LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA


NAUJIENOS


KAIP ATRASTI JĖZŲ?RENGINIAI


LKB BAŽNYČIOS


MISIJOS

Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Mt 28,18-20


KONTAKTAI

EL. PAŠTAS: info@lkb.lt

Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia.
Įmonės kodas: 192108865
Sąsk. nr. LT40 7300 0100 8358 5400 Swedbank