Dievas – mylintis Valdovas ir Kūrėjas.

Jis sukūrė pasaulį.

Dievas davė mums valdyti pasaulį kartu su juo.

Pirmasis krikščionybės teiginys skelbia apie tai, kad pasaulį valdo Dievas. Jis yra Valdovas, aukščiausiasis Karalius. Tačiau ne taip, kaip žemiškieji valdovai, Dievas visada daro tai, kas yra geriausia jo pavaldiniams. Jis – toks Karalius, kurio valdomas norėtum būti.

Dievas valdo pasaulį, kadangi jį sukūrė. Tarsi puodžius iš molio, Dievas suteikė pasauliui tokį pavidalą, kokį norėjo – nuostabų ir turtingą. Jis sukūrė pasaulį, pasaulis jam priklauso.

Jis taip pat sukūrė mus. Dievas sukūrė žmones panašius į save ir įpareigojo valdyti pasaulį, rūpintis juo, būti atsakingiems už jį ir džiaugtis visu pasaulio grožiu bei gerumu. Jis paskyrė žmoniją prižiūrėti pasaulį, tačiau visuomet gerbiant Dievą ir paklūstant jo nurodymams.

Tai pavaizduota iliustracijoje: Dievas yra Valdovas (karūna), o žmonija sukurta gyventi jo pasaulyje ir valdyti jį, paklusdama mylinčiam Kūrėjui.

Vaizdas atrodo tobulas: Dievas danguje, žmonės žemėje, paklusniai ją valdo. Tačiau akivaizdu, kad pasaulyje ne viskas taip gera.

Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta.

Apreiškimas Jonui, 4 sk., 11 eil.