• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia

Ilgalaikės maldos reikmės – gegužė/birželis, 2008

El. paštas Spausdinti PDF

Sample Image1. Melskimės už jaunimą, kurie baigia vidurines mokyklas, kad Dievas dovanotų jiems ramybę ir susitelkimą egzaminų metu, apsaugotų juos nuo klaidingų pasirinkimų.

2. Dėkojame Dievui, kad jis padėjo rasti vietą LKB stovykloms. Šiais metais stovyklos vyks prie Tytuvėnų gyvenvietės, šalia gražaus Gilio ežero.

 

Bendruomenių maldos reikmės - gegužė/birželis, 2008

El. paštas Spausdinti PDF

Šilutės LKB

Mes prašome melstis už tai, kad Dievas stiprintų mus, padėtų atleisti vienas kitam, suprasti vienas kito poreikius, kad padėtų suprasti, kur yra tikroji tiesa.

Sample Image

Alytaus LKB

Mes labai dėkingi už praėjusį koncertą (grupė "Gyvai" koncertavo pas mus Alytuje). Salė buvo pilna! Į koncertą atėjo daug žmonių (ypač jaunimo). Ačiū už jūsų brangias maldas!

Vilniaus LKB

Birželio 1 d. (sekmadienį) bus sekmadienio mokyklėlės uždarymas. Kviesime draugus ir eisime į parką. Meldžiame Dievo palaimos renginiui.

Birželio 7 d. (šeštadienį) vyks Porų vakaras. Melskimės, kad šis vakaras pasitarnautų šeimų stiprinimui. Birželio 8 d. (sekmadienį) bendruomenėje bus krikštas. Palaikykime maldoje besikrikštijančius.

Vasarą daug kas atostogauja, meldžiame apsaugos atostogaujantiems, bet, kad ir bažnyčioje netrūktų tarnaujančių žmonių.


Kauno LKB

Gegužės 31 d. (šeštadienį) susitiks vaikų ir paauglių stovyklų vadovai. Melskime jiems išminties ir kūrybiškumo ruošiantis stovykloms! Tą pačią dieną vyks ir popietė moterims bei merginoms su psichologe Asta Strigockaite. Ji kalbės tema: „Moters širdis ir jos žaizdos“. Melskimės, kad Dievas laimintų šį susitikimą.

Melskimės, kad Dievas pažadintų mus maldai. Kad ieškotume Jėzaus ir Jį iš naujo rastume.


Panevėžio LKB
Melskimės už juridinių dokumentų, susijusių su žemės nuosavybe, architektūrinio ir energetinio projekto ruošimu, tvarkymą.

Melskimės už aktyvius bendruomenės narius, jų teisingai nukreiptą iniciatyvumą, jų skatinimą būsimoms ar jau atliekamoms tarnystėms.

Klaipėdos LKB

Džiaugiamės, kad keletas žmonių, dirbusių užsienyje, sėkmingai grįžo atgal į Lietuvą ir kad vienas žmogus šį sekmadienį krikštysis.

Dėkojame Dievui, kad atsirado žmonių, norinčių studijuoti Evangeliškame Biblijos institute.

Prašome Dievo vedimo bendruomenės vizijos paieškose ir dvasinės bei teologinės vienybės bažnyčioje, kad Dievas parodytų, kokia yra mūsų kaip bendruomenės tarnystė Klaipėdos mieste.


Šiaulių LKB

Dėkojame Dievui už palaimintą vienos dienos jaunimo išvyką su dviračiais. Iš viso dalyvavo apie dvidešimt žmonių. Buvo labai gera atmosfera.

Rugpjūčio mėnesį planuojame krikštą. Meldžiame, kad žmonės atsilieptų į šį kvietimą.

Birželio 9 d. vienoje Šakynos sodyboje vyks maldos naktis. Meldžiame palaiminto laiko.

 

VIEŠPATIES šviesa – matysime pasaulį be veidmainystės ir apgavysčių

El. paštas Spausdinti PDF

Taip jis išspręs ginčus tarp tautų,  nuspręs daugelio žmonių bylas; jie perkals savo kalavijus į arklus,  o ietis – į geneklius. Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą, nebebus mokomasi kariauti. O Jokūbo namai!  Ateikite ir gyvenkime VIEŠPATIES šviesoje!
Izaijo 2, 4–5

VIEŠPATIES mokymas apšviečia protą ir tuomet svarbiausi gyvenimo dalykai matosi labai aiškiai, nebelieka tamsumos, neaiškumų, veidmainystės ir apgavysčių. Jėzus sakė: Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa! (Mt 6, 22–23). Galima būti šviesoje kiek tik nori, į mus netgi gali būti papildomai nukreipti stiprūs prožektoriai, kad būtume dar labiau apšviesti, tačiau tai, kad esame šviesoje, galima patirti tik akimis, kurios ją priima ir apšviečia taip pat ir mūsų vidų. Šviesą patiriame akimis, šviesoje matome kas ką veikią, kurioje vietoje kas yra, šviesoje regime kitų žmonių nuotaikas, netgi jų ketinimus, ką jie ruošiasi daryti. Pranašas mus kviečia gyventi VIEŠPATIES šviesoje.
    Žmonės, pakilę ant VIEŠPATIES kalno, trokštantys suprasti, kas pasaulyje vyksta ir kaip reikia elgtis, regės tai, kaip VIEŠPATS regi. Kada tautos pripažins VIEŠPATĮ prasidės reali diskusija jų tarpe, be manipuliacijos, be grobuoniškų tikslų. Kaip sako Izaijas, VIEŠPATS išspręs ginčus tarp tautų. Daugelis humanistų pagalvotų, kad čia pasakyta per stipriai – žmonės patys yra pajėgūs susitarti ir išspręsti tarpusavio nesutarimus, tačiau tūkstantmetė pasaulio praktika rodo – žmonės be Dievo negali nieko išspręsti, ir labai gaila, kad dažnai sprendžiama tik jiems suteikta jėga.

Skaityti daugiau...
 

VIEŠPATIES mokymas – išmintis, prieš kurią nusilenkia mūsų protas

El. paštas Spausdinti PDF
Daug tautų ateis ir sakys: „Ateikite, ir kopkime į VIEŠPATIES kalną,  į Jokūbo Dievo Namus, kad jis parodytų mums savo kelius,  kad eitume jo takais“. Iš Siono ateis mokymas  ir VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės.
Izaijo 2, 3

    Kas yra mokslas mums, žmonėms? Kas mes būtume, jeigu neturėtume išsilavinimo, nemokėtume skaityti, rašyti? Kaip jaustumės, jeigu dingtų galimybės išleisti į mokslus savo vaikus? Manau, daugeliui tai būtų didžiulė katastrofa. Tiesą sakant, mes mokomės ir norime, kad mūsų vaikai būtų išmokyti dažniausiai dėl to, kad gautų geresnį darbą. Pirmieji pasaulyje įsteigti universitetai buvo daugiau asmenybės ugdomojo pobūdžio, o šiais laikais, tai ypač matyti mūsų šalyje, jie yra profesinio rengimo institucijos. Tačiau mokytis reikia ne dėl darbo, o dėl gyvenimo, kad suprastume apie žmones ir save, kad pažintume Dievą.                                                                                                                                  Izaijas regi, kad paskutinėmis dienomis žmogaus protas ims ir nusilenks Dievo išminčiai. Žmonės iš visų tautų plūs Dievo namų kalno link, kad pažintų Dievo kelius, kad pamiršę savo senus įpročius naujai pradėtų mokytis eiti jo takais. Kodėl šio nuostabaus mokslo ieškoma ant Dievo namų kalno? Suprantame, kad nuo kalno viskas matosi geriau negu lygumoje. Šėtonas Jėzų užvedė ant kalno norėdamas jį sugundyti ir rodė jam pasaulio karalystes (Mt 4, 8). Apaštalui Jonui regėjime buvo parodytas Dievo miestas taip pat jį užnešus ant aukšto kalno (Apr 21, 10). Nuo kalno gerai matyti, ir nesuprantami dalykai tampa suprantami, kai juos regi iš atstumo. Apskritai, toks ir yra mokslo tikslas – išmokyti pamatyti, objektyviai vertinti tai, ką matai, ir priimti gerus sprendimus. Jeigu daugelis žmonių dabar matytų, kad jų gyvenimas baigsis Apreiškimo knygoje aprašomame ugnies ežere – argi jie taip lengvabūdiškai gyventų nepaisydami Dievo suteiktos malonės?

Skaityti daugiau...
 

Grupės "GYVAI" koncertas Alytuje

El. paštas Spausdinti PDF

Grupės „GYVAI“ koncertas Alytuje

Kada: Gegužės 17 d.  20 val.
Kur: Jaunimo Centre (Konferencijų salėje), Alytuje

Tel. nr. (pasiteiravimui): 8 685 85604

Įėjimas nemokamas!

Sample ImageGrupės "GYVAI" pasiekimai: 

- 2005: I vieta festivalyje “Sielos 2005”, I vieta festivalyje M.P.Zona, II vieta festivalyje "Durys 2005"
- 2006: Lietuvos Alternatyviosios muzikos apdovanojimuose A.LT -  „Tautos balso“ nominacija.
- 2008: IV vieta „Eurovizijos dainų konkurso“ atrankoje

Daugiau informacijos apie "GYVAI":  www.gyvai.com

Daugiau informacijos apie renginio organizatorių: www.alkb.info

 


Puslapis 50 iš 53

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Būti laisvuoju krikščioniu reiškia suvokti laisvę nuo nuodėmės. Be abejonės, ne visuomet tai suvokiame taip aiškiai, kaip derėtų, tačiau ši tiesa mums iš tiesų anteša džiaugsmą - Kristus mums vėl leidžia rinktis dorą gyvenimą!Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia