• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Renginiai LKB - Bažnyčia, kurią veda tikslas

LKB - Bažnyčia, kurią veda tikslas

El. paštas Spausdinti PDF
Praėjusį šeštadienį, gegužės 8 d., Panevėžio „Linelio“ choreografijos centro salėje vyko Laisvųjų krikščionių bažnyčios konferencija. Šiais metais pirmą kartą ją organizavo Panevėžio LKB.
„Tikiuosi, kad mes labai gerai praleisime laiką vienas su kitu ir su Dievu“, -pasveikindamas susirinkusiuosius, kalbėjo LKB pirmininkas Aurimas Šinskis. Šioje konferencijoje dalyvavo apie 100 žmonių. Daugiausia tai buvo Laisvųjų krikščionių bažnyčių tikintieji, bet konferencijoje galėjo dalyvauti visi norintieji susipažinti su šių bažnyčių veikla bei vizija. Konferencijos tema šiais metais buvo „LKB – bažnyčia su tikslu“. Už šlovinimą giesmėmis buvo atsakingi šlovintojai iš Kauno laisvųjų krikščionių bendruomenės.

„Jeigu nežinome tikslo, veltui vargstame“
LKB konferencijoje pamokslavo misionierius ir vienas iš Kauno laisvųjų krikščionių bažnyčios steigėjų Arturas Šmidtas. Remdamasis Šventuoju Raštu, jis kvietė tikinčiuosius išsiaiškinti, kokia gi yra Dievo numatyta paskirtis Laisvųjų krikščionių bažnyčiai. „Ką mes norime nuveikti? Kokių tikslų siekiame? Jeigu nežinome tikslo, mes vargstame veltui“, - dalijosi savo mintimis misionierius. Anot jo, bažnyčios paskirtis yra siekti tų tikslų, kuriuos jai iškėlė Dievas, nes tikslai motyvuoja eiti tolyn, ištvermingai tarnauti. „Pamirškime nesėkmes, tarpusavio kivirčus, kitų ar pačių padarytas klaidas. Atiduokime tai Dievui. Prisidėkime prie bendros vizijos ir kartu siekime tai įgyvendinti. Dievas mus laimins, jeigu mes iškelsime tuos tikslus, kuriuos Dievas mums davė per Šventąjį Raštą“, - ragino jis susirinkusiuosius.

Malda už LKB vyskupą
Po pamokslo Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Artūras Rulinskas kvietė visus bažnyčių tarnautojus melstis už LKB vyskupą Kristofą Hėgelį ir jo šeimą. Jau septyneri metai šis misionierius gyvena ir dirba Lietuvoje. Šiuo metu jis yra laikinasis Lietuvos krikščioniškojo fondo prezidentas bei Šiaulių laisvųjų krikščionių bendruomenės pastoriaus padėjėjas. Kristofas Hėgelis taip pat dėsto Evangeliškame Biblijos institute. Būdamas vyskupu, jis planuoja du kartus per metus apsilankyti kiekvienoje Laisvųjų krikščionių bendruomenėje. Šių vizitų metu jis kalbėsis su bažnyčių vadovais, dalyvaus bažnyčių tarybos susitikimuose, ves seminarus.

Pirmąją konferencijos dalį vyskupas baigė palinkėjimu iš Pirmo laiško Korintiečiams penkiolikto skyriaus: „Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje“.

LKB vizija ir tikslai
Nepaisant skirtingų reikmių, Laisvųjų krikščionių bendruomenes vienija bendri tikslai. Jaunų bendruomenių bandymą apibrėžti bendrus tikslus konferencijos svečias bei pirmosios Laisvųjų krikščionių bendruomenės įkūrėjas Otonas Balčiūnas įvardijo kaip brandos ženklą.
„Tikslus galima prilyginti strėlei, įsmigusiai į taikinį. Kai šaudai be taikinio, visada kažkur pataikai. Kur šauni, ten pataikai. Bet mes nenorėtume taip šaudyti. Ir tikiu, kad Viešpats Jėzus Kristus to nenumatė. Mes turime suvokti ir pamatyti tikslus, kuriuos Dievas yra numatęs bažnyčiai Lietuvoje“, - kalbėjo LKB pirmininkas Aurimas Šinskis, pristatydamas LKB vertybes ir tikslus. Kaip parašyta Šventajame Rašte, bažnyčia yra pašaukta padaryti Kristaus mokiniais visų tautų žmones. Vykdydamos Kristaus paliepimą, Laisvųjų krikščionių bendruomenės ir ateityje stengsis kurti bei stiprinti bažnyčias Lietuvoje bei užsienyje.
Kitas LKB uždavinys yra formuoti įvaizdį visuomenėje. Kaip vieną svarbiausių būdų tai daryti Panevėžio LKB pastorius išskyrė gerus darbus. „Matydami jų gerus darbus, jie šlovino Dievą“, - cituodamas ištrauką iš Šventojo Rašto, ragino jis tikinčiuosius prisidėti.

Vadovų ruošimas Evangeliškame Biblijos institute
Laisvųjų krikščionių bažnyčia taip pat siekia ugdyti stiprius bendruomenių vadovus. „Būti vadovu – labai vieniša profesija. Geriausiu draugu gali būti tik kitas vadovas, mūvintis tas pačias klumpes“, - pusiau juokais pusiau rimtai kalbėjo LKB pirmininkas Aurimas Šinskis.
Klaipėdos laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius bei Evangeliško Biblijos instituto vadovas Simonas Kiela priminė šio instituto įkūrimo istoriją, pristatė jo veiklą ir paskirtį. Jis taip pat kalbino du šio instituto studentus: jau ketvirtus metus čia bestudijuojančią vilnietę Audronę Vasiliauskienę ir antrus metus studijuojantį bei Šilutės LKB tarnaujantį Modestą Gaubą. Pasak Audronės Vasiliauskienės, studijavimas Evangeliškame Biblijos institute jai duoda užtikrintumą ir tvirtumą. Čia ji turi galimybę daugiau sužinoti apie tikėjimą, geriau pažinti Viešpatį. Modestui Gaubui gilinimąsis į Dievo žodį šiame institute padeda pamatyti bei suvokti ne visada teisingą jau susiformavusį požiūrį, jį pakeisti, priartėti prie Švento Rašto tiesos.
Baigdamas Evangeliško Biblijos instituto pristatymą, Simonas Kiela pakvietė bei paragino tikinčiuosius studijuoti, prisijungti prie šio instituto, semtis žinių jame.

Bažnyčių prisistatymai ir seminarai
Po pietų kiekviena bažnyčia trumpai supažindino susirinkusiuosius su savo tikslais bei veikla, o paskui visi konferencijos dalyviai buvo kviečiami į seminarus. Vieną iš seminarų vedė misionierius bei kelių bažnyčių Austrijoje ir Vokietijoje steigėjas Lorencas Varkentinas (Lawrence Warkentin). Jis pateikė devynis principus, kuriais naudinga vadovautis steigiant bendruomenes. Kitą seminarą vedė Vaikų krikščioniško ugdymo draugija. Jame buvo kalbama apie tai, kaip rengti sekmadienines mokyklėles. Modestas Gaubas ir Dovydas Šterceris vedė seminarą apie darbą su jaunimu ir paaugliais. Kaunietis Zenonas Balčiūnas padėjo bažnyčių finansininkams, patarė jiems kaip vykdyti apskaitą. Eglė Baužytė-Draxler su Vita Rulinskiene kvietė moteris prisijungti ir pasidalinti mintimis apie rudenį vyksiančią moterų konferenciją. Seminaruose kiekvienas galėjo sužinoti naujų dalykų, gauti naudingų patarimų tiek gyvenimui, tiek tarnystėms bendruomenėje. Juk kaip minėjo LKB pirmininkas Aurimas Šinskis: „Dievas kiekvieną iš mūsų pašaukė būti veikliu Kristaus tarnu“.
Atnaujinta ( Antradienis, 27 Rugsėjis 2005 16:28 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti.“ (ap. Paulius)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia