• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Misijos Misija Airijoje: Naujienlaiškis Nr. 3

Misija Airijoje: Naujienlaiškis Nr. 3

El. paštas Spausdinti PDF

altSveiki mylimieji,

Sveikiname visus su atėjusiu pavasariu. Tikime, kad Lietuvoje oras dar visai nepavasariškas, bet linkime, kad širdyse jaustumėte pavasario gaivą. Kaip visada savo laiškelį norime pradėti išreikšdami padėką mūsų Viešpačiui ir jums, brangieji. O dėkoti visada yra už ką.

Visų pirma dėkojame Dievui už tai, kad kuo toliau, tuo labiau mes įsijungiame į Bažnyčios veiklą čia, Airijoje. Gyvenimas ir vėl pilnas rutinos, darbų ir užduočių. Tai reiškia, kad adaptacijos laikotarpis pasibaigė. Dar labai norime dėkoti už tai, kad užmezgėme nemažai draugysčių, tiek su bendruomenės žmonėmis, tiek su pasauliečiais.

Šiame laiškelyje daugiau papasakosime apie pavienius žmones, su kuriais bendraujame bei tarnystes, už kurias būtinai reikia melstis. Vienas tokių žmonių yra Nijolė. Ji yra kirpėja. Gyvena čia, Airijoje, Droghedoje, su vyru jau kokius penketą metų. Anksčiau Nijolė buvo katalikė, bet lankydamasi Artūro ir Daivos lietuviškose Biblijos studijose, tapo atviresnė Dievui, ėmė skaityti Bibliją. Šiuo metu Nijolė nelanko bažnyčios, neskaito Biblijos, ji yra nusivylusi ir jaučiasi sumišusi. Ji nesupranta, kaip žmogus visą gyvenimą kalbėjęs rožančių ir
meldęsis statulėlei, staiga gali visa tai padėti į šalį ir skaityti vien tik Bibliją. Ačiū Dievui, radau malonę bendraudama su Nijole ir ji manęs klausosi bei nori bendrauti toliau. Nijolė ir toliau yra atvira Dievui ir trokšta Jį labiau pažinti. Aš labai prašau jūsų maldų, kad Dievas duotų išminties kaip man kalbėtis su šia moterimi apie Jo išgelbėjimą ir Jo Žodį, darant tai švelniai ir su meile, bet kartu tiesiai ir be užuolankų.

Dar viena mano tarnystė yra tarp paauglių–jaunimo, kurie renkasi Presbeterijonų bažnyčioje. Keletas iš jūsų žinote, kad man tai viena iš sunkiausių amžiaus grupių, jaučiuosi nesaugi ir nežinau kaip elgtis su mūsų laikų jaunimėliu, na bet Dievas laužo mano „įsitikinimus“ ir nesaugumus. Turėjome keletą mažų susibūrimų su paaugliais ir tai man padėjo užmegzti artimesnius santykius su keliomis merginomis. Šį penktadienį mes planuojame važiuoti su jaunimu į Belfastą, į rengiamą jaunimo susibūrimą, kurio tikslas: melstis už persekiojamą Kristaus Bažnyčią. Penktadienio naktį mes būsime užrakinti celėje (ar kameroje kaip kalėjime) ir iš ten būsime išleisti tik šeštadienio rytą. Šio renginio tikslas – geriau suprasti, ką reiškia būti persekiojamu dėl Jėzaus. Taip pat Kovo mėn. 19 d. aš kalbėsiu jaunimo susirinkime apie maldą. Labai prašau melskitės, kad Dievas duotų išminties besiruošiant. Taip pat prašau melstis už merginą vardu Joy (Džoy). Ji yra viena iš tų merginų, su kuria Ryanas ir aš daug bendraujame. Ji yra atvira Dievui.

Na o dabar trumpai apie tai, ko mokausi būdama Airijoje. Airijos žmonės, kaip ir mūsų Lietuviai, labai „atsidavę Dievui“, esmė yra ta, kad jie tik seka visas katalikų bažnyčios tradicijas, dauguma nesuprasdami ką tos tradicijos reiškia ir iš kur jos yra atėjusios. Labai dėl to liūdna, nes tas žmonių „tikėjimas“ toks gilus, kad jiems sunku atverti akis. Liūdna ir dėl to, kad visa tai taip tuščia ir beprasmiška. Žmonės perka mišias mirusiems, meldžiasi šventiesiems, kad būtų išgydyti. Geras dalykas yra tai, kad žmonės atviri apie tai kalbėti, bet dažnai tai nieko nepakeičia. Tačiau nepaisant to, Dievas daro savo darbą.

Jau kartą rašiau jums, kad bendruomenėje žmonės yra labai atviri tarnystėms, bei laiko vieni su kitais praleidimui. Tai yra gerai. Sekmadieniais ir ne tik vieni kitus kviečiasi į svečius. Gera matyti, kad čia žmonės vertina santykius, bendravimą, nes taip užsimezga daug artimų draugysčių. Tokie susitikimai padeda ne tik pažinti vieniems kitus, atsiverti, bet ir melstis vieniems už kitus. Manau mums Lietuvoje to trūksta. Žmonės ir čia labai užsiėmę, aš stebiuosi, kaip jie viskam randa laiko ir motyvacijos.

Daug naujovių vyksta ir Upper Room kavinukėje. Kurį laiką visi svarstė, ką darys toliau: ar uždarys šią veiklą, ar paliks? Praėjusią savaitę turėjome vadovų susirinkimą ir nė vienas nekalbėjo apie kavinės uždarymą. Visi vadovai mato Dievo vedimą ir naujas galimybes Dievo darbui Upper Room kavinukėje. Kol kas nusprendėme, kad ieškosime dar daugiau padėjėjų tarp bendruomenės brolių ir seserų. Upper Room atsidaro tik kartą per savaitę (šeštadieniais).

Ryte, nešini kava ir arbata, keliese keliaujame į turgų. Vėliau nuo 13-15.00 val. keliaujame į gatves, daliname pakvietimus į Upper Room kavinukę, bei darome žmonių apklausą. Pastorius John Woodside sumanė, jog būtų gerai paruošti kokius 5 ar 6 klausimus žmonėms ir sužinoti, ką jie mąsto apie Dievą, Bibliją ir t.t. Taigi, kiekvieną šeštadienį Upper Room kavinukės savanoriai keliauja į gatves žmonių apklausai. Tai geras būdas ne tik išklausyti žmones, bet taip pat užmegzti su jais santykius, susipažinti su žmonių poreikiais, kad vėliau galėtume melsdamiesi ieškoti naujų būdų kaip pasitarnauti šio miesto žmonėms.

Su Dievo pagalba ir jūsų maldų dėka, mes su Ryanu taip pat augame vienas kito pažinime. Stengiamės kartu melstis, skaityti Dievo Žodį, vakarais skaitome John Bunyan knygą „Piligrimo Progresas“.

Ryano širdis ir toliau dega dėl jaunimo. Manau, tai viena iš pagrindinių tarnysčių, kuriai jis nieko negaili ir atsiduoda kiek tik gali. Ryanas taip pat buvo paprašytas pastoriaus John Woodside pradėti naują Biblijos studijų grupelę, kuri prasidėtų dienos viduryje. Ši Biblijos grupelė susibūrė tik prieš mėnesį, bet Ryanui kuo puikiausiai sekasi ją vesti. Aš padedu jam, kiek galiu. Kol kas mes skaitome ir aptariame Psalmes. Taip pat Ryanas ir toliau padeda Upper Room kavinėje. Šiuo metu jis buria vyrų grupelę, drąsina juos ir keliauja tryse ar keturies į gatves atlikdami apklausas ir evangelizuodami sutiktus žmones.

Na, rodos, šiam kartui tiek, mylimieji. Meldžiamės už jus. Rašykite ir dalinkitės savo džiaugsmais ir naštomis, kad galėtume jums padėti jas nešti, kaip sakoma Laiške galatams 6,2. Padrąsinimui šį kartą prikabinu mūsų evangelisto Billio pamokslą, kurį neseniai išverčiau į lietuvių kalbą. Šį pamokslą galite išspausdinti ir dalintis su tais, kuriems reikia išgirsti Gerąją Naujieną bei jų laukiantį paskutinį teismą.

Labai prašome jūsų melstis:

—Mes jau tris kartus siuntėme ir vis gauname dokumetus atgal, kad Ryanas gautų ilgalaikį leidimą gyventi Airijoje (kol kas jis turi laikiną leidimą ir čia gali pasilikti iki birželio 8 d.). Tie dokumentai sugrįžta, nes visuomet juose trūksta kokio nors įrodymo, sąskaitos ar vertimo, labai prašome maldos, nes bijau, kad gali ir vėl tekti skirtis su vyru.

—Kad Dievas parodytų, kaip bendrauti, kaip užmegzti santykius ir draugystes su lietuviais bei airiais. (Nijole, Joy)

—Kad Dievas ir toliau trauktų jaunus ir senus žmones prie savęs čia, Droghedoje, ir, kad mes, kaip misionieriai, galėtume sutikti tokius žmones ir paskelbti jiems Evangeliją.

Prašome melstis už DJ iš Nigerijos, su kuriuo susipažinome interneto kavinėje. Jis buvo atėjęs į vieną Billio Biblijos studiją, bet tai ir viskas. Jis sako, kad („ir vel sudarė taiką su Dievu“), tačiau kaip žinote, Dievui to neužtenka, nes Jam reikia mūsų širdies, gyvenimo ir laiko, o ne vieno vakaro Biblijos ratelyje. Taip pat prašome maldos už Aleksą ir jo žmoną Inesą; jie abu yra iš Latvijos. Aleksas ir Inesa ateina į pamaldas ir yra atviri bei ieškantys Dievo.

—Kad Dievas suteiktų mums išminties ir jautrumo, kaip paskirstyti prioritetus šeimai ir augančiai tarnystei.

—Kovo pabaigoje planuojame vykti į Vokietiją, į misijos (Kontakmission) konferenciją. Prašome maldos, kad Ryanas neturėtų problemų dėl paso ar kitų dokumentų kertant sienas. Taip pat, kad tas laikas Vokietijoje būtų panaudotas mūsų, (kaip misionierių), augimui, keitimuisi ir bendradarbiavimui tiek su misija tiek su kitais misionieriais.

–Su meile Kristuje–

Simona ir Ryanas
M I S I O N I E R I
Ų P O R A
F i s h e l i a i
PASKIRTIS-MISIJAI
Laisv
ųjų Krikščioniu Bažnyčia.
Į
monės kodas: 192108865
S
ąsk. nr. LT40 7300 0100 8358 5400Swedbank
Į
mokos pavadinimas: „Parama misijų tarnystei Simonai Fishel.“

 

Atnaujinta ( Šeštadienis, 20 Kovas 2010 20:25 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingus ir neišmanančius žmones. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisve pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. (ap. Petras)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia