Trumpai apie Laisvųjų krikščionių bažnyčią

Laisvųjų krikščionių bažnyčia (LKB) yra devynių bendruomenių Lietuvoje bendrija. LKB bendruomenės yra įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Šilutėje, Alytuje, Joniškyje.

Pavadinimas: Laisvųjų krikščionių bažnyčia (sutrumpintai – LKB)
Tikslai: Auginti bendruomenę brandumu ir skaičiumi, stiprinti ir drąsinti viena kitą, kurti naujas bendruomenes Lietuvoje ir kitose šalyse, formuoti LKB įvaizdį visuomenėje, ugdyti stiprius vadovus bendruomenėms.
Kilmė: Pirmosios laisvųjų krikščionių bendruomenės pasaulyje įsikūrė veikiant Anabaptistų judėjimui XVI a.
Istorija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia įregistruota 2003-iųjų pabaigoje. Pirmoji bendruomenė įsikūrė apie 1990 m.
Bendruomenių vadovavimo struktūra: Pastorius kartu su bendruomenės vyresniaisiais sudaro bendruomenės Tarybą.


LKB vertybės


Evangeliška laisvė
(Vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos).
Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas.
Bendruomeniškumas
(Skatiname žmogų sieti savo gyvenimą su kitais bendruomenės tikinčiaisiais, kartu tarnauti kitiems)
Evangelijos liudijimas
Glaudus bendradarbiavimas
tarp LKB bendruomenių (Skatiname efektyviai panaudoti turimus išteklius ir ugdyti jų potencialą.)
Bendravimas su kitomis bendruomenėmis (Siekiame dvasinės vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis.)
Socialinė tarnystė (Skatiname bendruomenes rūpintis vargšais.)
Šiuolaikiškumas
(Stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti, bendrauti.)

LKB bendradarbiai

Krikščioniškos organizacijos Lietuvoje:

Krikščioniškos organizacijos užsienyje:


LKB bendruomenės

180 laipsnių LKB https://www.facebook.com/180Baznycia

Vilniaus
LKB http://vilnius.lkb.lt
https://www.facebook.com/VilniausLKB

Kauno LKB https://kaunaslkb.lt
https://www.facebook.com/KaunoLKB

Klaipėdos LKB http://klaipeda.lkb.lt

Šiaulių LKB http://siauliai.lkb.lt
https://www.facebook.com/siauliulkb

Panevėžio LKB https://www.facebook.com/paneveziolkb

Šilutės LKB http://silute.lkb.lt

Alytaus LKB http://www.alkb.info

Joniškio LKB http://joniskislkb.lt