• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Bendruomenių maldos reikmės - liepa/rugpjūtis, 2008

El. paštas Spausdinti PDF

Sample Image

Panevėžio LKB

Melskimės už visų bendruomenės narių neabejingumą vienas kitam, padedant sudėtingose gyvenimo situacijose, aplankant sergančius ir ilgiau nesilankančius susirinkimuose.

Taip pat prašome melstis už vasaros poilsį, kad besirūpinimas, kaip geriau praleisti likusią vasaros dalį, neužgožtų bendravimo su mūsų Viešpačiu, kad kokie geri, poilsiui tinkantys orai bebūtų, ką mes beveiktume ir kur bebūtume, nepasitrauktume nuo Viešpaties ir Jo valios mūsų veiksmams.

Palaikykime maldoje tuos žmones, kurie nori tarnauti, tačiau nedrįsta arba juos riboja įvairios aplinkybės, kad šie krikščionys imtųsi to, ką gali daryti Dievo labui, o vyresnieji ir visi bažnyčios nariai juos palaikytų ir drąsintų.

Šilutės LKB

Dėkokime Viešpačiui už tai, kad bažnyčia tvirtėja, už šlovintojus, už tuos, kurie praveda pamaldas, už pamokslininkus, kurie atvažiuoja kas sekmadienį. Dėkokime Dievui, kad Jis laimino stovyklas, kad vaikai grįžo laimingi!
Melskimės už mūsų bendruomenės narius, esančius užsienyje, kad jie būtų sveiki, ištvermingi, kad jiems gerai sektųsi. Taip pat melskimės už  paauglius, jaunimą, kad jų daugiau rinktųsi į mūsų  bažnyčią.

Alytaus LKB

Pasimelskite už žmones, kurie jau pastoviai eina į mūsų bendruomenę, kad Dievas veiktų jų širdyse. Viena jauna moteris, kuri lanko mūsų bažnyčią, ieško darbo. Pasimelskite, kad ji jį rastų. Labai ačiū jums už brangias maldas!

Vilniaus LKB

Rugpjūčio 7-9 dienomis planuojame žygį dviračiais. Meldžiame Dievo gero oro bei apsaugos! Rugpjūčio pabaigoje rengsime vasaros pabaigos palapinių stovyklą.

Taip pat prašome melstis už misionierius Rich ir Zoe Indonezijoje, Hugo ir Maria Turkijoje, Matt ir Anna Ugandoje bei už Nick ir Editą, keturiems mėnesiams išvykstančius į Jordaniją.

Palaikykime maldoje naujai besikuriančias šeimas. Neseniai įvyko vienerios vestuvės, ateityje planuojamos dar dvejos.

Klaipėdos LKB

Praėjusį penktadienį po sunkios ligos mirė vienas mūsų bendruomenės narys. Mūsų bažnyčiai tai buvo didelis sukrėtimas.

Melskimės už mūsų bendruomenės šeimas, už tvirtus sutuoktinių tarpusavio ryšius.

Šiaulių LKB

Rugpjūčio 3 d. (sekmadienį) planuojamos pamaldos gamtoje. Taip pat bus suteikiama galimybė žmonėms krikštytis. Melskitės, kad atsirastų žmonių, kurie ryžtųsi šiam svarbiam tikėjimo žingsniui.

Nemaža mūsų bendruomenės jaunimo dalis perėmė vadovo atsakomybę stovyklose Berčiūnuose. Melskitės, kad jie tarnautų pagal savo dovanas ir kauptų vertingą patirtį. Taip pat melskitės už stovyklose dalyvaujančius vaikus, paauglius, kad jie sutvirtintų savo tikėjimą, o netikintys pasirinktų gyvenimą su Viešpačiu.

Šiuo metu ruošiame medžiagą Biblijos skaitymo rateliams namuose. Melskimės, kad atsirastų daugiau tokių grupių. Iki šiol bendruomenėje rinkosi dvi Biblijos skaitymo grupelės.

Kauno LKB

Keletas žmonių jau ilgą laiką yra pastovūs mūsų bendruomenės lankytojai. Meldžiame, kad jie rastų motyvaciją tapti bendruomenės nariais.

Melskime už bendruomenės pamokslininkus, kad Dievas per juos mus vestų ir kalbėtų.

Prašome melstis, kad kiekvienas rastų savo tarnavimo vietą, mažesnę ar didesnę, ir kad rūpintumėmės vienas kitu.

Dėkojame Dievui už liepos 18-20 d. įvykusią KLKB šeimų stovyklą. Dėkojame Dievui už gausų dalyvavimą bei palaimintą laiką.

 

Straipsnis apie LKB vaikų stovyklą "Šiaulių krašte"

El. paštas Spausdinti PDF
Sample Image2008 metų liepos 19 dieną "Šiaulių kraštas" išspausdino Reginos Musneckienės straipsnį "Bažnyčia - tai žmonės", kuriame pristatoma LKB vaikų stovykla bei pati Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
 
Straipsnį "Bažnyčia - tai žmonės" galite skaityti ir internete, sekdami šia nuoroda.
 

Barry Freed: "Buvau ten, kur Dievas norėjo mane matyti"

El. paštas Spausdinti PDF

Sample ImagePirmą kartą į Lietuvą Barry Freed, visų vadinamas tiesiog Bariu, atvyko prieš dvyliką metų. Tuo metu jis kartu su YES komanda iš Jungtinių Amerikos Valstijų atliko trumpalaikę misiją Šilutėje. O 2003-iaisiais Lietuvoje apsistojo ilgesniam laikui. Palankias sąlygas gyventi ir dirbti šioje šalyje jam sudarė Rytų Menonitų Misija (JAV). Vienerius metus Barry Freed praleido Vilniuje, o po to ketverius su puse metų gyveno ir dirbo Panevėžyje. Šių metų liepą jis sugrįžo atgal į Ameriką, kur pailsėjęs, pabuvęs su šeima ir aplankęs draugus, ieškosis darbo. Prieš išvykstant jis sutiko pasidalinti savo asmeniniais išgyvenimais, patirtais Lietuvoje.

Kaip pasikeitė Baris gyvendamas Lietuvoje? Kokius išskirtum pagrindinius skirtumus?

Sunku pasakyti! Vienas didžiausių skirtumų būtų lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti. Išmokau kultūrine prasme „plaukti pasroviui“ ir labiau pasitikėti Dievu.

Kodėl pasirinkai Lietuvą? Kas „laikė“ ir palaikė tave čia per visą šį laikotarpį?

Aš „pasirinkau“ Lietuvą todėl, kad labai norėjau būti ten, kur Dievas norėjo mane matyti. Pirmą kartą atvykęs į Lietuvą 1996-aisiais metais, jaučiau, kad Dievas norėjo, kad likčiau čia ilgesnį laiką, bet dar kurį laiką kovojau su šiuo jausmu, nes netikėjau, kad esu tinkamas būti misionieriumi. Tiesa yra ta, kad su Kristumi mes visi esame tinkami būti misionieriais savo aplinkoje ar užsienyje, jeigu trokštame dalytis su kitais Jėzaus atpirkimo žinia ir liudyti, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime. Dvasiškai ir emociškai mane labai palaikė lietuviai ir užsieniečiai, taip pat atliekantys krikščioniškosios misijos tarnystę Lietuvoje.

Kaip trumpai įvardytum savo tarnystę?

Jėzus yra tobulas pavyzdys, kaip reikia gyventi atgimusiam krikščioniui. Mokydamiesi iš Biblijos ir gyvendami Jėzaus pavyzdžiu mes augame ir bręstame dvasiškai. Aš siekiau padėti ir padrąsinti Lietuvos tikinčiuosius ryžtis tokiam gyvenimo stiliui ir jį išlaikyti. Mes galime paskatinti vienas kitą sustiprinti savo santykius su Jėzumi, tapti atvirais, siekti bendrystės su kitais krikščionimis ir dalintis Jėzaus teikiama viltimi su netikinčiais. 

Sample Image

Baris kartu su jaunimu iš kitų miestų

Kaip manai, ką galėjai duoti žmonėms, su kuriais buvai kartu?

Iš tikrųjų sunku tai sužinoti, kol kas nors nepasako. Misijos tarnystė nėra apčiuopiama ar išmatuojama. Aš pasitikiu Dievu, kad Jis naudojo mane ir aš galėjau pasitarnauti kitiems Lietuvoje, nesvarbu, kur bebūčiau.

Kas tau asmeniškai buvo sunkiausia per šį laikotarpį?

Galbūt sunkiausia man buvo priprasti, kaip žmonės Lietuvoje bendrauja ir palaiko ryšį vienas su kitu. Pastebėjau didelį skirtumą, lyginant su mūsų kultūra, ypač kalbant apie santykius tarp vyrų. Čia pasigendu nuoširdumo ir atvirumo tarp vyrų, nesvarbu, ar tai būtų vedę, ar nevedę vyrai.

Kelias į žmogaus širdį nėra lengvas, pareikalaujantis tiek pastangų, tiek atkaklumo. Kas tave padrąsindavo, uždegdavo ir pradžiugindavo?

Jaučiuosi padrąsintas, matydamas, kokios svarbios yra vasaros stovyklos jose dalyvaujantiems vaikams. Supratau, kad šios stovyklos ne tik padeda dalyviams ir vadovams augti ir vystytis dvasiškai, bet jos taip pat skatina užsimegzti bendrystei tarp jose dalyvaujančių ar kitaip prisidedančių bendruomenių narių. Mane taip pat labai padrąsina besimokančiųjų anglų kalbą akivaizdi pažanga. Man gera matyti jaunus žmones, pasiryžtančius sekti Biblijos autoritetu ir joje išdėstytais principais. Džiaugiuosi tais žmonėmis, kurie apsisprendė neturėti lytinių santykių prieš vedybas, bet sako: „Mano santykiai su Jėzumi ir Dievo valios vykdymas yra svarbiausia gyvenime ir aš noriu sutuoktinio, kurio vertybės būtų kaip mano“. Aš ypatingai žaviuosi šia nuostata, nes žinau, kad ją išlaikyti Lietuvoje tikrai nelengva.

Ar tavo misija šioje šalyje jau užbaigta? Ar dar galvoji grįžti?

Manau, kad mano misija Lietuvoje jau užbaigta. Bent jau iki to laiko, kol Dievas man neparodys kelio atgal. Kol kas neplanuoju grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje, bet aš tikrai planuoju atvykti aplankyti draugų, kuriuos labai vertinu ir per kuriuos buvau labai palaimintas.

 
Sample Image

Atsisveikinimo šventė Panevėžyje

Ką norėtum pasakyti paskutinį kartą prieš išvažiuodamas savo draugams ir pažįstamiems Lietuvoje?

Savo draugams norėčiau priminti, kad Dievo kelias mums visuomet yra geresnis už mūsų pačių kelią. Mes manome žiną, kas mums yra geriausia ir galime gauti, ko norime, bet tiesa yra ta, kad tik Dievas žino, kas mums geriausia. Pasitikėkite Dievu!  Nusileiskite Jo valiai ir sekite Jėzaus pavyzdžiu. Dievas jus palengva formuos ir keis į tą asmenį, kokį Jis norėtų matyti. Nesipriešinkite tam, bet leiskite Jam tai daryti. Liudykite kitiems apie jau padarytus ir daromus Dievo darbus savo gyvenime. Jie matys Šventosios Dvasios vaisius jumyse ir užsimanys to paties, ką ir jūs turite!

Ačiū, Bari! Dievo palaimos tolesniame kelyje!

Išleistuvių nuotraukas rasite čia!

 

Biblijos pasakojimai vaikams internete!

El. paštas Spausdinti PDF

Sample Image

 Trumpa Biblijos pasakojimų atsiradimo istorija

    „Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku" (2 Tim 4,2) - šių apaštalo Pauliaus žodžių paskatinti, keli ŠLKB tikintieji ėmėsi iniciatyvos sudaryti vaikams galimybę Biblijos pasakojimų klausytis telefonu. Tokia mintis gimė maždaug prieš dešimt metų ir tuomet tai buvo naujovė. Finansuojant keliems krikščionims verslininkams, buvo įrašomi pasakojimai pagal knygą „Didžioji vaikų Biblija. 365 pasakojimai“, Mary Batchelor. Biblijos pasakojimus įgarsino šviesios atminties (mirė 2008 m. gegužės mėn.) Šiaulių dramos teatro aktorius Pranas Piaulokas ir garso režisierius Virgilijus Jasiūnas.
    Šių trumpų Biblijos pasakojimų vaikai galėdavo klausytis paskambinę specialiuoju numeriu. Pradžioje projekto rengėjai fiksuodavo iki 50 ir daugiau  skambučių per dieną. Projekto priežiūrai reikėjo skirti laiko, o kartais žaibiškai reaguoti į tam tikrus nesklandumus: kartais per telefono linijas įsilaužę piktavaliai į kasetes įrašydavo necenzūrinių tekstų, todėl įrašus reikėjo nuolat perklausyti ir tvarkyti. Darbas tęsėsi apie trejus metus. Kylančios „Telekomo“ paslaugų kainos bei kiti techniniai sunkumai palengva mažino klausytojų skaičių, ir šis darbas buvo nutrauktas.

    Sigitui Gideikai pasiūlius, šiais metais Biblijos pasakojimai kasetėse atnaujinti ir perkelti į virtualią erdvę.

    Ateityje planuojama įrašus išleisti CD formatu.

    Net šešiasdešimt Biblijos pasakojimų vaikams rasite Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčios interneto puslapyje, sekdami šia nuoroda.
 

Bukletų serija „Tikėjimas ir gyvenimas“ (II)

El. paštas Spausdinti PDF

Sample Image

Kodėl gi negyventi kartu? Ikivedybiniai lytiniai santykiai.

Gyvenimas kartu nesusituokus mūsų visuomenėje tampa vis populiaresne santuokos alternatyva. Senovinį santuokos modelį, santuoką apibūdinantį kaip viešą reikalą, pakeitė modernus dėmesio sutelkimas vien į asmenybę bei romantišką meilę be didelių įsipareigojimų. Šis lankstinukas informuoja apie tradicinės santuokos privalumus bei ragina pažvelgti, kokį santuokos modelį visgi norėjo matyti Dievas, sukurdamas žmogų.

 

Sample ImageKą verta žiūrėti?

Nesunku suprasti, kuo televizija ir filmai patraukia žmonių dėmesį. Žiūrėti smagu. Profesionalumas ir kokybė iškėlė filmų ir televizijos produkciją į pirmą planą mūsų visuomenėje. Tačiau ta pati technologija gali būti ir palaiminimas, ir našta. Čia pateikiami esminiai bibliniai principai, padedantys teisingai apsispręsti ir pasirinkti, kas tinkama ir priimtina Dievui.

 

Sample ImageMaterializmas. Neapsigaukite.

Augant Lietuvos ekonomikai vis dažniau keliame klausimą, ne „Kaip išgyventi?“, bet „Kaip užsidirbti daugiau?“ Baisu, kai infliacija tampa nevaldoma, bet dar baisiau, kai nebegali susivaldyti ir pinigų trokšti vis daugiau ir daugiau. Kaip tai bebūtų susiję, turtas ir materializmas nėra vienas ir tas pats. Šiame lankstinuke išskiriami pirmieji materializmo ligos simptomai, išanalizuojamos šios ligos pasekmės bei pateikiamas efektyvus būdas pasveikti.

 

Sample ImageHomoseksualizmas. Gailestingas, bet ryžtingas atsakymas.

Homoseksualizmas egzistuoja nuo žmonijos atsiradimo pradžios. Nors mokslininkai nėra šiuo klausimu vieningi, nėra jokių galutinių mokslinių įrodymų, patvirtinančių, jog homoseksualumą nulemia genai. Šventajame Rašte išsakytas labai didelis rūpestis gyvenimo būdu ir jame gvildenami vien heteroseksualios santuokos pavyzdžiai. Bažnyčios užduotis - ne tik turėti aiškią poziciją, bet atkreipti žmonijos dėmesį į gailestingumą, Viešpaties teikiamą malonę bei išlaisvinimą.

Kur gauti?

Lankstinukus galite įsigyti Laisvųjų krikščionių bažnyčios raštinėje Kaune, Nemuno 16a. Tel. nr. pasiteiravimui.:+370 (652) 07719 (el. paštas.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą )

Vieneto kaina - 55 cnt.

Galima pirkti ir didesnį kiekį!

 


Puslapis 48 iš 53

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Būti laisvuoju krikščioniu reiškia suvokti laisvę nuo nuodėmės. Be abejonės, ne visuomet tai suvokiame taip aiškiai, kaip derėtų, tačiau ši tiesa mums iš tiesų anteša džiaugsmą - Kristus mums vėl leidžia rinktis dorą gyvenimą!Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia