Ką tik pasirodė dar viena Artūro Rulinsko knyga Mensa Christi iš lotynų kalbos išvertus Kristaus stalas.

A. Rulinko knyga Mensa Christi

„Mensa Christi“ tai knyga, kurioje aprašoma žmogiškoji kelionė ir ėjimas tos vietos link, kur Viešpats mums, žmonėms, įkvepia vilties ir suteikia tarnystę. Kiekvienas esame pakviestas prie Kristaus stalo, pakviesti visi: sušalę – sušilti, alkani – pasisotinti, nusivylę – pasidžiaugti, apkartę – paguosti, nusilpę – sustiprėti, vieniši – rasti bendrystę.

Su šiais skaitiniais kviečiu tave skaitytojau prisėsti prie įvairių Biblijos istorijose minimų stalų – prie Adomo ir Ievos, Abraomo ir Saros, Rebekos tėvo Betuelio, Izaoko, Rachelės ir Lėjos, Jokūbo ir Labano, Egipto valdytojo Juozapo ir dešimties jo brolių, Midjano kunigo Jetro, Mozės ir Aarono, Izraelio seniūnių, karaliaus Dovydo, Izraelio tremtinių Babilone, muitininko Mato, karaliaus Erodo ir Erodiados, Simono ir fariziejaus, Mortos ir Marijos…

Tos vietos, kur prisėsime, taip pat bus įvairios – dykumoje, minioje, po ąžuolu prie Abraomo palapinės ir prie figmedžio – praeinant Jėzui, vestuvių pokylyje ir Simono Raupsuotojo namuose, prie Tiberiados ežero ir tiesiog prie Naujosios Sandoros stalo. Prisėsime, kad atrastume pažadus, įžvelgtume ne taip lengvai pamatomą Šventojo Rašto mokymo reikšmę.

A.Rulinsko knygos

Mensa Christi ir pirmąją Artūro knygą Namininkai galite įsigyti el. parduotuvėse https://parduotukas.lt/678-krikscioniskas-mokymas arba https://elknygynas.lt/?s=mensa&post_type=product