Dievas prikėlė Jėzų valdyti pasaulį.

Jėzus nugalėjo mirtį, dabar teikia naują gyvenimą ir sugrįš teisti.

Dievas priėmė Jėzaus mirtį kaip tobulą atlyginimą už mūsų nuodėmes ir prikėlė jį iš mirusiųjų. Prikeltasis Jėzus dabar yra tas, kuo žmonija visada turėjo būti – Dievo skirtasis pasaulio Valdovas.

Dievas paskyrė Jėzų Valdovu, taip pat ir pasaulio teisėju. Biblija pažada, kad vieną dieną jis sugrįš ir pareikalaus kiekvieno atsiskaityti už savo darbus.

Jėzus siūlo mums gyvenimą tiek jau dabar, tiek ir amžinybėje. Dabar mūsų nuodėmės gali būti atleistos dėl to, kad Jėzus mirė. Mes galime naujai pradėti gyvenimą su Dievu, jau ne kaip maištininkai, bet kaip draugai. Šiame naujame gyvenime pats Dievas ateina gyventi mumyse per Šventąją Dvasią. Mes galime patirti naujo santykio su Dievu džiaugsmą.

Negana to, kad mums atleista per Jėzaus mirtį, mes galime būti visai tikri, kad kai Jėzus grįš teisti, mes būsim priimtini jam. Prikeltasis Jėzus duos mums amžinąjį gyvenimą ne todėl, kad jį užsitarnavome, bet kad jis mirė vietoj mūsų.

Šlovė Dievui…, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.

 1 Petro laiškas, 1 sk., 3 eil.