• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Naujienos iš misionierių Indijoje (IV)

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, mielieji!

Linkėjimai iš Indijos visiems draugams, artimiesiems ir bendruomenių tikintiesiems!

„Viešpatie, kaip gera šlovinti tave, giedoti šlovės giesmes tavo vardui, Aukščiausias, skelbti kas rytą tavo ištikimą meilę, kas naktį tavo ištikimybę.“ (Ps 92,2-3) Tikrai, šlovė Viešpačiui už Jo palaiminimus, malonę, aprūpinimą ir ištikimybę. 

Sample Image

Skaityti daugiau...
 

Naujienos iš misionierių Indijoje (III) - papildyta!

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, mielieji!

Štai jau prabėgo antroji savaitė po mūsų atvykimo į Indiją. Pirmiausia, norime padėkoti už jūsų laiškus, palaikymą ir maldas. Norėtume paprašyti jūsų papildomai melstis už mūsų sveikatą. Istvanui jau kelias dienas skauda pilvą. Greičiausiai bevalgydamas pasigavo kokią bakteriją. Nors stengiamės maitintis tinkamai, vis tiek maisto racionas yra kitoks nei esame įpratę.

Sample Image
 
Skaityti daugiau...
 

Lengviau išsipainioti, kai esi ne vienas, nors draugai dar labiau supainioja

El. paštas Spausdinti PDF

Kai tavo vaikai jam nusidėjo, jis atlygino jiems už jų kaltę. Kai tu ieškosi Dievo ir Visagalį maldausi, jeigu esi be priekaištų ir doras, – tuomet jis tikrai tavimi pasirūpins ir atstatys teisėtą tavo namų židinį. Tavo pirmykštė būklė atrodys kaip niekas, nes ateityje tu labai praturtėsi.
Jobo 8, 4–7

 Dar du draugai, Bildadas ir Cofaras, taip pat atvyko norėdami pagelbėti Jobui jo sunkioje padėtyje. Jie, kaip ir Elifazas, greičiausiai išreiškia savo kultūrinį mąstymą, mąstyseną tų, tarp kurių jie gyvena.  
 Bildadas apie gyvenimą svarsto 8, 18, 25 skyriuose. Pirmiausia jis kalba apie Jobo būseną, vėliau aiškina, kas nutinka nedoriems žmonės, o paskutinėje jo kalboje aukštinamas Dievas. Klausydamiesi Bildado kalbos matome, kad joje yra daug tiesos, ir ypač lengva taip kalbėti, kai šneki apie ką nors kitą, tačiau prieš jį sėdi Jobas, Bildadas klysta iš esmės. Ir šis draugas yra labai arti Elifazo pozicijos, jis tiki Jobu, kad jis gal ir nepadaręs nieko bloga, bet kenčia dėl savo vaikų kaltės.

Skaityti daugiau...
 

Naujienos iš misionierių Indijoje (II)

El. paštas Spausdinti PDF

Sveiki, mielieji!

Linkėjimai iš tikinčiųjų bendruomenės Indijoje ir mūsų! Žinome, kad prisimenate mus ir meldžiatės už mus. Už tai esame jums labai dėkingi. Mes taip pat dažnai apie jus galvojame ir minime savo maldose.

Sample Image
Taksi paslaugos
Skaityti daugiau...
 

Lengviau išsipainioti, kai esi ne vienas, nors draugai kartais ir žeidžia

El. paštas Spausdinti PDF

Prisimink, ar kas kada, būdamas nekaltas, pražuvo? Ar buvo kur nors dorieji sunaikinti? Kalbu iš patirties: kas pikta aria ir bėdą sėja, tas tai ir pjauna. Nuo Dievo kvėptelėjimo jie pražūva, nuo jo įniršio gūsio sunyksta.
Jobo 4, 7–9

 Jobui prabilus ir išliejus savo apmaudą, kurio apimtas jis kaltino visą pasaulį, prabyla vienas iš artimiausių jo draugų Elifazas. Tarp kitų draugų jis, atrodo, yra vyriausias ir su Jobu kalba griežčiausiai. Gali būti, kad bičiuliai labai ilgą laiką nesimatė, ir Elifazas nebe itin gerai pažįsta Jobą, nežino, kaip jis gyvena, bet vis vien jis yra draugas – norintis Jobui geriausio. Žiūrint į jo žodžius matyti, kad jis tvirtai laikosi tam tikros pasaulėžiūros. Elifazas teigia, kad jeigu gerai elgiesi, tai ir Dievas su tavimi elgsis gerai; o jei darai blogus darbus, tai blogis ištiks tave patį. Toks yra šio vyro požiūris į gyvenimą, jis apie tai kalba 4–5, 15, 22 skyriuose. Savo požiūriui pagrįsti jis turi daug svarių argumentų. Toks požiūris atsiskleidžia seniausiose Biblijos knygose, kur Dievas sako: jei eisi mano keliais ir darysi gera, tuomet tave laiminsiu, o jei nusigręši nuo manęs ir darysi bloga, tuomet pražūsite (PĮst 30). Tačiau Jobas nesutinka su tokia Elifazo nuomone, nes gyvenime patiria ką kita.

Skaityti daugiau...
 


Puslapis 44 iš 53

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (
Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia