• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Kristui sugrįžtant jau per vėlu taisytis žibintus

El. paštas Spausdinti PDF

Paikosios sakė protingosioms: „Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta“. Protingosios atsakė: „Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite“. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: „Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!“ O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!' Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.
Mt 25, 8–13

Jėzus savo palyginime iš karto yra pasakęs, kad penkios mergaitės paikos, o penkios protingos. Tačiau tai iš tiesų išryškėja tik pačioje pabaigoje. Pradžioje kaip tik paikosios atrodė protingesnės: jos nesiėmė indų, turėjo laisvesnes rankas, svarstė: „Na, ko čia taip rūpintis, viskas susitvarkys savaime“.  
 Šventasis Raštas sako, kad pagarbi Viešpaties baimė yra išmintis (Job 28, 28). Taigi svarbu turėti mintyse galutinį savo gyvenimo rezultatą, turėti tikslą gyventi ne šiai dienai, o susitikimui su Dievu, jau dabar pradėti jo pagarbiai bijoti – tai ir yra išmintis. Merginos, kurios manė, kad gerai yra taip, kaip yra, Jėzus pavadintos paikomis.  
 Klausimas, kurio dabar reikia paklausti bažnyčios, yra kaip tik apie šiuos žibintus: Kaip laikosi jūsų žibintai? Ar prižiūrėti, ar pakanka aliejaus, ar šviečia? O gal jie yra užgesę arba gęsta, o jūs ramiai sau snaudžiate? Jeigu patys to nesame pajėgūs įvertinti, ką apie mūsų tikėjimo žibintus mano mums artimi krikščionys? Kaip reaguojame į jų rūpestį?

Skaityti daugiau...
 

Kūčių vakarui - Mus aplankė šviesa iš aukštybių

El. paštas Spausdinti PDF

Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.“
Luko 1,78-79

 Izraelyje prieš gimstant Dievo Sūnui įvyko daug ženklų, kurie buvo patvirtinimas šio ypatingo Dievo pažado išpildymo. Skaitydami Jėzaus gimimą lydinčias istorijas dažniausiai mes pradedame nuo kunigo Zacharijo ir jo žmonos Elzbietos, kurie senatvėje susilaukė sūnaus Jono. Štai ši eilutė, kurią ką tik perskaitėme yra viena mintis iš kunigo Zacharijo pranašystės, kurią jis būdamas kupinas Šventosios dvasios išsakė po to kai Viešpats atvėrė jam burną kalbėti po devynių mėnesių tylos. Kai jam buvo vėl suteikta malonė kalbėti, Zacharijas pradėjo kalbėti šlovindamas Dievą ir skelbdamas žmonių viltį, kurią jiems pagaliau apreiškė Dievas. Taigi, apie ką būtų gerai prisiminti per Kūčias?
 Pirmiausia apie Dievo gailestingumą. Šios žinios nepastebėti šioje pranašystėje yra neįmanoma. Dievas žmonėms rodo gailestingumą parodydamas į Savo Sūnų ir duodamas mums suprasti kas toks jis buvo ir ką jis šioje žemėje atliko. Tai, kad šį vakarą švenčiame mes Kūčias, kurios yra Kristaus gimimo išvakarės, tai dar kartą mums primena apie Dievo gailestingumą – jam rūpi žmonės, jis nebėga nuo tolyn pailsėti, o ateina jų gelbėti jų bėdose ir pražūtyje. 

Skaityti daugiau...
 

Naujienos iš misionierių Indijoje (VI)

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, draugai ir artimieji!

Žinau, kad daugelis laukiate, nekantraujate sužinoti, kaip mums sekasi, ar sveiki gyvi sugrįžome iš kelionių. Ačiū Dievui, kad mumis rūpinosi ir saugiai sugrąžino namo. Kaip minėjau paskutiniame laiške, buvome išvykę į Rytinę dalį. Dviejų savaičių laikotarpyje aplankėme tris Kristaus Akademijos mokyklas.

Sample Image
Skaityti daugiau...
 

Su šviečiančiais žibintais pasiruošiame sutikti ateinantį Kristų (II d.)

El. paštas Spausdinti PDF

„Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus (lampadas), išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose (aggeiois) ir alyvos. 
Mt 25, 1–4

Pirmoje pasakojimo dalyje daugiau dėmesio skyrėme jo dalyviams. Dešimt mergaičių – tai mes visi, išpažinę Jėzų Kristų savo Viešpačiu. Dešimt mergaičių – tai bažnyčia dabar. Jaunikis – Kristus, kuris tikrai ateina. Kaip krikščionys mes ne vien išpažįstame, bet ir tikime bei laukiame Kristaus atėjimo. Dabar iš šio palyginimo pasimokykime, kaip reikia jo laukti.
Žibintuvai. Pagal paprotį mergaitės jaunikiui šviesdavo kelią ir atlydėdavo jį į namus. Mergaičių vaidmuo buvo pasitikti ir suteikti šviesą. Pačios iš savęs jos šviesti negali – šviesdavo žibintais.  
119 psalmės 105 eilutėje parašyta: Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. Jėzus sako: Jūs pasaulio šviesa (Mt 5, 14). Ne kiekvienam skirti šie žodžiai – Jėzaus mokiniams. Kaip paprasti žmonės tampa pasaulio šviesa? Savo tikėjimu! Taigi jis ir yra toji šviesa, kuri į tavo namus parodo kelią Kristui. Čia kalbame labai simboliškai, bet šie simboliai labai aiškiai išreiškia tai, ką Kristus norėjo pasakyti savo mokiniams.
Turėdami žibintą – Dievo žodį – esame šviesos žmonės. Tiesa, tokiais tampame ne turėdami namie Šventąjį Raštą, o gyvenime laikydamiesi jo mokymo. Šviesa automatiškai neįsižiebia, – ją reikia uždegti. Dievo žodis, kai gyvename jį tikėdami, mumyse ir įžiebia Jo šviesą.

Skaityti daugiau...
 

Žibintai paruošti šviesti – net jei Kristus ir delsia ateiti

El. paštas Spausdinti PDF

Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. 
Mt 25, 5–7

Tikėjimas prasmę įgauna laike, ir iš tikrųjų laikas ištiria tikėjimą. Labai lengva būti tikinčiu žmogumi, kada nereikia tikėti, kada viskas yra paaiškinta, kada žinojimas viską logiškai sudėlioja į lentynėles. Tokiu metu tikėjimas persikeičia į religiją, ir asmens vaidmuo tėra atlikti tik tam tikras funkcijas. Kaip bažnyčia, mes nenorime būti religinė institucija. Esame tam, kad būtume tikinčių žmonių bendruomenė, kuri gyvena laukdama Kristaus.
 Jėzaus palyginimas mums šiek tiek perteikia laukimo jausmą. Kaip pastebime, palyginime sakoma, kad jaunikis vėlavo. Daugeliui atrodo, kad iš tikrųjų Jėzus vėluoja ateiti. Tikintieji jau nebetiki šiuo atėjimu ir pradeda gyventi lyg jo visai nebūtų. Jaunikis ateina vėluodamas ne dėlto, kad nespėjo atlikti savo darbų, o tiesiog todėl, kad jis ateina kada panorėjęs. Ši šventė yra jo, gyvenimas po šventės taip pat priklauso jam, tad jam nėra kur skubėti.

Skaityti daugiau...
 


Puslapis 42 iš 53

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia