mūsų“ maldą bei dainuoja keletą dainelių. Po pamokų jie vėl susirenka ir gieda šalies himną. Vaikai mus sužavėjo savo žingeidumu ir troškimu bendrauti. Šioje mokykloje bendravome be vertėjų. Kad galėtume daugiau laiko praleisti su visais, dažniausiai eidavome į skirtingas klases. Nepaisant mūsų geriausių pastangų mokyti tokių svarbių dalykų kaip istorija ir matematika, vaikai labiausiai pamėgo mūsų rytinius ir popietinius susirinkimus, kurių metu suburdavome grupes ir mokėme juos angliškų giesmių su judesiais „Mercy is falling“, „I want to see Jesus lifted high“, „Making melody in my heart“ ir kt. Gerai, kad PTL pastorius paskolino mums gitarą, kurią nusivežėme į mokyklas. Gitara tapo efektyviausiu įrankiu mūsų mokykliniame projekte.

 Sample Image

Įspūdžiai už mokyklos ribų

Mokytojai norėjo daugiau laiko praleisti su mumis, todėl aplankėme keletą šeimų, ragavome įvairius patiekalus, vartėme šeimų albumus ir tiesiog bendravome. Vienas mokytojas net suorganizavo mums išvyką į miestelio karaliaus rezidenciją. Tiesa, karalius - tik pagal titulą, o iš tikrųjų jau seniai nebevaldantis šio miestelio. Be įspūdžių karaliaus rūmuose, teko patirti ir priešingą dalyką. Vieną ketvirtadienio vakarą mūsų draugas išsivedė mus ir vieną tikinčią seserį į namų grupelę netoli esančiame kaime. Jis beveik kiekvieną vakarą lankosi gretimuose kaimuose ir skelbia Evangeliją, tačiau baimindamasis dėl mūsų saugumo, mus nuvedė tik į vieną susitikimą. Ir tai, viskas buvo daroma sutemus, kad mūsų kas nepamatytų. Apsiginklavome šviestuvėliais ir patraukėme per plynus laukus, šviečiant mėnuliui. Po 20 min. kelionės per kupstus ir pasėlius, pasiekėme kelionės tikslą. Tą vakarą Viešpatį šlovinome mažoje šiaudinėje trobelėje prie žibalinės lempos, sėdėdami ant molinių grindų. Jausmas nenusakomas. Beveik galėjome įsivaizduoti, kaip jautėsi krikščionys pirmaisiais amžiais. Ir Viešpaties dvasia buvo tarp mūsų ir kalbėjo į širdis, ragindama ir skatindama pažinti Jį daugiau. I. dalijosi savo įtikėjimo istorija, paliudijo apie tai, kaip Viešpats atsakė į mūsų maldą už Bombėjų.

Įvykiai Bombėjuje

Kalbant apie Bombėjų, ir su jumis norime pasidalinti vienu liudijimu, kuris sukrėtė mūsų širdis ir dar labiau sutvirtino mūsų tikėjimą. Penktadienį vakare, prieš išvykstant į Rytinę dalį, buvome susirinkę maldai. Kaip tik tuo metu vyko teroristų atakos Bombėjuje. Ir tuo metu nesimatė jokių teigiamų pokyčių, nes teroristai dar buvo okupavę viešbutį su įkaitais viduje. Susirinkimo metu mes meldėmės už taiką Indijoje ir už greitą atomazgą Bombėjuje. I. maldos metu pajuto Šventos Dvasios raginimą melstis už vieną teroristą, kuris nenori būti nužudytas ir nori pasiduoti. Jis išėjo į priekį ir paragino visus melstis už šį teroristą. Šeštadienį nekantraudami čiupome laikraščius (televizoriaus namie neturime) ir, Šlovė Dievui, specialios pajėgos įsiveržė į viešbutį ir užbaigė teroristų išpuolį. Visi teroristai buvo nužudyti atakos metu, ir tik vienas pasidavė. Mes tvirtai įsitikinę, kad būtent už šį žmogų Dievas paragino mus melstis. Šis įvykis – nuostabi galimybė paliudyti, kaip realiai Viešpats atsako į mūsų maldas.

Prašome melstis

Todėl, tai žinodami, norime paprašyti jūsų maldų už mūsų naujus draugus ir ypatingai už hindu šeimas, kad Viešpats nepaliautų kalbėjęs jiems į širdis ir parodytų jiems kelią į išgelbėjimą. Melskitės už vaikus ir jų ateitį, kad Viešpats išaugintų juos dorais žmonėmis, tais, kurie neš šlovę Dievo karalystės naudai. Melskitės už visą mokytojų kolektyvą, bei jo augimą Dvasioje. Melskitės, kad Viešpats parūpintų lėšas mokyklai įsigyti savo pastatą, nes greitu laiku jiems reikės išsikelti iš mokyklos patalpų, o jie neranda kito pastato, kurį galėtų nuomotis.

 Sample Image

Taip pat mokyklai reikalingas naujas autobusiukas, kad galėtų surinkti vaikus pamokoms. Kai kuriems vaikams iki mokyklos 3-5 kilometrai. Šiuo metu jie turi mikroautobusiuką, tačiau jis gyvena paskutiniuosius savo gyvenimo metus. O atsarginių dalių gauti sunku. Mokykla neišsilaiko iš savo pajamų, PTL papildomai siunčia paramą, todėl melskitės už finansinę mokyklos padėtį. O taip pat, jeigu jaučiate, kad Viešpats jus ragina, - palaiminkite šią mokyklą finansiškai. Keletas jūsų paaukotų litų gali pakeisti tiek mokyklos, tiek vaikų likimą.

Įspūdžiai antrojoje ir trečiojoje mokykloje

Antrojoje mokykloje mokosi apie 220 vaikų. Didžioji dalis šeimų, leidžiančių vaikus į šią mokyklą, yra žemdirbiai su nedideliu lopinėliu žemės. Jeigu derlius geras, vaikas - mokykloje, jei ne – nėra iš ko jį leisti mokytis. Visi šeimos vaikai turi pasilikti namuose. Mokyklai dėl to gali kilti dideli sunkumai, nes dabar ji vos gali išmokėti mokytojams algas, jau nekalbant apie kitus mokyklinius poreikius. O ir vaikams tokiu būdu užkertamas kelias į geresnę ateitį. Mokyklos vadovas, pats išaugęs vaikų namuose, užjaučia tokias šeimas ir supranta, kaip svarbu vaikams suteikti deramą išsilavinimą. Jo svajonė – nemokamai mokyti tų šeimų vaikus, kurios neišgali pačios susimokėti už mokslą. Tačiau tai reikštų, už kiekvieną vaiką kas mėnesį gauti po 1500 rupijų (apie 80 Lt) iš trečiųjų šaltinių, t.y. rėmėjų. Vasarą sėdėti klasėse yra per karšta, žiemą – per tamsu ir šalta, todėl didžiąją dalį pamokų vaikai praleidžia lauke. Šioje mokykloje vaikai buvo uždaresni, į mus žiūrėjo atsargiau. Tikriausiai dėl auklėjimo šeimose ar šiaip kultūrinio barjero, iš pradžių nedaugelis drįso prieiti pasisveikinti. Tačiau po kelių valandų ledas pradėjo tirpti ir netrukus vaikai su mumis dalinosi savo talentais bei sugebėjimais. O ir mes stengėmės pasiekti jų širdeles per dainas, muziką bei šokį.

Sample Image

Pakeliui į galinę mūsų stotelę – trečiąją mokyklą, užsukome į regioninį parką. Šis parkas – mėgiama turistų vieta, kur, užsilaipinus ant dramblio, galima joti į džiungles. Išvyka buvo labai smagi. Pasivažinėjome ant dramblio nugaros, pamatėme saulėlydį Indijos džiunglėse ir smagiai praleidome laiką su draugais. Išvargę po visų nuotykių ir įspūdžių, pagaliau išsiruošėme į trečiąją mokyklėlę. Šiame mieste praleidome keturias dienas. Mūsų draugas, kalbėdamas apie šią vietą, juokavo: „Privažiuosite pasaulio kraštą, tada pasukite į kairę“. Tikrai taip ir jautėmės. Nors, iš kitos pusės, jau niekas Indijoje mūsų nebestebina. Prie visko galima priprasti. Prie gatvės triukšmo, klajojančių karvių kvapo, purvo, milijono įsistebeilijusių akių, lauko tualetų ir kraugerių uodų. Šioje mokykloje mokosi virš keturių šimtų mokinių. Rytais vesdavome savo įprastą programą,  o paskui – po vieną ar abu lankėmės klasėse. Gaila buvo palikti naujus draugus, tačiau po visos kelionės ir blaškymųsi, jau buvome pasiilgę ir namų jaukumo. 

 Ateities planai ir maldos reikmės

Tik atvykę namo pasinėrėme į vietinius rūpesčius. Ypatingą dėmesį skiriame prasidedančioms jaunimo pamaldoms, kurios vyks sekmadienio vakarais. Pirmosios pamaldos vyks gruodžio 28 d. Prašome, kad melstumėtės už sėkmingą tarnystės pradžią ir Viešpaties Dvasios vedimą. Melskitės, kad viskas, ką darome, būtų Viešpačiui ir Jo karalystės plėtimui. Užtarkite maldoje kiekvieną jaunimo lyderį, kuris pirmą kartą imasi tokios atsakomybės. Tegul mūsų netobulumai ir baimės nesutrukdo naudoti Viešpaties duotų talentų.

Rytoj, gruodžio 24 dieną, 6 valandą vakare PTL organizuoja Kalėdinį vakarą, kuriame dalyvausime ir mes. Su jaunimo grupe ruošiame nedidelį spektakliuką, tačiau viskas buvo nuspręsta paskutinę minutę, todėl dar daug neaiškumų, reikia daug repetuoti. Melskitės už sėkmingą jaunimo pasirodymą. 

Per Kalėdas, gruodžio 25 dieną, jei planai nepasikeis, svečiuosimės pas mūsų vadovus. Priešingai nei tikėjomės, labai retai su jais susitinkame. Per šiuos du mėnesius praleidome gal tik porą valandų kartu. Tačiau esame palaiminti, turėdami juos kaip mūsų vadovus.

Pasiilgome jūsų visų. Nors ir čia, Indijoje, turime nuostabią šeimą, vis gi norėtųsi per šventes būti kartu su šeima ir namiškiais. Siunčiame savo šilčiausius linkėjimus visiems. Ir norime palinkėti gražių ir turiningų švenčių. Švęsdami Šv. Kalėdas atminkime tikrą šios šventės priežastį, - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą. Tepalaimina jus Viešpats!

Atnaujinta ( Trečiadienis, 24 Gruodis 2008 12:40 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti.“ (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia