• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Dvasingumas Sekminės

Sekminės

El. paštas Spausdinti PDF

Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą ir ją dabar išliejo.  Jūs tai matote ir girdite. Apd 2,33

Dauguma perkamų kalendorių turi išskirtinius pažymėjimus patamsinimu arba raudona spalva išeiginėms dienoms ir šventėms.  Lietuvos kalendoriuje yra švenčių būdingų Lietuvos tautai, kaip Nepriklausomybės, Nepriklausomybės atkūrimo šventės, tačiau daugiau švenčių turi krikščioniškos kilties pagrindus.  Lietuva ne vieną šimtmetį yra įtakota krikščioniškosios kultūros ir tai aiškiai atsispindi kalendoriuje.

Kokios tos krikščioniškos šventės?  Vienos šventės yra priimtinos visiems krikščionims, kitos yra priimtinos tik katalikiškos pakraipos krikščionims.  Tauta švenčia visiems priimtinas Kalėdų ir Velykų šventes, ir katalikų bažnyčiai brangias Vėlinių, Žolinių dabar ir Joninių šventes.

Vienas svarbus dalykas, kurį visuomenė yra pražiūrėjusi, tai Sekminių šventė?  Kodėl ši šventė neatrodo reikšminga, kodėl ši šventė liko nepastebėta, arba tie kurie ją ir pastebi neduoda jai jokios vertės?

 

Sekminių rytą klausantis radijo, Lietuvos klausytojams buvo priminta, kad šis sekmadienis yra Sekminės, ir tai, kad Sekminių metu žmonės garbina augalus ir naminius gyvulius.
Per televiziją yra tekę matyti vieno Lietuvos miestelio paprotį per Sekmines puošti karvių galvas vainikais ir jas plukdyti į salą, kur jos ganysis visą vasarą. Tiesa, lyg netyčia yra prisimenama tai, kad su šia švente yra susijusi Šventoji dvasiam, tačiau tai nieko ypatingo nereiškia.

Kuo yra ši šventė ypatinga?

Senasis Testamentas apie Sekmines

Senajame Testamente praėjus 7 savaitėms po Paschos, arba Velykų šventės, būdavo švenčiama žydų derliaus pirmienų šventė, kuri vadinama Savaičių švente.  Ji vykdavo kviečių pjūties pradžioje.  Žmonės turėjo atnašai atnešti du duonos kepalus iškeptus iš geriausių miltų, drauge turėjo būti atnašaujami septyni sveiki avinėliai, vienas jautis ir du avinai, kaip deginamoji auka VIEŠPAČIUI.  Aukojamas ožys aukai už nuodėmę ir du avinėliai kaip bendravimo auka.  Tą dieną būdavo skelbiama iškilmė, vykdavo šventė, žmonės nedirbdavo darbų (Iš 23,16; Kun 23,15-21).  Šios šventės tikslas buvo prisiminti tai, kad žemė ir visa, ką ji išaugina yra Dievo dovana žmonėms.

Ką Sekminės reiškia krikščionims

Jėzus savo mokiniams sakė: Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, - Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. ... Globėjas – Šventoji Dvasia, kuri mano vardu Tėvas atsiųs, - jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.  Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę.  Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis.  Tenebūkštauja jūsų širdys ir neneliūdi!

(Jn 14,16-17;26-27).

Apaštalų darbuose skaitome, kad mokiniai buvo susirinkę šią žydų tautoje švenčiamą Derliaus, Savaičių arba Sekminių dieną.  Taigi, tai vis dar buvo žydų tautos šventė, ir Viešpats šios šventės metų nusprendė padaryti nuostabų dalyką savo bažnyčiai.  Kai visi žmonės dėkojo Dievui už žemę ir jos gėrybes prisimindami Dievo gerumą, mokiniai prisiminė Dievo gerumą ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus.  Nužengusi šventoji Dvasia uždegė mokinių širdis kalbėti apie Jėzų atvirai, suteikė jiems drąsos ir galios, ir davė dieviškąją ramybę nebijoti atvirai skelbti Viešpaties malonę.
Bažnyčia oficialiai pripažįsta, kad ši Sekminių diena ir tapo oficiali Bažnyčios gimimo diena. Dievo Sūnus atsiuntė savo Dvasią būti mūsų tarpe.  Tokiu būdų esame suvienyti ne vien tik bendro tikėjimo, tačiau ir tos pačios Dvasios, kuri gyvena mumyse, kuri skatina mus siekti teisumą, rodyti vienas kitam meilę, ir imtis Dievui svarbių darbų, apie kuriuos anksčiau net svajote nesvajojome.

Ši bažnyčios gimimo diena buvo matoma.   Kaip kūdikis gimsta ir apie jo gimimą visi sužino, kas arti tai pamato ir tai išgirsta.  Beje, šiandien ryte, Šilutės LKB pastoriaus šeimoje gimė Dorotėja.  Apie jos gimimą mergaitės tėvas pranešė, nes reikia manyti, jis džiaugiasi padidėjusia savo šeimyna.  Apaštalas Petras, nustebusiems ir nesuprantantiems žmonėms, kas čia dabar vyksta Derliaus šventės metu, pasakė šiuos žodžius:  Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą ir ją dabar išliejo.  Jūs tai matote ir girdite (Apd 2,33).

Taigi, minėkime Dievo gerumą, kurį Jis rodo mums.  Pasakokime Dievo gerumą, ir gyvenkime kupini šios Jo duodamos ramybės.

Atnaujinta ( Antradienis, 06 Birželis 2006 20:25 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia