Laisvųjų krikščionių bažnyčia (LKB) jau daugiau kaip 20 metų organizuoja krikščioniškas vaikų, paauglių, jaunimo ir šeimų stovyklas. Renginių metu siekiame organizuoti kokybišką laisvalaikį (sporto, muzikos, žaidimų, įvairių hobio būrelių veiklas) bei diegti krikščioniškas vertybes, supažindinant besidominčius su žinomiausiomis Biblijos istorijomis. Stovykla rengiama visų pamėgtoje „Jaunimo sodyboje”, Kėkštų km., Kretingos raj.

Šiais metais vaikų stovykloje birželio paskutinę savaitę susipažinome su pranašo Jonos gyvenimo istorija bei kaip jis pakluso Dievo paraginimui papasakoti apie Jo gerumą senovės miesto Ninevės gyventojams. Viso stovykloje dalyvavo virš 70 žmonių, iš kurių buvo 15 ukrainiečių ir 15 vadovų komanda. Paskutinį stovyklos vakarą vaikams skelbėme Evangeliją ir kvietėme priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją. 8 Vaikai sąmoningai padarė šį sprendimą. Dar apie 10 vaikų prašė už juos pasimelsti. Tai mums buvo didžiulė privilegija ir Dievo malonė! 

Paauglių stovykloje rugpjūčio pirmą savaitę mokėmės iš Nehemijo knygos,kaip darbuotis dėl “sienos atstatymo” ir evangelijos skelbimo. Šioje pamainoje dalyvavo beveik 80 žmonių, iš kurių 15 buvo vadovų komanda. Džiaugėmės, kad galėjome priimti ir 16 ukrainiečių dalyvių. Paskutinis vakaras buvo skirtas šlovinimui ir kvietimui priimti Kristų. Jaunuolis iš Ukrainos nusprendė savo gyvenimą pavesti Jam. Tikime, kad sėkla krito ir į kitų dalyvių širdis, nes apie 25 pasiliko maldos užtarimui. paaugliai labai nuoširdžiai ir atvirai dalijosi su vadovais savo maldų poreikiais, įvairiais išgyvenimais ir išbandymais. Stovyklos metu taip pat turėjome daug aktyvios veiklos – du žygiai (dieninis ir naktinis), talentų vakaras, aukcionas bei  įvairi sportinė veikla

Vasaros stovyklų sezoną vainikavo jaunimo savaitgalis, kuriame liko vyresni nei 16-os metų dalyviai. Gražus būrys su daugiau nei 30 dalyvių mokėmės apie tai, kaip būti vieningais, bet ir išlikti savimi tikėjime ir santykyje su kitais. Sėmėmės išminties iš apaštalo Pauliaus raštų, mokėmės apie Trejybę ir dvasines dovanas bendruomenės auginimui. Po programos, atsisveikinimui dar nuvyko ir prie jūros. Su džiaugsmu Baltijos jūrą parodėme ir visiems vyresniems ukrainiečiams dalyviams.


Prašome jūsų ir toliau palaikyti maldoje visų krikščioniškų stovyklų dalyvius, kad jų noras pažinti Jėzų augtų, o vyresni tikėjime būtume atviros širdies jiems tarnauti. 

Dar kartą dėkojame už jūsų pasitikėjimą mumis ir paramą krikščioniškam tarnavimui tiek lietuvaičiams, tiek ir ukrainiečiams. Informacija apie mūsų stovyklas pateikiama FB svetainėje .facebook.com/lkbstovyklos

Vita Rulinskienė,

LKB stovyklų komandos vardu

Savo finansinę auką pervesti galima bankiniu pavedimu: 

į Laisvųjų krikščionių bažnyčios (įmonės kodas 192108865) 

sąskaitą Nr LT40 7300 0100 8358 5400 (Swedbank) 

nurodant “auka lkb paauglių stovyklai 2023”