Laisvųjų krikščionių bažnyčia jau 26-ius metų organizuoja krikščioniškas vaikų, paauglių ir jaunimo stovyklas.

Mūsų tikslai:
● vaikus ir jaunimą supažindinti su svarbiausiomis Biblijos istorijomis bei diegti
krikščioniškas vertybes dalyviams;
● organizuoti kokybišką laisvalaikį (sporto, muzikos, žaidimų, įvairių hobio būrelių veiklas);
● sudaryti galimybes LKB bendruomenių nariams aktyviai tarnauti jaunajai kartai.

Bendrijos rekvizitai paramai

Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Nemuno g. 16A, Kaunas

A/S: LT407300010083585400
Mokėjimo paskirtis: parama stovykloms 2024
facebook.com/lkbstovyklos / instagram.com/lkbstovyklos