• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Renginiai LKB konferencija 2010: Svarbiausia nukreipti akis į Kristų

LKB konferencija 2010: Svarbiausia nukreipti akis į Kristų

El. paštas Spausdinti PDF

alt

Jau ir šiais metais Šiaulių miesto arenoje įvyko dar viena, jau vienuoliktoji, Laisvųjų krikščionių bažnyčios konferencija. Ji rengiama kasmet, tuo pačiu laiku, tą pačią dieną – kovo 11-ąją.

Renginio koordinatorius Šiaulių LKB pastorius Valdas Vaitkevičius pasveikindamas susirinkusiuosius džiaugėsi galimybe „suvažiuoti iš visos Lietuvos ir kartu giedoti, dėkoti Dievui už tą šalį, kurią Jis mums davė. Nes ši šalis, kurioje mes gyvename, yra su Jo žinia ir su Jo valia, kaip ir kalba, kuria mes kalbame, yra su Jo žinia ir su Jo valia“. Jis pakvietė visus atsistoti ir pagiedoti tautinę giesmę „Lietuva brangi“.

alt

2010-ieji yra Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai. Tad buvo mintis daugiau kreipti dėmesį šia linkme. Tačiau, pasak organizatorių, nesvarbu, kaip aktuali ir svarbi būtų ši tema, visgi mūsų, bendruomenių, atsakomybė ir misija yra kalbėti apie tai, kas svarbiausia. Taip gimė konferencijos tema „Štai Dievo avinėlis“, nukreipianti susirinkusiųjų akis į patį svarbiausią – Kristų. Tačiau ir socialinės atskirties bei skurdo problema neliko nepaliesta. Apie ją buvo kalbama tiek pamokslo, tiek seminaro „Vargdienio dvasia“ metu.

Konferencijos pamokslininkas buvo Vilniaus LKB pastorius Artūras Rulinskas. Pagrindinė žinia, kurią jis perteikė klausytojams: „kad mes pamatytume Dievo avinėlį, Kristų, kuris yra visur, bažnyčioje, mūsų gyvenime. Bet, užklupus gyvenimo sunkumams, mes dažnai žiūrime į kitus dalykus. Palyginimas apie garsų smuikininką Joshua Bell, grojantį Vašingtono metro stotyje ir pro jį prabėgančius žmones, turėjo padėti suprasti, kad tai, kas nuostabu, kas be galo brangu groja visai šalia kasdienybėje. Bet mes kartais prabėgame. Svarbiausia, kad mes neprabėgtume pro Kristų savo gyvenime“.

alt

Po pamokslo sekė bendri pietūs, kurių metu konferencijos dalyviai turėjo progą susitikti, susipažinti, pabendrauti. Taip pat buvo suteikta galimybė įsigyti krikščioniškos literatūros.

 alt

Po pietų vyko seminarai. Klaipėdos LKB pastorius Modestas Gaubas seminare kalbėjo apie vargdienio dvasią, minimą Kalno pamoksle. Pasak jo, svarbu suvokti, kad „kiekvienas yra iš mūsų susirgęs dvasiškai. Norime mylėti - nepavyksta, norime nepykti - nepavyksta, norime atleisti - nepavyksta. [...] Turėtume džiaugtis Dievu, bet verkti ir liūdėti dėl savęs. Tada atsiranda tikras balansas ir tikras nuolankumas“.  

Kitą seminarą vedė misionierius iš Vokietijos Peteris Abramsas (Peter Abrams). Jo tėvai 1940 metais buvo ištremti į Sibirą. Atsiradusi viltis grįžti į tėvynę, 1976 metais atvedė jį su šeima į Lietuvą, iš kurios jie, praėjus trejiems metams, galėjo perkirsti Vokietijos sieną. Šiauliuose gyvenęs vokietis iki šiol nepamiršta Lietuvos tikinčiųjų ir lanko juos kasmet - jau trisdešimt metų. Jo vedamo seminaro tema buvo „Tarnaujantis vadovas“. Jam buvo svarbu kalbėti apie skirtingus vadovo ir pavaldinio vaidmenis pagal Šventąjį raštą. „Jeigu pavaldiniai jaučiasi esą vadovais, tada aparatas neveiks, nes esant visiems vadovams, trūks pavaldžių vykdytojų“,- dalinosi jis. Jis ragino vyrus visų pirma prisiimti atsakomybę šeimoje, o tik paskui bendruomenėje.

Misionierius, LKB vyskupas Kristofas Haegele vedė seminarą „Tikintysis ir paskutiniai laikai. Kokia yra mūsų, LKB, viltis ir vizija?“ Jis atkreipė seminaro dalyvių dėmesį į tą faktą, kad gyvename paskutiniais laikais, prieš sugrįžtant Jėzui, apie kuriuos kalba ir įspėja Šventasis raštas. Jis kėlė klausimą: „kaip mes, žinodami šį faktą, elgiamės, kaip reaguojame“. Svarbiausia, pasak jo, kad jau šiandien gyventume Dievo artybėje, tarnautume ir būtume pasiruošę Viešpaties sugrįžimui. Nereikia išsigąsti, bet skelbti Gerąją naujieną. Kiekvieno tikinčiojo asmeninis ir kaip LKB uždavinys yra ne atsitraukti nuo pasaulio, nesitenkinti kalbomis, kad viskas tampa tik blogiau, bet tapti aktyvesniais, aiškiai išsakyti savo nuomonę.

alt

Ketvirtą seminarą rengė Holgeris Lahayne tema „Šiuolaikinio dvasingumo iššūkis – Religija ir dvasingumas postmodernioje kultūroje“. Jis gvildeno skirtumą tarp pliuraliumo ir pliuralizmo, privataus ir individualistinio tikėjimo tendenciją, laisvo religingumo vietoj religijos dogmų akcentavimą, nuodėmės „dingimą“. Holgeris Layane dalinosi įžvalgomis apie šio mąstymo pavojus bei daromą įtaką evangelikalams.

Prie konferencijos organizavimo  prisidėjo visa eilė žmonių. Kiekvienas prisidėjo kas kuo galėjo, kas patarnavo vaikams, kas - jaunimui, kas aukojo savo laiką aparatūros reguliavimui, kas prisidėjo lėšomis. Vienas žmogus paaukojo pinigų tam, kad bendruomenės jaunimas už valgį mokėtų pusę kainos. Šlovinti Dievą giesmėmis kvietė Šiaulių LKB ansamblis, o po pietų pasirodęs Arnoldas Jalianiauskas su grupe iš Vilniaus nepaliko nė vieno abejingo.

alt

Vienas svarbiausių konferencijos uždavinių buvo suteikti tikintiesiems galimybę pabendrauti, stiprinti tarpusavio ryšius. Dar konferencijos pradžioje Valdas Vaitkevičius linkėjo susirinkusiems: „Linkiu gražaus bendravimo, pamatykime vieni kitus, pasisveikinkime, patapšnokite per petį, pabūkime kartu, tarnaukime“. Šiam tikslui buvo ruošiamos vaišės, kavos pertraukėlės. Ypatingai tikinčiuosius suartino bendruomenių prisistatymai ir bendra Viešpaties vakarienė. Iš viso konferencijoje dalyvavo apie šimtas aštuoniasdešimt žmonių, suvažiavusių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Šilutės. „Gaila, kad neatvažiavo daugiau žmonių, manau, kad nedalyvavusieji kažką prarado. Be to, jų buvimas būtų praturtinęs kitus. Palinkėčiau, kad kitoje konferencijoje mūsų ratas būtų platesnis“,- dalinosi šių metų konferencijos koordinatorius.

Keletas atsitiktinių nuomonių apie konferenciją:

(Užklaustieji atsakinėjo į klausimą, su kokiais įspūdžiais išvažiuojate iš konferencijos?)

Be abejo, pasirodė per trumpai. Buvo atgaiva sielai. Nesinori iš čia išeiti, norisi dar giedoti. O šiaip įspūdžiai yra labai geri. Seminaras patiko. Ir tai, kad susitikau daug žmonių, pažįstamų. Kuo daugiau tokių renginių, tuo geriau. Šilutiškė, 26 m. 

Buvo labai nuostabu, tiesiog ne veltui praleista diena, buvo labai įdomu, gera su visais susitikti, seminarai įdomūs, ir giesmės gražios. Šiaulietė, 70 m. 

Trumpokai čia viskas buvo, norėjosi išklausyti visas paskaitas, bet galėjai sudalyvauti tik vienoje. Gaila, laiko buvo maža. Alytiškė, 29 m.  

Geri įspūdžiai, seminarai, pamokslas patiko. Bažnyčioje esu naujokas, viskas buvo įdomu. Alytiškis, 23 m. 

Konferencijos visada paliečia. Malonu pamatyti senus draugus, malonu išgirsti apie kitas bendruomenes. Pamokslas buvo geras. Seminaras buvo gana sudėtingas, paskaitos tipo, įdomus. Vilnietė, 35 m. 

Man labiausiai įstrigo pamokslas ir seminaras. Jie labai susišaukė vienas su kitu. Buvo kalbama apie pagalbą skurstančiajam dvasine prasme. Seminare buvo kalbama apie vargdienio dvasią, kad kasdien mes turime suvokti tą tikrovę prieš Dievą, kad mums reikia Jo, gyventi paprastume, ieškoti Jo tokie, kokie mes esame. Taip pat pamokslas mane labai padrąsino. Vilnietė, 31 m. 

Labai patiko maistas, labai buvo skanūs sausainiai. Smagu atvažiuoti į kitą miestą, pažiūrėti, kaip žmonės kitame mieste gyvena. Vilnietis, 22 m. 

Buvo smagu. Man visada labai linksma, kai pamatai visas bendruomenes kartu. Bendruomenių prisistatymus buvo itin smagu žiūrėti.  Vilnietė, 26 m. 

Labai patiko konferencija, patiko pamokslas, Peterio Abramso seminaras buvo ypatingai geras. Šiaulietis, 49 m.

LKB konferencijos nuotraukos:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Atnaujinta ( Antradienis, 18 Gegužė 2010 21:33 )  

Prisijungę

Mes turime 687 svečius online

Baneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Pradžia Renginiai LKB konferencija 2010: Svarbiausia nukreipti akis į Kristų

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

...Buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo vergais. (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia