• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Žmonės Pasidalijimas

Pasidalijimas

El. paštas Spausdinti PDF

Sveika bažnyčia

 

Už savo gyvenimą atiduodu visą šlovę Dievui! Jis tok maloningas man. Paskutiniu metu atrodo, jog stovėčiau po Jo malonės lietumi. Dievas padovanojo kelionę namo. Lietuvoje esu 3 savaites ir jau greitai krausiu lagaminus išvažiavymui.

Praeitame laiške minėjau, jog Dievas ragina mane važiuoti į kitą mokyklą, kuri vadinasi biblijos mokykla (the school of biblical studies. Toliau SBS). Šiuo laišku noriu daugiau jums papaskoti, kaip Dievas link to vedė ir šiek tiek pristatysiu jums pačią mokyklą.

 

Dievo vedimas

 

Pirmą kartą iškirdau apie šią mokyklą per paskaitas mokinystės mokykloje (discipleship training school. Toliau DTS). Kai Fareruose dėstytoja informavo, jog tokia mokykla egzisuoja, man asmeniškai paminėjo: „Rasa, ši mokykla butent tau.“ Kai tai prisimenu,  matau vietoje savęs Sarą Abraomo žmoną iš Senojo Testamento, kuri juokėsi už durų, išgirdusi angelų naujieną. Tuo metu aš tikrai juokiausi savyje, nes maniau, jog tai neįmanoma. Tiesiog nieko daug nesvarsčiusi viską užmiršau.

Šį mėnesį organizacija jaunimas su misija (youth with a mision - YWAM) švęs 50 – ties metų sukaktį Švedijoje. Kai su mokykla atlikome praktiką Lenkijoje, mano vadovė paklausė, ar aš važiuočiau su ja į šventę Švedijoje. Aš labai norėjau važiuoti, bet tuo metu nebuvo pinigų, tad sutarėme kurį laiką melstis, klausti Dievo ir laukti. Pirmą kartą meldžiantis gavau visišką ramybę, jog reikėtų ten nuvykti. Antrą kartą – Dievas davė vaizdinį – SBS lankstinuką, kurį mačiau mokykloje DTS Fareruose. Tad aiškiai supratau, jog važiuosiu į Švediją. Tačiau ne švęsti 50-ties gimtadienio, o mokytis SBS! Mano širdis šokinėjo iš džiaugsmo, bet tuo pat metu jutau ir baimę, nes mokslai labai daug kainuoja. Supratau, jog tai bus be galo didelis iššūkis, tad nieko ilgai nesvarsčiusi „bėgau“ pas Dievą klausti, ką man daryti? Dievo atsakymas buvo, jog man reikia pasirinkti: noriu priimti Jo pasiūlymą ar ne. Mano atsakymas buvo TAIP. Tad Dievas nieko nedelsdamas pastūmėjo mane užpildyti visus reikiamus dokumentus ir susisiekiau su SBS vadovais. Sutarėme melstis visi kartu.

Pasibaigus praktikai Lenkijoje sugrįžome i mokyklą Fareruose. Tuo metu gavau laišką iš SBS vadovo sumokėti 500SEK (186LT) registracijos mokestį. Liko kelios dienos iki išleistuvių. Mokyklos vadovė išdalino mūsų nupieštus per šlovinimo savaitę paveikslus. Nusprendžiau, jog būtų labai gerai padaryti aukcioną per išleituves. Meldžiausi, kad kažkas nupirktų mano pavaikslą už 500DKK ar, jei įmanoma daugiau, kaip ženklą, jog Dievas nori mane siųsti šį rugsėjį į SBS. Vakaras buvo palaimintas!!!!!! Mano paveikslą nupirko už 600DKK, kiti žmonės paaukojo pinigų ir iš viso surinkau 2000DKK. Vėliau priėjo žmogus ir pasakė, jog Dievas prieš kelias dienas įdėjo jam į širdį duoti man 500DKK. Tokiu budu Dievas atsakė į maldą ir patvirtino kvietimą studijuoti.

Po kurio laiko buvau priimta į mokyklą, nes jie gavo patvirtinimą iš Dievo tokiomis eilutėmis:

 

Įst 1: 30-31  ‘VIEŠPATS, jūsų Dievas, eina pirma jūsų, jis pats kovos už jus, kaip jūs matėte jį darant dėl jūsų Egipteir dykumoje. Ten matei, kaip VIEŠPATS, tavo Dievas, nešė tave, kaip žmogus neša savo sūnų visą kelią, kuriuo keliavote, kol atėjote iki šios vietos.’

 

Iš 19:4-6 „'Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus ant erelių sparnų ir pas save jus atsivedžiau. O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų man priklauso visa žemė,bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta'...“ Dievas visada rūpinasi savo žmonėmis tik mums belieka pasitikėti ir tikėti Juo. Tai antras Dievo patvirtinimas jog keliauju teisinga kryptimi. O patvirtinimų iš Viešpaties gavau labai daug.

 

 

SBS- (the school of biblical studies) biblijos mokykla

 

 

Studijos – bus studijuojamos visos Biblijos 66 knygos. Mokyklos širdis padėti kiekvienam studentui išmokti studijuoti Bibliją savarankiškai ir Jį suprasti. SBS tai vieta kur studentai atras, ką Biblija kalba pati apie save kartu su Dievo atskleista tiesa.

 

Metodas – dėstytojų ir atvykstančių svečių užduotis bus padėti arba palengvinti studentams studijose. Taikomas indukcinis metodas – tai studijavimo būdas kuomet gilinamasi į tekstą be jau esančių atliktų analizių, tam jog geriau atrasti apie ką Biblija ištiesų kalba. Mokykla remiasi Rom 12;2 nesekti šiuo pasauliu, bet pasikeisti atnaujinant dvasią ir protą.

 

Vizija –mokyti studentus suprasti ir naudoti Bibliją su tikslu dar labiau pažinti Dievą. Mokyklos troškimas pamatyti baigusius studnetus įsišaknijusius į Dievo žodį, į Dievo meilę ir degančius matyti kitus, pakeistus per Dievo žodį.

 

 

Mokyklos studijų pradžia rugsėjo 17 dieną ir tęsis 9 mėnesius. Kainuoja 49 000SEK (18 258LT) ir plius registracijos mekesti 500SEK, kurį jau sumokėjau. Į sumą įskaičiuojama mokslai, pragyvenimas, maistas, dėstytojų honoraras, papildomos priemonės studijoms. Dievas jau palaimino, nes jau keli žmonės sumokėjo registracijos mokestį ir pervedė 1800SEK (670LT)į mokyklos sąskaitą.

 

Tai be galo didelis žingsnis mano gyvenime, reikalaujantis pasitikėjimo Dievu. Bet žinau, mano Viešpats viskuo pasirūpina. Jis jau ruošia vietą į kurią kviečia.

 

 

Prašau jūsų prisijungti mano kelionėje malda ir finansine parama. Jei Dievas jums ką nors apie mane kalbės per maldą, būtinai parašykite. Tikiu, jog ir jūs būsite per tai palaiminti.

 

 

Dievas geras visą laiką.

 

Visada jūsų Rasa

 


SBS Rasa Miksyte

Bank: Swedbank, AB

Banks address: konstitucijos per. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva

IBAN: LT45 7300 0100 0215 3907

Bank code: 7300

SWIF/BIC code: HABALT22

 

SBS Rasa Miksyte

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Bank address:

Kungsgatan 12, Uddevalla, Sweden 

IBAN: SE7450000000051801193630

SWIFT/BIC code: ESSESES

Atnaujinta ( Penktadienis, 01 Spalis 2010 09:26 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingus ir neišmanančius žmones. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisve pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. (ap. Petras)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia