• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Dvasingumas Dievo vardai - 2. puslapis

Dievo vardai - 2. puslapis

El. paštas Spausdinti PDF
Straipsnis
Dievo vardai
2. puslapis
Visi puslapiai

Jahvė Rafa, tave gydantysis Jahvė

Po Izraelio išvadavimo iš Egipto priespaudos Jahvė pažadėjo saugoti savo tautą nuo egiptiečių ligų, jei ji laikysis Jo įsakymų (Iš 15, 26). Taigi Dievas apsireiškia kaip gydytojas. Pranašas Izaijas, aprašydamas Jėzaus kančias, sako: „...ir mes buvome išgydyti Jo žaisdomis“ (Iz 53, 5).

Jahvė Cebaotas, Kariuomenės pulkų Viešpats

Šis vardas glaudžiai susijęs su Dievo Sandoros skrynia. Jahvė Cebaotas viešpatauja virš kerubų, stovinčių ant skrynios (Iš 25, 22; 2 Sam 6,2). Senajme Testamente Jahvė dažnai tapatinimas su „kariuomenės pulkų Viešpaties“ vardu kaip Izraelio kariuomenės vadas. Gausybėje karų ir užkariavimų, o taip pat ir krašto gynyboje, Dievas pasireikšdavo kaip vadas ir sąjungininkas. Išvarius Izraelį į Babilono vergystę ir praradus Sandoros skrynią, Dievo vardas kiek pakito, jis reiškia: „Dangiškųjų kariuomenės pulkų Vadas“.

Jahvė Nesas, Jahvė mano vėliava

Vėliava buvo karinių dalinių skiriamasis ženklas. Prie jos kareiviai rinkdavosi į kovą. Išėjimo knygoje skaitome, kad pats Jahvė yra tokia vėliava (Iš 17,15), Jo vardu Izraelis kariavo prieš Amaleką. Tokia vėliava dvasinėje kovoje Dievas nori būti ir šiandien.

Jahvė Kadošas, Izraelio Šventasis

Ypatingai pranašas Izaijas Jahvę vadina Izraelio Šventuoju (Iz 12,6). Ta savybė, kuri nūdien vis labiau nyksta iš krikščionių sąmonės. Dievas nusipelno didelės pagarbos ir paklusnumo . Visa, kas susiję su Juo, yra šventa ir pašvęsta Jam: Jo tauta, Jo tarnai, kiekvienas krikščionis. Šventėjimas visada siejamas su nusigręžimu nuo nuodėmių ir Dievo įsakymų laikymusi (Kun 20, 7. 8; Joz 7, 11). 

Jahvė Ira, Jahvė mato; Jahvė pasirūpina iš anksto

Abraomas vietą, kur turėjo aukoti savo sūnų Izaoką, pavadino Jahvė Jireh, nes ten Jahvė vietoj sūnaus davė paaukoti gyvulį (Per 22,14). Tai mums, tikintiesiems, turėtų priminti, kad Dievas yra rūpestingas ir globojantis Dievas.

Abinas, mūsų Tėvas

Šis vardas dažnai minimas Naujajame Testamente, Senajame – jis retenybė (Jer 31, 9; Iz 63, 16). Pats Dievas gana dažnai apie savo tautą Izraelį kalbas kaip savo sūnų (Iš 4, 22; Oz 11, 1 – 3).

Su Jėzaus atėjimu, Dievas aiškiai apsireiškė kaip „Tėvas Danguje“. Malda „tėve mūsų, kuris esi danguje...“ (Mt 6, 9 – 13), kurios Jėzus mokė savo mokinius, yra puikus pavyzdys. Čia Dievas leidžia save vadinti Tėvu, kas Jėzaus laikų žydui buvo visiškai neįsivaizduojamas dalykas. Bet Dievas mano kitaip. Tai Jo pasakyta valia, kad mes Jį taip vadintume. Jis nori būti mūsų „dangiškuoju Tėvu“, kuris žino, ko reikia Jo vaikams. Tėvo globa ir gerumas yra beribiai, Jis apdovanoja net nedėkinguosius ir yra gailestingas blogiesiems (Lk 6, 35).

Lic. theol. Markus Geibel

 Atnaujinta ( Trečiadienis, 12 Lapkritis 2014 21:22 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

Kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas.
Bet vergas ne amžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams.
Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. (
Jėzus)Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia