Rugsėjo 17-18 d. Lietuvoje lankėsi Berdiansko (Ukraina) menonitų bažnyčios „Kristaus širdis” pastorius Oleksijus Judicenko, pastaruoju metu gyvenantis Vinicioje.

Šeštadienį svečias aplankė Šiaulių Laisvųjų krikščionių bažnyčią, kuri į Ukrainą vežamos paramos surenka bene daugiausiai iš mūsų bažnyčių. Susitiko su bažnyčios vadovais ir jos patalpose apgyvendintais ukrainiečiais, pasakė padrąsinimo žodį, bendravo ir atsakė į klausimus.

Sekmadienį Oleksijus pamokslavo Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčioje. Parodė nuotraukų, pasidalino tuo, kaip gyveno iki karo ir kaip dabar. Labai dėkojo visiems Lietuvos laisviesiems krikščionims ir jų draugams, kurie rūpinasi ukrainiečiais Lietuvoje (pas mus Vilniuje yra 10-12 žmonių iš jo bažnyčios Berdianske), taip pat aukojantiems ar perkantiems reikalingus daiktus, pervedantiems pinigus, nuvežantiems į Ukrainą ir t. t. Akcentavo Ukrainos ir Lietuvos bažnyčių, t. y. jų žmonių, bendravimo tarpusavyje ir palaikymo žodžiu ir darbu svarbą. Pavakare savo padėką Oleksijus perdavė ir 180° bažnyčioje susirinkusiems tikintiesiems.

Greitai pratęsime paramos rinkimą, taip sakant, „sekite reklamą” 🙂

Prisegame keletą nuotraukų iš pastoriaus Oleksijaus vizito.