• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradžia Kad širdis džiaugtųsi ... Kaip išmintingai naudoti laiką? - Puslapis 2

Kaip išmintingai naudoti laiką? - Puslapis 2

El. paštas Spausdinti PDF
Straipsnis
Kaip išmintingai naudoti laiką?
2. puslapis
Visi puslapiai

 3. Yra laikas prašyti atleidimo

Jėzus mus kviečia ypatingam bendravimui su Juo. Tačiau yra svarbu, kad mes neneštume su savimi naštų (kietas širdis, nesutvarkytus santykius). Mes turime kalbėtis, atleisti. Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybes (Ef 4,26). Gyvenimas ir kasdienybė yra labai margi. Per dieną gali būti net kelios situacijos, kai įvyksta nesusipratimai ar konfliktai, kurių mes nenorime, ir iškart kažkas atsitinka. Mes galime priimti sprendimą atsiprašyti ir sakyti: „ Atsiprašau, gal tu ne taip supratai mane, aš taip nenorėjau pasakyti, atleisk man, nenorėjau tavęs įžeisti“. Tai yra svarbu. Laikas prašyti atleidimo. Negyvenkime toliau neatsiprašydami. Svarbu, kad mūsų santykiai būtų tvarkingi.

4. Yra laikas padrąsinti, laikas padėkoti

Šventasis Raštas kalba, kad yra laikas padrąsinti vienam kitą. Man labai patiko jaunų savanorių komanda TREK, kuri buvo atvykusi 2009 metų vasarą į Lietuvą tarnauti. TREK reiškia ‚kelionė‘, ‚vaikščiojimas‘. Tai Menonitų Brolijos Misijos iš Kanados ir JAV trumpalaikė misijų programa. Vieno iš jų paklausiau, kaip jam, žiūrint iš šalies, atrodo mūsų bendruomenė. Jaunuolis iš Amerikos pasakė, kad jei jis būtų atvykęs čia ieškoti trūkumų, tai galėtų daug ką pasakyti. „Tačiau čia, Lietuvoje, -sakė jis, - ir jaunimo grupė, ir bendruomenė sprendžia tuos pačius klausimus, kaip ir mes. Čia žmonės kovoja su tais pačiais rūpesčiais ir sunkumais“. Toks požiūris yra padrąsinantis ir teigiamas. Taigi padrąsinkime vienas kitą.

5. Yra laikas atsisakyti nuodėmingų įpročių

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime turime dalykų, trukdančių sekti Jėzumi. Tai gali būti dalykai, kurių niekas nežino. Gal mes bendraudami linkę įžeisti vienas kitą arba su mumis kartais sunku gyventi? Gal darome tai, kas nenaudinga mūsų dvasiniam gyvenimui? Biblijoje sakoma, kad mūsų kūnas yra Šventosios Dvasios šventykla. Jėzus atpirko mus, ir dabar yra laikas šventėti, atsisakyti nuodėmingų įpročių. Mes galime padėti vieni kitiems atvirai išpažindami ir sakydami: „Žinai, man šioje srityje yra sunku, man reikia pagalbos. Aš noriu sekti Jėzumi bet kokia kaina, noriu būti tyras ir toliau augti Dvasia“.

6. Yra laikas įvesti discipliną gyvenime

Kartais mūsų sekimas Jėzumi yra padalytas į dvi dalis: pusė čia – pusė ten. Mes norime būti ir krikščionimis, bet tuo pačiu norime visiškai ir aktyviai dalyvauti pasaulyje: būti ir su tais, ir su anais. Šventasis Raštas moko, kad mes turime būti Jėzaus pusėje. Gal vienam reikės disciplinuoti save, kad kasdien skaitytų Bibliją, melstųsi, kitam – kad reguliariai ateitų į pamaldas. Tai turi būti gera dvasinė rutina. Kartais esame pavargę ir sakome sau: „Kam man šį sekmadienį keltis? Man sunku. Gal dar ir bažnyčioje manęs niekas nepadrąsins?“ Tačiau tą įprotį ateiti į pamaldas, išgirsti Dievo Žodį ir būti kartu Dievas palaimins. Įveskite discipliną skaityti ir studijuoti gerą krikščionišką knygą, prašydami Dievo pagalbos, kad Jis jus palaimintų. Arba reguliariai ateiti į Biblijos vakarą ar maldos ratelį, į jaunimo susirinkimus ir melstis konkrečiai: „Dieve, padėk man, aš noriu augti tikėjimu.“ Apaštalas Paulius sako: Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos (Ef 5,15-16).

Svarbu ne tai, kiek metų mes gyvensime, o taip, kaip mes išnaudosime kiekvieną savo gyvenimo dieną Dievo akivaizdoje. Gerai išnaudokime tuos retus momentus, kuriuos mums duoda Dievas, nes dienos yra piktos. Jėzus, mūsų Viešpats, yra kompetentingas, pilnas kantrybės ir ištvermės. Jis gali padėti mums kiekviename žingsnyje. Šiandien Evangelija mus kviečia eiti į priekį su Jėzumi. Tepadeda mums Dievas.

 

 

 

 Atnaujinta ( Šeštadienis, 23 Rugpjūtis 2014 14:52 )  

Naujausi leidiniai

biblija-kalbina-tave.jpg Rekomenduojame naujas knygas:

"Biblijos konkordancija"

"Pažinti Dievą"

Apie laisvę...

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems ­ regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (Jėzus)

Design by Eduard Goss Laisvųjų krikščionių bažnyčia