• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Gundykite juos išlaidauti ir pirkti!..

El. paštas Spausdinti PDF

Liuciferis sušaukė pasaulinį kongresą ir kreipėsi į nupuolusius angelus:

„Mes negalime sutrukdyti žmonėms eiti į Bažnyčią.

Mes negalime jiems  uždrausti skaityti Šventąjį Raštą ir sužinoti tiesą.

Mes net negalime sutrukdyti užsimegzti tam intymiam ir stiprinančiam, bei visa  gaivinančiam ryšiui tarp žmonių ir Kristaus. Jeigu tik tas ryšys įsigalės, mūsų valdžia tiems žmonėms bus amžiams prarasta.

Taigi leiskime jiems vaikščioti į Bažnyčią, kalbėti apie Dievą, bet pavokime jų laiką, kad negalėtų užsimegzti tas mus žlugdantis ryšys tarp Jėzaus ir žmonių.

Štai ko aš iš jūsų noriu, mano angelai. Visais įmanomais  būdais blaškykite žmones, kad tik per visą dieną niekaip neužsimegztų  tas gyvybinis ryšys tarp žmogaus ir jo Gelbėtojo.“

 „Kaip gi mes tai padarysime?“ - šaukė angelai.

„Apkraukite juos nereikšmingais darbais ir rūpesčiais, užimdami jų mintis visokiais niekais, - atsakė šis. - Gundykite juos išlaidauti ir pirkti, pirkti, pirkti ir skolintis, skolintis, skolintis, skolintis.

Įtikinkite juos ilgiau dirbti - 6-7 dienas per savaitę, 10-12 valandų per dieną, kad tik jie galėtų daugiau pirkti, pirkti ir pirkti. Neleiskite jiems leisti laiko su savo vaikais, kad griūvančios šeimos nebesuteiktų užuovėjos ir poilsio nuo dienos vargų.

Užverskite jų protus ir mintis visokiu šlamštu, kad jie nebegirdėtų tylaus ir guodžiančio balso. Įpratinkite juos nuolat klausytis radijo laidų ar muzikos, kai tik sėda prie automobilio vairo, niekuomet namuose neišjungti televizoriaus ir kompiuterio. Pasistenkit, kad visose pasaulio parduotuvėse ir kavinėse nuolatos grotų pasaulietinė muzika. Tai turėtų užpildyti jų mintis ir nutraukti ryšį su Kristumi.

Apkraukite jų kavos staliukus žurnalais ir laikraščiais. Bombarduokite jų protus žiniomis 24 valandas per parą. Pripildykite jų pašto dėžutes reklaminių laiškų, nuolaidų pasiūlymų, katalogų ir kitokių rašliavų, kišančių neišsipildančias viltis ir svajones.

Pasistenkite, kad ir jų poilsis būtų perkrautas, kad iš jo jie grįžtų dar labiau pavargę ir suirzę, visiškai nepasiruošę imtis kasdienio darbo. Neleiskite jiems paprasčiausiai vykti į gamtą ir grožėtis Kūrėjo darbu. Verčiau viliokite juos į pasilinksminimų parkus, vakarėlius, triukšmingus koncertus ar naktinius klubus.

Kai tik jie susirinks kartu skaityti Šv. Raštą ar diskutuoti apie savo tikėjimą, užverskite juos apkalbomis ir tuščiais plepalais, kad jie išsiskirstytų neramiomis sąžinėmis ir įaudrintomis emocijomis.

Leiskite jiems ieškoti „paklydusių sielų“, bet apkraukite jų gyvenimus tokia gausa gerų darbų ir siekių, kad jie visiškai nebeturėtų laiko maldai ir susitikimui su Kristumi, iš kurio ir kyla visa jėga tiems darbams atlikti. Greitai jie bus priversti naudoti tik savo jėgas ir laiką geriems darbams atlikti, aukodami sveikatą, šeimas, džiaugsmą, kad tik atliktų tuos „geruosius darbus“.

*  *  *

Reikia pasakyti, kad šis kongresas įkvėpė nupuolusius angelus, ir jie pasklido po visą pasaulį vykdyti šios naujos jiems patikėtos užduoties, stengdamiesi, kad krikščionys taptų vis labiau užimti, lėkdami nuo vieno darbo prie kito, neberasdami laiko stabtelėti ir vienumoje susitikti savo Kūrėją.

Ar velniui pavyko jo planas?

Tau spręsti pačiam.

(Šios istorijos platintojas kun. Juozapas Marija Žukauskas (OFM))

 

"Taikos misija" Gruzijoje

El. paštas Spausdinti PDF

Sample Image

Brangūs broliai ir seserys, 

šiuo laišku kreipiuosi į jus, norėdamas paskatinti prisidėti savo aukomis ir maldomis prie „Taikos Misijos", kurią  rugsėjo 16-26 dienomis organizuoja Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčia.
    Šventas Raštas sako, kad Dievas per Jėzų Kristų paskelbė taikos Evangeliją (Apaštalų darbai 10,36), todėl sekdami Jo pavyzdžiu ir įsakymu, taip pat esame įpareigoti ją skelbti. Kodėl dabartiniu metu yra verta pažvelgti į Gruziją ir vykti patarnauti toje šalyje gyvenantiems broliams ir seserims?
Sample Image
    Pirmoji priežastis yra paraginimas. Dievas savo Dvasia ragina mus vykti ir patarnauti karo nuskriaustiems broliams ir seserims, padedant dirbti atstatymo darbus, kalbėti apie Dievo malonę ir atleidimą tokiu metu, kada norisi neapkęsti, keikti, keršyti... 
    Kita priežastis yra mūsų skola Kristaus kūnui. Prisiminkime, kas mes buvome. Tuo metu, kada Lietuvoje buvo sunku, broliai ir sesės iš vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos atvyko į Lietuvą ir padėjo mums įsitvirtinti mūsų tikėjime, daug kam padėjo susitvarkyti buitį ar pradėti verslą. Jie parodė mums pavyzdį, aukojo pinigų, davė daiktų, organizavo keliones, padėjo paruošti mūsų bažnyčioms vadovus ir tarnautojus, ir vis dar tai daro. Tam tikra prasme mes esame skolininkai, kurie per aukojančius tikinčiuosius gavo dvasinių ir materialinių gėrybių iš Dievo, o esant progai ir patys turime dalytis savo gerove su tais, kurie jos ypatingai stokoja. 
    Trečia priežastis - parodyti gailestingumą darbais. Iš tiesų dabar mes gyvuojame, o jie merdi. Gruzijos ekonomika yra net neatsigavusi nuo karo su Abchazija, o dabar ir tai, kas buvo sukurta, vėl yra sugriauta. Manau, kad mes esame visiškai pajėgūs padrąsinti nors keletą, parodyti, kad šioje nelaimėje jie yra ne vieni. Kai prieš trejetą metų su Rytų Menonitų misija buvau Pakistane ir taip pat dalyvavau „Taikos misijoje“, tuomet vietiniai žmonės (musulmonai) nuolatos dėkojo, kad atvykome iš tolimų kraštų (vienas net žinojo nemažai faktų apie Lietuvą), kad jie yra pastebėti ir jiems rodomas gailestingumas. Lietuvos tikinčiųjų vardu mes ruošiamės pareikšti jiems užuojautą, padrąsinti tikėti Kristumi ir žiūrėti, kaip galime pagelbėti tokioje nelaimėje.
Sample Image
     Šiai „Taikos misijai" organizuoju komandą, kuri būtų suformuota iš 4-5 asmenų. Kelionės lėktuvu kaina žmogui yra apie 1000 lt., misijos dalyviai bilietus perka iš savo asmeninių santaupų.
Šioje misijoje mes bendradarbiaujame su „Kontaktmission“ misionieriumi iš Vokietijos Andre Krahn, kuris gyvena Gruzijoje, ir kuris visą laiką praleis su mūsų „Taikos misijos" komandos nariais.
Jeigu galite prisidėti prie šios misijos aukomis, tuomet ne vien tik gruzinų tautos žmonės bus padrąsinti, tačiau ir mes matydami jūsų dosnumą ir atvirą širdį.
Sample Image
    Jūsų paaukojimai bus skirti gruzinų tikinčiųjų poreikiams, kuriuos mums nurodys vietinių bažnyčių vadovai. Tačiau, jeigu norite prisidėti prie VLKB komandos kelionės išlaidų padengimo, tuomet papildomai informuokite „Taikos misijos“ komandos vadovą, kokia suma jūs prisidedate. Paaukojimą galima duoti grynais, o jeigu darytumėte pervedimu per banką, tuomet būtinai nurodykite paskirtį: „Taikos misijai".

Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius
Artūras Rulinskas
mob.: 8 676 34740
e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  
Sąskaitos Nr. LT187300010075922408

 

Moterų konferencija: "Sukurta pagal Dievo širdį"

El. paštas Spausdinti PDF

Maloniai kviečiame į Moterų konferenciją 2008!

Vieta: Dubingiai, Molėtų raj.

Data: Spalio 4-5 d.

Kaina: 150 lt. 

Konferencijos tema: "Sukurta pagal Dievo širdį"

Registracija iki rugsėjo 10 d.

Daugiau informacijos apie konferenciją ir kaip į ją užsiregistruoti rasite paspaudę ant paveikslėlio.

Sample Image

 

 

Aukso paieškos Paauglių stovykloje 2008

El. paštas Spausdinti PDF
Sample Image

  „Death city“ (liet. k. „Mirties miestas“) miestelio šerifas sako pasveikinamąją kalbą. Staiga indėnų mergaitė atveda pavargusį ir labai ištroškusį skautą. Už išgelbėtą gyvybę skautas nori mergaitei atsilyginti nedideliu aukso luitu, tačiau jai jo nereikia. Prie numesto ant žemės aukso puola „Death city” gyventojai. Prasideda sąmyšis, rietenos…Vienas miesto gyventojas nutildo sumaištį ir skautas papasakoja apie kažkur esantį „Gold Lake City” (liet. k. „Aukso ežero miestas“), kuriame yra pilna aukso. Kadangi gyvenimas „Death city” nuobodus ir prarasti čia nėra ko, kaimo šerifas kviečia visus gyventojus į nuotaikingą kelionę ieškoti aukso...

Sample Image  Taip prasidėjo visą savaitę trūkusios aukso paieškos. Kelias į aukso kupiną miestą nebuvo lengvas: siauri miško takeliai, šakos, šmėžuojančios palei akis, gurgiantis pilvas, skauto nuolatinės klajonės, miegas po atviru dangumi ir indėnų išpuolis šeštą valandą ryto. Tai buvo tikras išbandymas kiekvienam keliaujančiam auksakasiui. Tačiau gera tarpusavio atmosfera, kaimo šerifo padrąsinimai bei avietės pakelėje stiprino kiekvieno motyvaciją nepasiduoti ir žengti tikslo link. Atkeliavę į „Gold Lake City” visi aktyviai statėsi sau miestą: vaikinai ėmėsi plaktuko, pjūklo ir vinių, merginos - malkų nešiojimo, teptukų bei dažų. Po dviejų dienų „Gold Lake City” buvo pastatytas. Gyvenimas naujajame mieste bei aukso paieškos prasidėjo.
  Kadangi aukso ieškojimas reikalauja daug pastangų ir rizikos, stiprybės kiekvieną rytą buvo semiamasi iš Dievo žodžio bei mąstant apie svarbius dalykus mūsų gyvenime (tikrąjį lobį, nuodėmės įtaką, teisingo kelio pasirinkimą, santykius su draugais bei mums duotų dovanų ir gebėjimų lavinimą).
  Savo sugebėjimus ne vienas galėjo išbandyti šaudymo, muzikos, dramos, piešimo, smulkmenų darymo ir sporto būreliuose. Kadangi oras buvo labai geras, daug laiko paaugliai praleido maudydamiesi ir smagiai leisdami laiką netoli esančiame Giliaus ežere.
Sample Image
  Visą savaitę iš „Death city” į „Gold Lake City” atkeliavę miestelėnai ieškojo aukso: bandė sekti žemėlapius, knaisiojosi po žvyrą, savo aukso sąskaitą banke bandė papildyti žaisdami įvairiausius žaidimus ar atlikdami įvairiausias užduotis. Nors aukso paieškos reikalavo tikrai daug energijos ir ryžto, nuovargis netrukdė šlovinti Dievo giesmėmis bei klausytis skauto, šerifo ar eilinio gyventojo Emo vedamų Biblijos temų.
  Vakarais ant „Karštojo kelmo” prie laužo miestelio vyresnieji, palapinių vadovai, buvo „čirškinami“ paauglių sugalvotais klausimais. Tai buvo laikas ir pasijuokti, ir išgirsti kitų asmeninius išgyvenimus bei sužinoti jų požiūrį įvairiais gyvenimo klausimais. Paskutinį vakarą miestelio gyventojai rodė savo talentus bei sugebėjimus. Visi buvo linksmai nusiteikę bei pasiryžę nemiegoti visą naktį, tačiau ištvermingiausi liko tik keli paaugliai ir vadovai.
  Savaitę trūkusios aukso paieškos labai suartino auksakasius, tad išsiskirti tikrai buvo sunku. Daugelis panoro aukso likučių atvažiuoti ieškoti ir kitais metais.

 Kelių paauglių atsiliepimai apie „Gold Lake City“ stovyklą:

Sample Image„Kai tik atvažiavau, pamaniau: „nu jo“, o išvažiuoti buvo labai gaila... Nes vadovai – nerealūs! Ypač Balys! Laukiu nesulaukiu kitos vasaros!“ Mantas iš Kauno

Buvo nerealiai fainiai, programa ir vadovai, viskas buvo tiesiog liuks.  Labai patiko vanduo ir šokinėjimas į jį, tikrai labai gera vieta maudynėms <...> grįžau toks pavargęs, kadangi prieš tai dar buvo bemiegė naktis, bet viskas buvo taip nerealiai. Domantas iš Šilutės raj.

Aš žiauriai nenorėjau vykti į stovyklą, pirmomis dienomis labai norėjau namo, bet kai reikėjo važiuoti namo, buvo labai gaila, stovykla buvo tikrai nereali, ir vadovai buvo nuostabūs. Dėkui visiems už puikų laiką, už puikius prisiminimus ir pamokymus. Tikiuosi, susitiksime kitais metais. Evelina iš Šiaulių

 

Vyrų stovykla 2008: „Krikščioniškasis vyriškumas“

El. paštas Spausdinti PDF
Sample Image
„Puiki nuotaika ir be šnapso, „skanus“ juokas aidintis iš palapinių“, - taip krikščioniškos Vyrų stovyklos nuotaiką apibūdino vienas jos organizatorių panevėžietis Algis Kirkilas. Liepos 4 d. suvažiavo vyrai į stovyklą Tytuvėnuose kartu su dar visai mažais ir jau ūgtelėjusiais sūnumis. Iš viso jų dalyvavo apie penkiasdešimt. Pagrindinė tema - „Krikščioniškasis vyriškumas“. Jos metu buvo kalbama apie pasaulio vyriškumo standartus, raginama išlaikyti sveiką tikėjimą, gyventi remiantis Dievo nubrėžtais kriterijais bei buvo atkreiptas dėmesys į alkoholio ir narkotikų žalą. Ypatingai vyrus sutraukdavo vakariniai pasisėdėjimai prie laužo, atviri ir labai asmeniški Dievo veikimą liudijantys vyrų pasidalijimai. Kaip atsvara vakarų rimčiai didelio vyrų susidomėjimo bei aktyvumo sulaukė ir futbolo turnyras bei kiti sporto užsiėmimai.

Keletas dalyvavusių vyrų atsiliepimų apie šią stovyklą:

Man labai patiko ši stovykla. Vieną vakarą mes, vyrai, stovėdami prie laužo, susiėmę už rankų, meldėmės. Labai patiko dvasinis bendravimas stovyklos metu. Tai buvo geriausia stovykla, kokioje esu buvęs. Juozas (32)

Stovyklos metu atitrūkau nuo rūpesčių. Atvažiavau ir viską pamiršau. Iš naujo atsirado troškimas gyventi su Dievu. Draugystė su kitais vyrais, žaidimai, bendravimas… Likau patenkintas šia stovykla. Valdas (43)

Man patiko tai, kad Dievas veikė toje stovykloje. Ypač vieno vakaro metu Jis dovanojo artumą, galėjome atviriau pasidalinti, manau, kad galėjome išsilaisvinti ir atvirai pabendrauti. Skirtingų bendruomenių žmonės dalijosi savo liudijimais ir tai mus visus vienijo. Arnoldas (33)

Viskas buvo labai gerai suorganizuota, gera programa. Kiek girdėjau, visiems patiko. Vyko geros diskusijos. Džiugas (18)

Labai patiko vakarinės diskusijos. Žmonės suvažiavo iš įvairių bažnyčių. Mus jungė sportas, bendravimas, geras savitarpio supratimas. Viskas vyko švelniai, nesutarimų nebuvo. Rimas (43)

Man labai patiko paprastas, atviras bendravimas, kuriame aktyviai dalyvavo ir vyrai, ir jaunimas su paaugliais. Buvo paliestos kelios vyrams "skausmingos" temos ir atvirai ieškota atsakymų, vyrai dalijosi savo patirtimi. Taip pat labai patiko futbolo turnyras, nors mes ir nelaimėjome taurės. Alius (38)

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Ačiū Juozui už nuotraukas! 

 


Puslapis 47 iš 53

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti.“ (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia