Misija Airijoje: Simonos ir Rajano Fishel prisistatymas

Penktadienis, 28 Rugpjūtis 2009 10:32 Lkb.lt Misija - Trumpalaikės misijos kelionės
Spausdinti

Sample Image

Rajanas (ang. Ryan): Prieš daugiau nei ketverius metus Viešpats pašaukė mane skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją Europoje, kur pastaraisiais metais ir tarnavau. Simona neseniai pabaigė savo teologijos studijas LCC Tarptautiniame Universitete. Mes abu jau nuėjome gana ilgą kelią kaip misionieriai, dar net nepažinodami vienas kito, tad dabar, kai jau esame susituokę, mes abu drauge esame pasiruošę darbui Viešpaties laukuose.

Organizacija, su kuria mes bendradarbiaujame ir kuri ruošiasi mus išsiųsti bei parengti apmokymuose yra Kontaktmission (Vokietija). Tai - viena iš jaunesnių misijos organizacijų, kurios vizija ir tikslas yra siųsti misionierius ir steigti naujas bendruomenes, kurios augtų skaičiumi ir savo ruožtu plistų Europoje. Mes abu, dar prieš susipažinimą, jau keletą metų bendradarbiavome su šia organizacija. Čia sutikome daug žmonių, kurie taip pat trokšta matyti žmones, išgelbėtus nuo gamtos, kitų dievų ar savęs šlovinimo, kad jie šlovintų dvasia ir tiesa dvasiškai tamsioje Europoje tik vieną Kūrėją, kuris yra vertas šlovės - mūsų Viešpatį Dievą.

Tam, kad Dievas galėtų mus naudoti naujų bendruomenių steigime, mums dar reikia įgyti daugiau praktinių žinių, tad prieš tai dalyvausime apmokymuose. Kontaktmission mums pataria vykti į Airiją, į Droghedą, ir prisijungti prie vietinės airių - lietuvių bendruomenės. Būdami Airijoje, mes, tikimės, įgyti mums trūkstamų bažnyčios steigimui žinių, bendraudami ir tarnaudami su tos bendruomenės misionieriais, vadovais bei kitais broliais ir seserimis Kristuje. Mes taip pat melsimės ir prašysime Dievo vedimo, kai apžiūrinėsime kitas Airijos vietas, miestus ir kaimus, kuriuose nėra bendruomenių, ieškodami tinkamos vietos naujos bendruomenės kūrimui. Ten yra milijonai žmonių, kurie nuoširdžiai, deja, aklai ieško gyvenimo prasmės ir tikslo pagoniškose religijose, išsilavinime, ateizme ir t.t. Ta viltis ir tiesa, kurią mes esame pasiruošę skelbti ir dalintis yra amžinasis gyvenimas per prisikėlusį Viešpatį, Jėzų Kristų, kuris kentė didžiulę kančią už mus visus; Kristus mirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai ir Dievo priešai. Kiekvienas, kuris tiki Jėzumi, bus išgelbėtas iš savo nuodėmingo gyvenimo ir neišvengiamos Dievo rūstybės per Dievo malonę ir už mus visus pralietą Jėzaus kraują. Tas žmogus tuomet priklausys nuostabiai Dievo tiesos, taikos, ramybės ir džiaugsmo karalystei per Šventąją Dvasią.

Simona: Mūsų tikslas yra pradėti tarnystę Airijoje šių, 2009-ųjų, metų rudenį. Šiuo metu mes darbuojamės, ieškodami maldos bei finansinių rėmėjų šiai tarnystei. Mes norėtume surinkti maždaug 30 žmonių grupę, kurie reguliariai už mus melstųsi. Taip pat mums būtina surinkti finansinę paramą tam, kad tarnaudami Dievui, mes galėtume išlaikyti savo šeimą. Jeigu nesurinksime pakankamai pinigų, vienas iš mūsų arba abu ieškosimės darbo Airijoje, tačiau mes abu norėtume (jeigu tai Dievo valia) visą savo laiką skirti misijai (tarnystei).

Rajanas maldos ir finansinių rėmėjų  ieško Amerikoje, o aš stengiuosi tai daryti Lietuvoje. Dažnai gali atrodyti, kad finansinę paramą lengviausia surasti Amerikoje, deja, taip yra ne visada. Rajanas nėra tas žmogus, kuris būtų užaugęs „bažnyčioje“. Jis įtikėjo prieš septynerius metus ir labai greitai buvo pakviestas į misiją. Rajanas turėjo nuosavą namą bei neblogai uždirbo ir planavo studijuoti muzikos įrašų bei įgarsinimo meną, tačiau, kai Viešpats jį pakvietė į misijas, namą teko parduoti, o studijas ir karjerą atidėti. Jis kelis metus gyveno, mokėsi ir tarnavo Vokietijoje, todėl stiprių ryšių Amerikoje neturi, tad jam nėra lengva ieškoti bendradarbių, kurie mus palaikytų misijos lauke.

Labai prašome, kad su malda apsvarstytumėte šią galimybę bendradarbiauti su mumis, ištikimai užtardami mus malda ir remdami mus ir mūsų tarnystę finansiškai. Iš tiesų būsime dėkingi už menkiausią paramą, nes Dievo Karalystėje viskas prasideda nuo mažų ir paprastų dalykų. Būtų gerai, kad užmegztumėte su mumis kontaktą elektroniniu paštu arba telefonu. Tokiu būdu galėsime jums siųsti tolesnę informaciją ir maldos laiškus apie tai, kaip Dievas mus veda tarnystėje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų meilę, maldas, laiką ir pasišventimą.

Iš Dievo malonės per tikėjimą,

Ryan & Simona Fishel

Tel. nr.: 8 624 41204
Sąskaita Lietuvoje
per LKB organizaciją Simonai Fishel
Paskirtis - misijai
Swedbank
LT447300010077979310

Atnaujinta ( Penktadienis, 28 Rugpjūtis 2009 10:42 )