• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Bendruomenių maldos reikmės - balandis, 2008

El. paštas Spausdinti PDF
Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

Sample Image

 

Klaipėdos LKB

1. Dėkojame už naują gerą bažnyčiai etapą: keletas naujų žmonių pareiškė norą tapti bažnyčios nariais, išrinkta nauja bendruomenės taryba, pradėti moterų susitikimai.

2. Prašome melstis už naująją tarybą. Meldžiame Dievo vedimo ieškant bažnyčiai vizijos tarnystei bei Evangelijos skelbimui mieste.

 

Vilniaus LKB

Balandžio 28 d. organizuojame krikščioniško roko ir gospel muzikos koncertą. Prašome Dievo artumo ir prisilietimo prie žmonių širdžių.

 

Alytaus LKB

1.Šią savaitę vyks "Afrikos šventė" vaikams. Pasimelskite, kad ateitų daug vaikų.

2. Keletas žmonių jau pastoviai lankosi mūsų renginiuose. Pasimelskite, kad į mūsų renginius ateitų daugiau žmonių.

 

Šilutės LKB

1. Prašome melstis už paauglių tarnystę - bendruomenės paaugliams ir jų draugams - kad augtų Kristaus pažinime ir kad pasirinktų gyventi su Kristumi.

2. Už bendruomenės tarybą, kad atsirastų norinčių prisijungti, kad būtų atsidavę Dievo veikimui savo gyvenime ir turėtų viziją, kaip Dievas norėtų veikti bendruomenėje.

 

Šiaulių LKB

1. Prašome maldos už Šiaulių bendruomenės narių šeimas ir gimines, kurie dar nėra pažinę Jėzaus, taip pat melskimės už vyrus, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio.

2. Melskimės už Šiaulių LKB tarnystes: Biblijos ratelį Joniškyje, paauglių grupę Šiauliuose, Biblijos ir maldos grupes ir kad vėl atsirastų daugiau namų grupelių.

Kauno LKB

1. Melskimės, kad žmonės Kauno bendruomenėje rastų savo vietą pagal dovanas ir pašaukimą, didesnę ar mažesnę tarnystę, kad norėtų ir galėtų augti dovanų ugdyme.

2. Meldžiame Dievo, kad įgytume glaudų ryšį su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, o mūsų tarpusavio santykiams - nuoširdumo bei atvirumo.

3. Dėkojame Dievui už bendruomenės vaikus ir Vaikų valandėlės mokytojas. Palaikykime jas maldoje, kad vaikai jų klausytų ir daug išmoktų.

Panevėžio LKB

1. Melskimės už šlovinimo tarnavimą, jo vadovo apsisprendimą prisiimti pilną ir teisingą atsakomybę vesti, prižiūrėti, auginti ir puoselėti šią tarnystę. Taip pat melskimės už jo teisingą motyvaciją, Dievo jam suteikiamą išmintį surenkant norinčiųjų šlovinti grupę, rengiant reguliarias repeticijas, organizuojant renginius ir įgaunant suvokimą, kad šlovinimas susideda ne vien iš muzikos ir balsų harmonijos.

2. Melskimės už teisingą iniciatyvą, pareigų pasiskirstymą Panevėžio bendruomenėje, kad organizaciniai krūviai pasiskirstytų tolygiau kuo didesniam tarnautojų skaičiui, tuo pačiu nuimant dalį krūvio nuo labiausiai apkrautų brolių, pradedančių pavargti nuo įsipareigojimų naštos.

3. Melskimės už tvarką bažnyčios pastate, kad atsirastų teisingai motyvuotas žmogus, norintis ir sugebėsiantis palaikyti tvarką patalpose ir teritorijoje.

 

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

...Buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo vergais. (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia